česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Varšavě

Souhrnná informace

 

 

Korespondenční adresa: Velvyslanectví ČR, ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polská republika

Sídlo: Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR, Aleja Róż 12, 00-556 Warszawa, Polská republika

Telefon:

+48 /22 52 51 850 - recepce velvyslanectví, kde na požádání přepojí na konzulární oddělení. Než nám budete telefonovat, ujistěte se, prosím, zda požadovanou informaci nemůžete najít na naší webové stránce.

V případě konzulární nouze českého občana na území Polska v mimopracovní době je možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988. V této souvislosti upozorňujeme, že dané telefonní číslo neslouží k zodpovídání běžných či vízových dotazů. S takovými dotazy se obracejte na telefonní číslo velvyslanectví +48 22  525 18 50, a to v pracovní době od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin.

Fax : +48 22 621 72 34

E-mail : consulate_warsaw@mzv.cz (tento email neslouží k objednávání žadatelů o udělení víza - viz níže)

Úřední hodiny : po-čt 9.00-12.00

Z organizačních důvodů jsou žadatelé ve věcech agendy matriční, cestovních dokladů, ověřovací agendy a Czech POINT přijímáni pouze po předchozím telefonickém sjednání schůzky (tel. +48 22 525 18 50).

UPOZORNĚNÍ - změna termínu pro objednávání žadatelů na podání žádostí o udělení víza/pobytových titulů

Víza / pobyty:

Na Velvyslanectví ČR ve Varšavě mohou žádat o dlouhodobé vízum nebo o povolení k pobytu pouze cizinci, kteří pobývají na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu na základě povolení k pobytu (platná karta pobytu / rezidenční titul na území). Národní D vízum či vízum Schengenské C není pro podání na našem konzulátu dostatečné a ždost musí být podána v žadatelově domovské zemi. Žádost mohou podat rovněž cizinci, kteří sice takovým povolením nedisponují, nicméně jim platná právní úprava podání žádosti přesto umožňuje, tedy tzv. cizinci bezvízoví (https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/mistni_prislusnost_zu_v_rizeni_o_vizum_a/index.html).

Z organizačních důvodů jsou žadatelé přijímáni pouze po předchozím sjednání schůzky, a to prostřednictvím e-mailu visa_warsaw@mzv.cz . 
 

Zápis je prováděn na následující měsíc (tedy měsíc dopředu) vždy poslední pracovní pátek v kalendářním měsíci (od 00:00:01 hodin). Konkrétně se jedná o následující dny: 30.10.2020, 27.11.2020, 29.1.2021, 26.2.2021, 26.3.2021, 30.4.2021, 28.5.2021, 25.6.2021, 30.7.2021, 27.8.2021, 24.9.2021, 29.10.2021, 26.11.2021 a 31.12.2021.

V žádosti o přidělení termínu je nutno uvést:

  • jméno a příjmení, datum narození, státní občanství
  • zda má zájemce povolení k pobytu na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu
  • a za jakým účelem hodlá zájemce žádost podat.

Dále je zájemce povinen ke své emailové žádosti připojit:

  • naskenovanou kopii dokladu prokazujícího účel pobytu, který předloží při podání žádosti na zastupitelském úřadě
  • naskenovanou kopii průkazu o povolení k pobytu (není li z této povinnosti zákonem vyňat).

Každý žadatel si musí sjednat schůzku individuálně, tedy každý objednávací email může obsahovat pouze údaje o daném žadateli (to neplatí v případě, že se jedná o rodinu - v takovém případě je možné objednat rodinu jedním emailem).

Upozorňujeme,  že počet zájemců o podání žádosti výrazně převyšuje kapacitu zastupitelského úřadu.

Zastupitelský úřad je v zásadě schopen měsíčně přidělit termíny pro podání žádosti o dlouhodobý pobytový titul cca 73 zájemcům. Tento počet se může měsíc od měsíce v jednotkách lišit v závislosti na počtu pracovních dnů, případně organizačních důvodů na straně zastupitelského úřadu.

Správní poplatek za podání žádosti o vízum nebo o povolení k pobytu uhradí žadatelé v hotovosti v EUR přímo při podání žádosti.

 

Poplatky za podání žádosti o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu:

Dlouhodobé vízum (včetně studia)                 – 2.500,- Kč  (Uzbekistán 5,000 Kč)

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání      – 5.000,- Kč

Povolení k pobytu                                              – 2.500,- Kč

Zaměstnanecká / modrá karta                        – 5.000,- Kč

 

Jednání se žadateli mohou na konzulárním oddělení velvyslanectví probíhat nejen v jazyce českém, ale též v jazyce polském a anglickém. Žadatel, který uvedenými jazyky nehovoří, je povinen si na své vlastní náklady zajistit tlumočníka.

Seznam českých státních svátků, kdy je konzulární oddělení zavřeno:

1. leden Nový rok
  Velký pátek
  Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
8. květen Den osvobození od fašismu
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. října Den vzniku samostatného Československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční


 

Konzulární obvod: Celé území Polské republiky

Vízový obvod: Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko a Island