česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Varšavě

Souhrnná informace

 

Korespondenční adresa: Velvyslanectví ČR, ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polská republika

Sídlo: Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR, Aleja Róż 12, 00-556 Warszawa, Polská republika

Telefon:

+48 /22 52 51 850 - recepce velvyslanectví, kde na požádání přepojí na konzulární oddělení. Než nám budete telefonovat, ujistěte se, prosím, zda požadovanou informaci nemůžete najít na naší webové stránce.

V případě konzulární nouze českého občana na území Polska v mimopracovní době je možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988. V této souvislosti upozorňujeme, že dané telefonní číslo neslouží k zodpovídání běžných či vízových dotazů. S takovými dotazy se obracejte na telefonní číslo velvyslanectví +48 22  525 18 50, a to v pracovní době od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin.

Fax : +48 22 621 72 34

E-mail : consulate_warsaw@mzv.cz (tento email neslouží k objednávání žadatelů o udělení víza - viz níže)

Úřední hodiny : po-čt 9.00-12.00

Z organizačních důvodů jsou žadatelé ve věcech agendy matriční, cestovních dokladů, ověřovací agendy a Czech POINT přijímáni pouze po předchozím telefonickém sjednání schůzky (tel. +48 22 525 18 50).

Víza / pobyty: Na Velvyslanectví ČR ve Varšavě mohou žádat o dlouhodobé vízum nebo o povolení k pobytu cizinci, kteří pobývají na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu na základě povolení k pobytu (platná karta pobytu / rezidenční titul na území) a mající záměr žádat o udělení víza do České republiky. Žádost mohou podat rovněž cizinci, kteří sice takovým povolením nedisponují, nicméně jim platná právní úprava podání žádosti přesto umožňuje (https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/mistni_prislusnost_zu_v_rizeni_o_vizum_a/index.html).

Z organizačních důvodů jsou žadatelé přijímáni pouze po předchozím sjednání schůzky prostřednictvím e-mailu ( visa_warsaw@mzv.cz ).  

Cizinci, kteří mají zájem o podání žádosti o vízum / povolení k pobytu, mohou požádat o přidělení termínu k podání žádosti na následující měsíc vždy 10. den v měsíci počínaje 00:00:01 hod. V případě, že desátý den měsíce není v České republice pracovním dnem, žádost o přidělení termínu k podání může být zaslána první následující pracovní den počínaje 00:00:01 hod.

V žádosti o přidělení termínu je nutno uvést: jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, zda má zájemce povolení k pobytu na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu, a za jakým účelem hodlá zájemce žádost podat. Dále je zájemce povinen ke své emailové žádosti připojit naskenovanou kopii dokladu prokazujícího účel pobytu, který předloží při podání žádosti na zastupitelském úřadě. Rovněž je žadatel povinen připojit naskenovanou kopii průkazu o povolení k pobytu (není li z této povinnosti zákonem vyňat). Každý žadatel si musí sjednat schůzku individuálně, tedy každý objednávací email může obsahovat pouze údaje o daném žadateli (to neplatí v příadě, že se jedná o rodinu - v takovém případě je možné objednat rodinu jedním emailem).

Upozorňujeme,  že počet zájemců o podání žádosti výrazně převyšuje kapacitu zastupitelského úřadu.

Zastupitelský úřad je v zásadě schopen měsíčně přidělit termíny pro podání žádosti o dlouhodobý pobytový titul cca 73 zájemcům. Tento počet se může měsíc od měsíce v jednotkách lišit v závislosti na počtu pracovních dnů, případně organizačních důvodů na straně zastupitelského úřadu.

Správní poplatek za podání žádosti o vízum nebo o povolení k pobytu uhradí žadatelé v hotovosti v EUR přímo při podání žádosti.

Poplatky za podání žádosti o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu:

Dlouhodobé vízum (včetně studia)                 – 2.500,- Kč

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání      – 5.000,- Kč

Povolení k pobytu                                              – 2.500,- Kč

Zaměstnanecká / modrá karta                        – 5.000,- Kč

 

Jednání se žadateli mohou na konzulárním oddělení velvyslanectví probíhat nejen v jazyce českém, ale též v jazyce polském a anglickém. Žadatel, který uvedenými jazyky nehovoří, je povinen si na své vlastní náklady zajistit tlumočníka.

Seznam českých státních svátků, kdy je konzulární oddělení zavřeno:

1. leden Nový rok
  Velký pátek
  Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
8. květen Den osvobození od fašismu
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. října Den vzniku samostatného Československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční


 

Konzulární obvod: Celé území Polské republiky

Vízový obvod: Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko a Island