česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Vybrané konzulární poplatky

Sazebník vybraných konzulárních poplatků

Poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky ve Varšavě uhrazeny v hotovosti v polských zlotých (PLN) a či platební kartou.

Konzulární poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v CZK. Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala.

Akceptovány jsou tyto platební karty: VISA, Maestro, Apple Pay, Diners Club, International, Union Pay, VPay, VISA Electron, Mastercard, Google Pay, Discover, JCB.

 

 

Položka
Item

Název položky
Name of the Item

Poplatek
Fee (PLN)

150a

ověření podpisu / verification of a signature

cca 42

151a

ověření fotokopie (1 strana) / notarized copy (1 page)

cca 51

151b

ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)

cca 25

151c

ověření správnosti překladu (1 strana) / verification of translation (1 page)

cca 51

151d

ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)

cca 25

153a

vystavení duplikátu rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of a copy of Birth / Marriage / Death Certificate

cca 51

155b

CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu / CzechPoint - approved copy of the first page of a record

cca 51

155b

CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu / CzechPoint - approved copy of any other page of a record

cca 25

157a

vydání biometrického cestovního pasu ČR / Czech Biometric Passport

cca 203

157a
(do
15 let)

vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age

cca 68

157b

vydání náhradního cestovního dokladu / Emergency Travel Document

cca 68

157c

prodloužení platnosti náhradního cestovního dokladu / extension of validity of an Emergency Travel Document

cca 25

157d
 

vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků / issuance of Laissez - passer for transport of human remains

cca 34

158b

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky / announcement of a termination of permanent residency in the CR

cca 51

159a

vydání osvědčení o státním občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate

cca 51

159b

přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR
Declaration of aquisition of Czech citizenship under § 31, 32, 35 and 36

cca 51

160

vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition

cca 85

162c 

výpis z rejstříku trestů ČR / Czech Criminal History Record

cca 34

163

žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno

cca 34

Pozn.:  
Kurz (CZK / PLN): 5,978 (kurz vychází z devizového kurzu ČNB posledního pracovního dne předchozího měsíce)