Vybrané vízové poplatky

Sazebník vybraných vízových poplatků

Poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky ve Varšavě uhrazeny v hotovosti v eurech (EUR) či platební kartou. Vízové poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v CZK (dlouhodobá víza a pobyty) a EUR (schengenská víza). Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala.

Akceptovány jsou tyto platební karty: VISA, Maestro, Apple Pay, Diners Club, International, Union Pay, VPay, VISA Electron, Mastercard, Google Pay, Discover, JCB.

 

Žádost o udělení dlouhodobého víza / Long term visa

cca 90 - 110 EUR

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání / Long term visa with a purpose of business

cca 190 - 210 EUR

Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu / Residence permit

cca 90 - 110 EUR

žádost o vydání zaměstnanecké, resp. modré karty, převedení zaměstnance, povolení k pobytu za účelem investování / Employee card, Blue card, transfer od employee, residence permit for investors

cca 190 - 210 EUR

 

žádost o udělení schengenského víza / Schengen visa

80 EUR

nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti / „Appeal“ to refusal / revocation / annulation of visa

60 EUR

 

Pozn.:  
Kurz (CZK / EUR): kurz vychází z devizového kurzu ČNB posledního pracovního dne předchozího měsíce