česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Informace o zápisu umrtí a vystavení českého úmrtního listu

K žádosti o vystavení českého úmrtního listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny dokumenty musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích:

  1. zápis o úmrtí (Žádost o zápis úmrtí (PDF, 302 KB));
  2. polský úmrtní list (došlo-li k úmrtí v Polsku) opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku, případně úředním překladem do českého jazyka.
  3. protokol o ohledání v případě, že bylo připojeno potvrzení úřadu cizího státu o tom, že úmrtní list nebyl vydán;
  4. doklad o státním občanství ČR zemřelého;
  5. rodný list zemřelého;
  6. oddací list zemřelého, pokud byl ženatý;
  7. průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR  je zemřelý registrován;
  8. doklad o pohřbu nebo zpopelnění;
  9. lékařskou zprávu – list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva – písemné oznámení lékaře;

Doklady ad 5) až 9) se předloží, jsou-li k dispozici.

Cizozemský úmrtní list potřebný k provedení zápisů matriční události jsou součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Cizozemské doklady musí být rovněž přeloženy do českého jazyka. To neplatí, jedná-li se o polský úmrtní list opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

Za ověření jedné strany kopie či překladu se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků.

Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí sňatek), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy úřadu je nutné sjednat předem.

přílohy

Žádost o zápis úmrtí 301 KB PDF (Acrobat dokument) 12.12.2017