česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Činnost Inspektorátů silniční dopravy (ITD)

Na území Polské republiky působí speciální státní orgán s širokými kompetencemi v oblasti kontroly bezpečnosti silničního provozu, veřejného pořádku na komunikacích a potírání trestné hospodářské činnosti v silniční přepravě.

Jedná se o ITD – Inspektorát silniční dopravy (Inspekcja Tranportu Drogowego – www.gitd.gov.pl). Pobočky ITD se nacházejí ve všech 16ti polských vojvodstvích. Pracovní doba inspektorů je čtyřicetihodinová. Pracovní doba úřadů je ve většině vojvodství od 8:15 do 16.00 (jen některé inspektoráty pracují i v sobotu). Jednotlivé Krajské inspektoráty mají zřízenou speciální telefonní pohotovost v době od 9:00 do 15:00 v určeném dni týdne.

 

https://gitd.gov.pl/dla-kierowcow/dyzur-telefoniczny/

 

Po pracovní době není tedy možno kontaktovat úřad na centrální pohotovostní službě a inspektora provádějícího kontrolu.

ITD spolupracuje s Policií, Pohraniční stráží, Celní správou, Veterinární inspekcí, Státní inspekcí práce, Obchodní inspekcí, orgány samosprávy a organizacemi sdružujícími přepravce. Je členem mezinárodní organizace Euro Controle Route (Evropská dopravní kontrola - ECR).

Inspektor ITD je během prováděné kontroly oprávněn vydávat rozkazy a signály. Činnosti vykonává v uniformě  (v v létě je přípustné pánské a dámské polo tričko) a legitimuje se služebním průkazem a identifikačním odznakem, používá služební speciálně označené vozidlo. Níže uvádíme odkaz na zákon, který upravuje náležitosti stejnokroje:

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000920/O/D20120920.pdf

Zákon mu umožňuje rovněž řídit zadržené vozidlo, pokud je to nezbytně nutné pro:

  • zjištění technického stavu vozidla, zejména brzd
  • kontroly hmotnosti nebo tlaku na nápravu
  • přemístění vozidla, které řídila osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, a to z místa zadržení vozidla, pokud tam stání není dovoleno do místa, kde dovoleno je.

Činnost ITD se zaměřuje především na kontrolu nákladních vozidel. ITD je nicméně oprávněn kontrolovat rovněž osobní vozidla v případě oprávněného podezření, že došlo k jízdě pod vlivem alkoholu nebo omamné látky, porušení dopravních předpisů zaznamenaného registračními přístroji nebo hrubého porušení dopravních předpisů a ohrožení bezpečnosti.

Způsob a termín úhrady peněžních trestů je závislý na tom, zda se jedná o:

  • pokutu nebo peněžní trest uložený formou správního rozhodnutí
  • a rovněž na tom, zda se jedná o polského nebo zahraničního přepravce.

V případě zahraničních přepravců je za porušení podmínek nákladní přepravy vybírána inspektorem ITD provádějícím kontrolu kauce. Kauce se vybírá v hotovosti proti potvrzení nebo je ji nutno zaslat bankovním převodem na bankovní účet ITD (v případě, že řidič nedisponuje patřičným obnosem). Inspektoři jsou oprávněni vybrat kauci rovněž prostřednictvím platební karty (to se netýká peněžního trestu za nezaplacení mýtného via-toll), pokud disponují platebním terminálem. Kontrolované vozidlo je propuštěno až po uhrazení kauce.

Upozorňujeme řidiče, že ITD je oprávněn ukládat peněžní tresty až do výše 15.000 PLN. Pokud k zadržení vozidla dojde např. v odpoledních hodinách v pátek a řidič nedisponuje patřičným obnosem nutným k úhradě kauce, ITD odstaví vozidlo na jím určeném hlídaném parkovišti na dobu víkendu. Poplatky za odtažení a parkovné za jeden den dosahují v některých případech i výše 1500 PLN za den. Tyto poplatky určuje cestou usnesení rada daného okresu na základě Nařízení ministra financí PR. Vozidlo je propuštěno po uhrazení kauce a poplatků za parkovné a odtažení. O vrácení nebo propadnutí uhrazené kauce se rozhoduje v zahájeném správním řízení.

Pro rok 2016 platí tyto maximální sazby (dle výše uvedeného nařízení ze dne 4.8.2015):

Druh vozidla

za odtažení z komunikace/PLN

parkovné/den/PLN

vozidlo do 3,5t

480

39

vozidlo od 3,5 t do 7,5t

599

51

vozidlo od 7,5t do 16t

848

73

vozidlo nad 16t

1250

134

vozidlo s nebezpečným nákladem

1521

197

Pokuty ukládané podle přestupkového řádu:

  • pokuty jsou obvykle ukládány do výše 500 PLN (např. překroční přípustné hmotnosti u vozidel do 3,5t, překročení rychlosti), mohou však být uloženy až do výše 2000 PLN.

Pokuty ukládané podle zákona o silniční dopravě:

porušení času práce, chybějící doklady - max. výše za jeden přestupek 2000 PLN

překroční přípustné hmotnosti, průjezd vozidla nebo soupravy vozidel, jejíchž tlaky na nápravu včetně nákladu překračují přípustnou normu určenou zákonem - max. výše od 500 PLN do 15 000 PLN za každé jedno porušení předpisů (v závislosti na vzniklé situaci).

neuhrazení nebo nesprávné uhrazení mýtného v systému viatoll  - max. výše od 250 PLN do 1500 PLN v závislosti na druhu vozidla a druhu porušení předpisů

Přesný sazebník pokut za porušení předpisů zákona o silniční dopravě se nachází na:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf

(stránky 121-136)

Ve většině případů je nutné pokutu uhradit v hotovosti. Pouze v  některých případech lze platit platební kartou, pokud je pracovník ITD vybaven zařízením na úhradu platební kartou. Pokud řidič nesouhlasí s udělením pokuty, policie rozhodne o způsobu řešení události buď v tzv. zrychleném soudním řízení (tj. do 48 h od zadržení) nebo v běžném soudním řízení, kdy je věc předána příslušnému soudu, v termínu do 7 dní. V případě nesouhlasu s pokutou, je policie oprávněna řidiče zadržet na výše uvedených 48 h.

Peněžní tresty ukládané cestou správního rozhodnutí

za porušení povinností a podmínek přepravy – max. výše od 50 PLN do 10 000 PLN za jeden přestupek

V případě, že řidič nesouhlasí s peněžním trestem, je stejně nutno kauci uhradit, převzít písemné vyhotovení rozhodnutí ITD a dle poučení uvedeného v rozhodnutí se odvolat cestou ITD, který trest uložil, na Hlavní GITD ve Varšavě.