česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak na polských silnicích - rady pro řidiče z ČR

Upozorňujeme řidiče na některá pravidla platná na území Polské republiky pro řízení motorových vozidel.

Silniční provoz

-           Všechny osoby ve vozidle musí být připoutány bezpečnostními pásy (na předních i zadních sedadlech).

-           Podmínky používání dětských autosedaček jsou obdobné jako v České republice. Obecně platí, že děti, které nedosáhly výšky 150 cm, mohou být převážený pouze v osobním vozidle vybaveném bezpečnostním pásy a tehdy, pokud sedí ve vhodné autosedačce, zvýšené autosedačce nebo zvýšené podložce. Děti od 135 cm výšky mohou být převáženy bez autosedačky pouze na zadním sedadle a tehdy, pokud mají zapnutý bezpečnostní pás.

-           Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada).

-           Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení.

-           V Polsku je povolen maximální obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile. Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l a to znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile.

-           Řidiči, který způsobí dopravní nehodu pod vlivem alkoholu (tj. od 0,2 promile), je vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu minimálně 3 let, přičemž trestní sazba je maximálně 15 let. Nezávislé na udělené pokutě na místě bude zároveň soudem vždy rozhodnuto o peněžním trestu ve výši minimálně 5 tis. PLN za jízdu pod vlivem alkoholu a ve výši 10 tis. PLN v případě, že řidič způsobí pod vlivem alkoholu dopravní nehodu a nebo byl opětovně přistižen při jízdě pod vlivem alkoholu. Řidiči, který pod vlivem alkoholu již jednou způsobil dopravní nehodu a opětovně tuto pod vlivem alkoholu způsobí, bude odebrán řidičský průkaz doživotně.

-           Za překročení maximální povolené rychlosti v obci o 50 km/hod nebo za převážení většího počtu osob, než je povoleno v technickém průkazu vozidla, je řidičský průkaz odebrán policistou provádějícím kontrolu a je neprodleně předán okresnímu úřadu v Polské republice příslušnému dle místa zadržení. Tento okresní úřad zadržený řidičský průkaz zašle do České republiky – orgánu, který ho vydal.

-           V případě, že vozidlo řídí osoba bez příslušného oprávnění (řidičský průkaz jí byl zadržen dříve nebo není jeho držitelem), je nařízeno jeho odtažení z pozemní komunikace na náklady majitele vozidla.   

-           Pro vozidla nad 3,5 t je povinný systém elektronického mýtného viatoll: www.viatoll.pl

-           Povinnost elektronického mýtného se vztahuje také na osobní vozidla s přívěsem, pokud dosáhnou přípustnou hmotnost vyšší než 3,5 t. Upozorňujeme, že pracovníci polského inspektorátu silniční kontroly sčítají nejvyšší povolené hmotnosti uvedené v položce F1 technického průkazu vozidla a přívěsu. Pokud tento součet převýší 3,5 tuny – vzniká pro řidiče povinnost přihlásit se do elektronického systému viatoll a mít ve vozidle krabičku, tzv. viabox. Pokud tato podmínka není splněna, je udělena pokuta. Doporučujeme seznámit se s podrobnými informacemi o fungování systému mýtného v Polské republice na výše uvedené webové stránce, informace jsou přístupné i v českém jazyce.

Placení pokut

Dle platných předpisů je možné v přestupkovém řízení uložit pokutu řidiči-cizinci, který nemá místo trvalého bydliště nebo pobytu na území Polské republiky, ale má místo trvalého bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu EU, buď  formou hotovostní (úhrada na místě) nebo bezhotovostní (převzetím potvrzení o jejím udělení, které musí obsahovat poučení o povinnosti úhrady v termínu 7 dní od data jejího přijetí). Udělenou bezhotovostní pokutu je možno uhradit převodem z českého bankovního ústavu na účet Vojvodského úřadu příslušného dle místa zadržení. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat naše konzulární oddělení na e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz.

Upozorňujeme, že polské policejní orgány po zavedení novelizace dopravního zákona mají možnost, ne však povinnost, udělit řidiči – cizinci pokutu v přestupkovém řízení formou bezhotovostní (se závazkem úhrady do 7 dnů). V tomto případě je nezbytné prokázat příslušným dokladem místo trvalého bydliště v ČR.

Pokud řidič nesouhlasí s udělením pokuty, policie rozhodne o způsobu řešení události buď v tzv. zrychleném soudním řízení (tj. do 48 hod od momentu zadržení řidiče) nebo v běžném soudním řízení, kdy policie předá věc příslušnému soudu v termínu do 7 dní, který ve věci  rozhodne. Upozorňujeme, že v případě nesouhlasu s udělením pokuty, je policie oprávněna zadržet řidiče na výše uvedených 48 h, ve kterých proběhne zrychlené soudní řízení.

Autonehoda

Pokud se český občan stane účastníkem nehody, vždy doporučujeme, kvůli následnému řešení pojistné události, zavolat policii. Na místě máte právo žádat účastníka nehody o zpřístupnění jeho osobních údajů (podle polského Zákona o silničním provozu čl. 44, odst. 1 bod 4):

„Řidič je v případě autonehody povinen na žádost jiného účastníka dopravní nehody uvést své osobní údaje, osobní údaje majitele nebo držitele vozidla a údaje pojišťovny, ve které je uzavřeno povinné ručení.“

O zápis z nehody si musíte požádat sami, policie jej nevydává automaticky. Zápis z nehody vydává komisariát policie příslušný dle místa nehody. Doporučujeme zjistit od policie, která se dostaví na místo události, adresu příslušného komisariátu. V pozdějším řízení o protokol obvykle žádá pojišťovna.

Policie má právo provést testy na alkohol nebo jiné látky působící podobně jako alkohol u řidiče a také u osoby, u které je opodstatněné podezření, že řídila vozidlo. Rovněž  tyto osoby mají právo žádat o provedení krevních nebo jiných testů za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiných látek působících podobně jako alkohol. Pokud došlo ke zranění, jsou policejní protokol a zpráva soudního lékaře postoupeny prokuratuře, která písemně vyrozumí účastníky nehody o výsledku soudního rozhodnutí. V případě větší nehody nebo zjištění alkoholu u řidiče, může být řidič zadržen na policejním komisařství až na 48 hod (od momentu zahájení procesních činností), pokud soud nerozhodne jinak.

Zjišťování přítomnosti drog a jiných psychotropních látek

Policie nejčastěji zjišťuje přítomnost těchto látek na základě měření (vzorek sliny). Měřicí přístroj vykáže druh a množství takové látky. V případě hodnoty vyšší než  nula (v Polsku platí nulová tolerance) má daná osoba povinnost se podrobit další kontrole policie a eventuálně vozidlo zpřístupnit kontrole. Na policii může být zadrženému odebrána krev k další analýze.

Maximální povolená rychlost

 

Typ vozidla

Typ silnice

Časové období

Max. povol. rychlost km/hod.

Obec

Všechna

Všechny silnice

5,00-23,00

50

23,00-5,00

60

Obytná zóna

Všechna

Všechny silnice

Celý den

20

Mimo obec

Osobní automobil, motocykl nebo nákladní automobil do 3,5 tuny

Dálnice

Celý den

140

Rychlostní silnice s dvěma pruhy

Celý den

120

Rychlostní silnice s jedním pruhem a silnice s dvěma pruhy v jednom směru

Celý den

100

Ostatní silnice

Celý den

90

Souprava vozidel nebo vozidla, která nejsou uvedena výše

Dálnice, rychlostní silnice a silnice se dvěma pruhy v jednom směru

Celý den

80

Ostatní silnice

Celý den

70

Autobusy

Dálnice, rychlostní silnice a silnice se dvěma pruhy v jednom směru

Celý den

100

 

Důležitá telefonní čísla

997

policie

998

požárníci

999

první pomoc

112

univerzální tísňová linka

+48 608 298 988

stálá konzulární služba Velvyslanectví ČR ve Varšavě

 

Státní svátky v Polsku

1.1.

Nový rok

6.1.

Svátek Tří králů

pohyblivé datum

Pondělí velikonoční

1.5.

Svátek práce

3.5.

Den ústavy - vyhlášení první ústavy 1791

pohyblivé datum

Boží tělo

15.8.

Nanebevzetí Panny Marie

1.11.

Všech svatých

11.11.

Svátek nezávislosti - obnovení státní suverenity 1918

25.12.

První svátek vánoční

26.12.

Druhý svátek vánoční