česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace k DPH – příležitostná autobusová doprava

Od 1.1.2012 začala v Polsku platit zjednodušená procedura pro registraci k DPH a vyúčtování daně v Polsku pro zahraniční příležitostnou autobusovou dopravu.

Subjekty (právnické a fyzické osoby se sídlem v EU), které budou na území Polska vykonávat příležitostnou autobusovou přepravu osob, se musí rozhodnout pro jednu ze dvou variant přihlášení k DPH v Polsku, tzn. zda se budou registrovat k DPH jako „plátce DPH – příležitostná přeprava“ nebo „plátce DPH - aktivní“.

Varianta „plátce DPH – příležitostná přeprava“ – je nová, vešla v platnost od 1.1.2012 a je určena pro subjekty, které nebudou uplatňovat odpočet DPH v Polsku. Je to jednodušší, bezplatný způsob přihlášení k DPH. O tuto variantu platby DPH se žádá elektronicky u II. Finančního úřadu ve Varšavě (II Urząd Skarbowy) na stránkách polského Ministerstva financí:  www.mf.gov.pl  vyplněním elektronického formuláře (Formulář VAP-R, zaškrtnutí políčka č.1 v položce A.5) (viz odkaz níže):

http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/miedzynarodowy-okazjonalny-przewoz-drogowy-osob

kliknutím na „Formularz: interaktywny“

V žádosti VAP-R vyplníte všechny položky zaznačené v červeném rámečku, tj. název společnosti, český DIČ, adresa, elektronická adresa, jméno a příjmení a datum aj.  Současně vyplňující osoba potvrdí, že společnost není v Polsku registrována jako „plátce DPH - aktivní“ a žádost odešle (tlačítko „Wyślij dane“). II. Finanční úřad ve Varšavě na základě žádosti přidělí identifikační číslo a  zašle elektronicky potvrzení  „Podatnik VAT – przewozy okazjonalne” (VAP-5). Při vjezdu do Polska musí mít řidiči u sebe potvrzení VAP-5.

Na výše uvedené elektronické adrese se také hlásí veškeré změny údajů (formulář VAP-R, zaškrtnutí políčka č.2 v položce A.5) nebo oznámení o ukončení vykonávání služeb (elektronický formulář VAP-Z(1) ).

Daňové deklarace je třeba odeslat elektronicky a to do 25. dne měsíce následujícího za čtvrtletím, ve kterém vznikne povinnost odvodu daně. V případě, že „plátce DPH – příležitostná přeprava“ neoznámí II. Finančnímu úřadu ve Varšavě že, ukončil, pozastavil vykonávání svých služeb nebo po dobu čtyř čtvrtletí neodevzdá daňovou deklaraci, bude II. Finančním úřadem ve Varšavě informován o ukončení platnosti „plátce DPH – příležitostná přeprava“.

Varianta „plátce DPH - aktivní“ bude realizována na stejných zásadách jako doposud. Registrace je placená – 170 PLN (cca 1000 Kč).

Nezměnilo se a stále platí, že povinnost přihlásit se k DPH v Polsku nemají dopravci, kteří poskytnou bezplatnou příležitostnou přepravu osob. Např. školy, sdružení, kulturní střediska nebo sportovní kluby v ČR, které vlastní autobus a ten použijí pro svou potřebu za účelem bezplatné přepravy osob do Polska.

V tomto případě se jedná o přepravu, která nepodléhá zdanění, jelikož nebude vystavena faktura VAT. Níže uvádíme odkaz na příslušnou zákonnou úpravu:

VAT 06 - Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.:
   http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Informacja+dotycz%C4%85ca+opodatkowania+okazjonalnych+przewoz%C3%B3w+autobusami.pdf

Dle písemného sdělení Hlavního inspektorátu silniční dopravy (www.gitd.gov.pl) v souladu s čl. 87 Zákona ze dne 6. září 2001 o silniční dopravě je řidič vozidla povinen mít u sebe a na požádání předložit oprávněnému kontrolnímu orgánu:

  • kartu řidiče
  • zápis přístroje automaticky registrujícího rychlost jízdy, čas jízdy a čas zastavení, povinné přestávky a dobu odpočinku
  • potvrzení o pracovní době řidiče

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm

  • výpis z povolení pro výkon silniční přepravy nebo výpis z eurolicence
  • osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy vydané na základě nařízení (EHS) č. 684/92, které obsahuje: údaje týkající se označení přepravce, registrační značky vozidla, druhu služby (bezplatný převoz), místa zahájení a ukončení výkonu služby, jmenný seznam převážených osob.

Žádost o osvědčení je nutné si podat na příslušném dopravním odboru krajského úřadu dle sídla firmy v ČR.