česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

!!!POZOR!!! Od 1.1.2022 dochází v Polsku ke zpřísnění postihů za spáchání dopravních přestupků (níže typ přestupku / výše pokuty)

Druhy protiprávního jednání v oblasti dopravy na území Polska a výše přibližné pokuty za takový čin:

Překročení povolené rychlosti o více než 30 km/h / nejméně 800 PLN

Překážení (narušování plynulosti) v provozu nebo bránění v provozu / 500 PLN nebo napomenutí

Nedání přednosti chodci / 1500 PLN

Nezastavení vozidla, aby umožnilo osobě s tělesným postižením přejít vozovku / 1500 PLN

Předjíždění na (před) přechodu pro chodce / 1500 PLN

Nerespektování zákazu předjíždění / nejméně 1000 PLN

Porušení zákazu jízdy po chodníku nebo přechodu pro chodce / 1500 PLN

Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (nebo jiné návykové látky) / nejméně 3000 PLN

Nezpůsobilá jízda, nebo způsobení nebezpečí tím, že řidič byl pod vlivem alkoholu / nejméně 2 500 PLN.

Objíždění spuštěných závor (přejezdových zabezpečovacích zařízení) / nejméně 2000 PLN, zatčení, trest odnětí svobody

Vjezd na železniční přejezd, navzdory nemožnosti jeho následného opuštění / nejméně 2000 PLN

Řízení vozidla na veřejné komunikaci, v obytné zóně a v dopravní zóně bez požadovaného řidičského oprávnění / nejméně 1 000 PLN

Řízení vozidla bez STK / nejméně 1 000 PLN

Neuvedení, komu bylo vozidlo svěřeno k řízení ve stanoveném čase (tzv. odvolávání se na osobu blízkou) / nejméně 1000 PLN

Pokuta pro provozovatele vozidla v případě, kdy řízení tohoto vozidla svěří osobě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky / 8000 PLN

 

Velvyslanectví ČR ve Varšavě si tímto dovoluje apelovat na dodržování silničních předpisů a tím předejít vysokým finančním postihům a souvisejícím komplikacím.