česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace pobytu občana EU v Polské republice (přesahujícího 3 měsíce)

Občan EU může v Polské republice pobývat do 3 měsíců bez nutnosti registrace pobytu. Při pobytu delším než 3 měsíce má dle čl. 16, 18 a 20 Zákona ze dne 14. července 2006 o vstupu na území Polské republiky, pobytu a opuštění jeho území občany členských států EU a členů jejich rodin (aktuální znění viz. polská Sb. z. - Dz. U. z 2014 r., položka 1525) povinnost registrovat pobyt na Vojvodském úřadě příslušném dle místa bydliště na území Polska:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441043

Vojvodské úřady na svých stránkách uvádějí, v jakých hodinách a dnech je možné si žádost o registraci pobytu podat a co je nutné doložit. Doporučujeme se před návštěvou seznámit s informacemi umístěnými na těchto stránkách.

Níže uvádíme odkaz na plné znění Nařízení Ministra vnitřních věcí a správy PR ze dne 24. srpna 2006 týkající se žádostí a dokladů ve věci práva pobytu na území Polské republiky občanů EU a členů jejich rodin:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061541105

Na stránkách 3 - 8 výše uvedeného předpisu se nachází vzor formuláře (v anglické jazykové verzi), kterým se žádá příslušný Vojvodský úřad o registraci pobytu občana EU. Zákon uvádí rovněž, jaké doklady je nutné k žádosti doložit.

Vojvodský úřad obvykle v průběhu 7 dní rozhodne o přijetí nebo zamítnutí žádosti. V případě kladného vyřízení žádosti vydá žadateli tzv. Potvrzení o registraci pobytu občana EU (potvrzení nemá charakter průkazu). Vzor potvrzení se nachází na stránce 22 výše uvedeného předpisu.

Upozorňujeme, že registrace pobytu občanů EU (který přesáhne 3 měsíce) je v Polské republice povinná, není dobrovolná, jak je tomu v některých zemích EU. V případě, že polské orgány zjistí, že registrace nebyla provedena, může hrozit postih.

Zdravotní pojištění

V případě plánovaného dlouhodobého pobytu v Polsku doporučujeme otázku zdravotního pojištění řešit přímo se zdravotní pojišťovnou v ČR, která poskytne informace o možnosti uplatnění stávajícího pojištění při pobytu v PR.

Níže uvádíme odkazy na stránky, které shrnují obecnou problematiku pobytu občana EU v jiném státě EU:

http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/polsko

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/rights-conditions/index_en.htm