česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhledání kontaktu na svého příbuzného (přítele) v ČR - týká se pouze občanů ČR

V případě, že máte zájem vyhledat kontakt na svého příbuzného v ČR, je třeba se obrátit na Ministerstvo vnitra ČR. To na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu.

Žadatel  vyplní žádost a uhradí správní poplatek (v PLN odpovídající 500,- Kč dle platného kurzu, viz. Sazebník konzulárních poplatků) v hotovosti na velvyslanectví. Velvyslanectví žádost následně zašle na adresu: Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:

  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.      
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž  tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.
 

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku

Více informací najdete na http://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-808189.aspx