česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska ZÚ Varšava

Přehled písemností k doručení, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky ve Varšavě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Číslo jednací Vyvěšeno Svěšeno
OAM-19105-6/ZM-2020 11. 9. 2020 26.9.2020
OAM-05754-16/ZM-2020 2.10.2020 17.10.2020
OAM-66513-11/ZM-2020 12.10.2020 27. 10. 2020
OAM-30010-18/ZM-2020 16.10.2020 31. 10. 2020
OAM-19105-6/ZM-2020 5.11.2020 20. 11. 2020
OAM-36980-22/ZM-2019 13.11.2020 28. 11. 2020
OAM-12146-18/ZM-2020 4. 12. 2020 19. 12. 2020
OAM-59834-23/ZM-2019 17. 12. 2020 04.01.2021
OAM-10494-8/DV-2020 21.01.2021 6. 2. 2021
OAM-50811-19/ZM-2020 03.02.2021 19. 2. 2021
OAM-50156-11/ZM-2020 03.02.2021 19. 2. 2021
OAM-12168-14/ZM-2020 02.03.2021 18. 3. 2021
OAM-19105-9/ZM-2020 04.03.2021 20. 3. 2021
OAM-50243-12/ZM-2019 04.03.2021 20. 3. 2021
OAM-732-9/DV-2020 04.03.2021 20. 3. 2021
2305-4/2020-VARSKO 04.03.2021 20. 3. 2021
OAM-12146-36/ZM-2020 08.03.2021 23.03.2021
OAM-11117-27/ZM-2020 12.03.2021 27.03.2021
OAM-05754-22-/ZM-2020 15.03.2021 30.03.2021
2567-3/2020-VARSKO 23.03.2021 07.04.2021
OAM-12146-44/ZM-2020 30.03.2021 14.04.2021
OAM-54026-15/ZM-2019 01.04.2021 16.04.2021
OAM-50156-14/ZM-2020 07.04.2021 22.04.2021
OAM-16582-25/ZM-2016 12.04.2021 27.04.2021
OAM-14748-16/ZM-2020 14.04.2021 29.04.2021
OAM-55063-18/ZM-2019 22.04.2021 07.05.2021
OAM-17563-30/ZM-2020 30.04.2021 15.05.2021
OAM-18763-26/ZM-2020 06.05.2021 21.05.2021
OAM-9202-17/ZM-2020 12.05.2021 27.05.2021
1073-3/2021-VARSKO 27.05.2021 11.6.2021
OAM-27823-12/ZM-2019 24.06. 2021 09.07.2021
OAM-38471-5/ZM-2021 24.06. 2021 09.07.2021
OAM-69855-14/ZM-2019 29.06.2021 14.07.2021
č.j. 1354-3/2021-VARSKO 14.07.2021 29.07.2021
OAM-50811-24/ZM-2020 04.08.2021 19.08.2021
č.j. 1463-3/2021-VARSKO 04.08.2021 19.08.2021
č.j. 1567-3/2021-VARSKO 04.08.2021 19.08.2021
OAM-61106-15/ZM-2020 02.09.2021 17.09.2021
č.j. 1650-5/2021-VARSKO 21.09.2021 06.10.2021
OAM-5584-23/ZM-2020 27. 10. 2021 12.11.2021
OAM-61836-15/ZM-2019 02.11.2021 18.11.2021
OAM-47575-16/ZM-2021 08.11.2021 24.11.2021
OAM-59726-34/ZM-2019 15.11.2021 01.12.2021
OAM-12334-16/ZM-2017 16.11.2021 02.12.2021