česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska ZÚ Varšava

Přehled písemností k doručení, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky ve Varšavě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Číslo jednací Vyvěšeno Svěšeno
OAM-19105-6/ZM-2020 11. 9. 2020 26.9.2020
OAM-05754-16/ZM-2020 2.10.2020 17.10.2020
OAM-66513-11/ZM-2020 12.10.2020 27. 10. 2020
OAM-30010-18/ZM-2020 16.10.2020 31. 10. 2020
OAM-19105-6/ZM-2020 5.11.2020 20. 11. 2020
OAM-36980-22/ZM-2019 13.11.2020 28. 11. 2020
OAM-12146-18/ZM-2020 4. 12. 2020 19. 12. 2020
OAM-59834-23/ZM-2019 17. 12. 2020 04.01.2021
OAM-10494-8/DV-2020 21.01.2021 6. 2. 2021
OAM-50811-19/ZM-2020 03.02.2021 19. 2. 2021
OAM-50156-11/ZM-2020 03.02.2021 19. 2. 2021
OAM-12168-14/ZM-2020 02.03.2021 18. 3. 2021
OAM-19105-9/ZM-2020 04.03.2021 20. 3. 2021
OAM-50243-12/ZM-2019 04.03.2021 20. 3. 2021
OAM-732-9/DV-2020 04.03.2021 20. 3. 2021
2305-4/2020-VARSKO 04.03.2021 20. 3. 2021
OAM-12146-36/ZM-2020 08.03.2021 23.03.2021
OAM-11117-27/ZM-2020 12.03.2021 27.03.2021
OAM-05754-22-/ZM-2020 15.03.2021 30.03.2021
2567-3/2020-VARSKO 23.03.2021 07.04.2021
OAM-12146-44/ZM-2020 30.03.2021 14.04.2021
OAM-54026-15/ZM-2019 01.04.2021 16.04.2021
OAM-50156-14/ZM-2020 07.04.2021 22.04.2021
OAM-16582-25/ZM-2016 12.04.2021 27.04.2021
OAM-14748-16/ZM-2020 14.04.2021 29.04.2021
OAM-55063-18/ZM-2019 22.04.2021 07.05.2021
OAM-17563-30/ZM-2020 30.04.2021 15.05.2021
OAM-18763-26/ZM-2020 06.05.2021 21.05.2021
OAM-9202-17/ZM-2020 12.05.2021 27.05.2021
1073-3/2021-VARSKO 27.05.2021 11.6.2021
OAM-27823-12/ZM-2019 24.06. 2021 09.07.2021
OAM-38471-5/ZM-2021 24.06. 2021 09.07.2021
OAM-69855-14/ZM-2019 29.06.2021 14.07.2021
č.j. 1354-3/2021-VARSKO 14.07.2021 29.07.2021
OAM-50811-24/ZM-2020 04.08.2021 19.08.2021
č.j. 1463-3/2021-VARSKO 04.08.2021 19.08.2021
č.j. 1567-3/2021-VARSKO 04.08.2021 19.08.2021
OAM-61106-15/ZM-2020 02.09.2021 17.09.2021
č.j. 1650-5/2021-VARSKO 21.09.2021 06.10.2021
OAM-5584-23/ZM-2020 27. 10. 2021 12.11.2021
OAM-61836-15/ZM-2019 02.11.2021 18.11.2021
OAM-47575-16/ZM-2021 08.11.2021 24.11.2021
OAM-59726-34/ZM-2019 15.11.2021 01.12.2021
OAM-12334-16/ZM-2017 16.11.2021 02.12.2021
OAM-61106-19/ZM-2020 16.12.2021 03.01.2022
č.j. 2223-3/2021-VARSKO 06.01.2022 21.01.2022
OAM-9872-13/DV-2021 06.01.2022 21.01.2022
OAM-17307-25/ZM-2020 07.01.2022 24.01.2022
OAM-32145-26/ZM-2021 12.01.2022 28.01.2022
OAM-47578-14/ZM-2021 25.01.2022 09.02.2022
OAM-12146-47/ZM-2020 11.02.2022 28.02.2022
OAM-12146-52/ZM-2020 11.02.2022 28.02.2022
OAM-12334-23/ZM-2017 15.02.2022 02.03.2022
OAM-5584-27/ZM-2021 28.03.2022 13.04.2022
OAM-4428-16/ZM-2022 30.03.2022 19.04.2022
OAM-32140-16/ZM-2021 30.03.2022 19.04.2022
OAM-63775-12/ZM-2021 05.04.2022 21.04.2022
OAM-87927-9/ZM-2021 05.04.2022 21.04.2022
č.j. 2584-3/2021-VARSKO 05.04.2022 21.04.2022
OAM-18103-6/2021 10.05.2022 25.05.2022
OAM-10157-8/ZM-2022 18.05.2022 02.06.2022
OAM-18986-5/DV-2021 23.05.2022 07.06.2022
OAM-6807-7/DP-2022 10.06.2022 27.06.2022
OAM-76440-11/ZM-2021 17.06.2022 04.07.2022
OAM-91638-13/ZM-2021 17.06.2022 04.07.2022
OAM-18776-22/ZM-2020 28.06.2022 13.07.2022
č.j. 1484-3/2022-VARSKO 28.07.2022 12.08.2022
č.j. 1412-3/2022-VARSKO 29.07.2022 15.08.2022
OAM-12334-26/ZM-2017 18.08.2022 05.09.2022
č.j. 1322-3/2022-VARSKO 06.09.2022 21.09.2022
OAM-61828-20/ZM-2019 21.09.2022 06.10.2022
OAM-8194-14/ZM-2021 21.09.2022 06.10.2022
OAM-48110-9/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-48085-9/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-46196-10/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-46547-10/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-46195-10/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-3625-17/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-34368-8/ZM-2022 21.09.2022 06.10.2022
OAM-79171-19/ZM-2021 21.09.2022 06.10.2022
OAM-48159-10/ZM-2022 05.10.2022 20.10.2022
OAM-46333-12/ZM-2022 05.10.2022 20.10.2022
OAM-48122-17/ZM-2022 05.10.2022 20.10.2022
OAM-36685-25/ZM 08.11.2022 23.11.2022
2224-3/2022-VARSKO 08.11.2022 23.11.2022
OAM-38369-23/ZM-2022 08.11.2022 23.11.2022
OAM-48139-9/ZM-2022 08.11.2022 23.11.2022
OAM-64832-9/ZM-2022 08.11.2022 převzato osobně 11.11.2022
OAM-62089-9/ZM-2022 18.11.2022 05.12.2022
OAM-38598-16/ZM-2022 18.11.2022 05.12.2022
OAM-52271-5/ZM-2022 18.11.2022 05.12.2022
OAM-7887-10/DP-2022 01.12.2022 16.12.2022
OAM-38591-16/ZM-2022 01.12.2022 16.12.2022
OAM-62157-10/ZM-2022 01.12.2022 16.12.2022
OAM-57060-13/ZM-2022 01.12.2022 16.12.2022
OAM-56603-12/ZM-2022 01.12.2022 16.12.2022
OAM-58966-12/ZM-2022 16.12.2022 03.01.2023
OAM-56933-9/ZM-2022 16.12.2022 03.01.2023
OAM-22372-11/ZM-2022 20.12.2022 04.01.2023
OAM-56558-7/ZM-2022 20.12.2022 04.01.2023
OAM-53299-12/ZM-2022 20.12.2022 04.01.2023
OAM-52326-6/ZM-2022 20.12.2022 dne 03.02.2023 osobně převzato na ZÚ
OAM-36426-15/ZM-2022 20.12.2022 04.01.2023
OAM-36408-15/ZM-2022 20.12.2022 04.01.2023
OAM-63802-6/ZM-2022 20.12.2022 dne 27.12.2022 předáno zplnomocněnci
2720-3/2022-VARSKO 20.12.2022 04.01.2023
2679-3/2022-VARSKO 20.12.2022 04.01.2023
2701-3/2022-VARSKO 11.01.2023 26.01.2023
2799-3/2022-VARSKO 11.01.2023 26.01.2023
OAM-68071-8/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-57014-17/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-46197-11/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-38686-11/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-46231-11/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-46219-11/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-64827-6/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-62052-6/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-68063-11/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-38364-11/ZM-2022 11.01.2023 26.01.2023
OAM-79171-23/ZM-2021 13.01.2023 30.01.2023
OAM-1547-12/ZM-2022 13.01.2023 30.01.2023
OAM-65121-17/ZM-2022 03.02.2023 20.02.2023
OAM-40179-8/ZM-2022 03.02.2023 20.02.2023
OAM-69904-13/ZM-2022 03.02.2023 20.02.2023
OAM-72067-8/ZM-2022 10.02.2023 27.02.2023
OAM-68067-17/ZM-2022 10.02.2023 27.02.2023
OAM-58966-19/ZM-2022 06.03.2023  
OAM-86837-9/ZM-2022 06.03.2023  
č.j. 3250-3/2022-VARSKO 17.03.2023  
OAM-57042-12/ZM-2022 17.03.2023  
OAM-8577-10/ZM-2023 17.03.2023  
OAM-88348-10/ZM-2022 17.03.2023  
OAM-07887-15/DP-2022 17.03.2023  

přílohy

OAM-58966-19/ZM-2022 537 KB PDF (Acrobat dokument) 6.3.2023

OAM-86837-9/ZM-2022 593 KB PDF (Acrobat dokument) 6.3.2023

3250-3/2022-VARSKO 307 KB PDF (Acrobat dokument) 17.3.2023

OAM-57042-12/ZM-2022 934 KB PDF (Acrobat dokument) 17.3.2023

OAM-8577-10/ZM-2023 628 KB PDF (Acrobat dokument) 17.3.2023

OAM-88348-10/ZM-2022 627 KB PDF (Acrobat dokument) 17.3.2023

OAM-07887-15/DP-2022 272 KB PDF (Acrobat dokument) 17.3.2023