česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Bezvízový styk s Ukrajinou

POBYTY DO 90 DNŮ - Vízová povinnost občanů Ukrajiny v schengenském prostoru[1] bude zrušena dne 11. června 2017.

BEZVÍZOVÝ STYK SE TÝKÁ pouze občanů Ukrajiny, kteří jsou držiteli biometrického pasu. Doba setrvání v schengenském prostoru nesmí přesáhnout 90 dní v průběhu jakéhokoliv 180denního období[2]. Země schengenského prostoru lze navštěvovat bez víza také opakovaně, vždy ale
za splnění podmínky uvedené v předchozí větě. Pro kontrolu spotřebovaných dnů pobytu je možné využít schengenský kalkulátor https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm.

I v případě bezvízového styku musí být nadále plněny podmínky vstupu do schengenského prostoru http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx. Občan Ukrajiny tak může být při hraniční kontrole např. vyzván, aby doložil doklad prokazující úmysl opustit schengenský prostor v zákonné lhůtě 90 dnů (zpáteční letenka, jízdenka apod.), dokument prokazující účel pobytu v schengenských zemích, doklad o dostatečném finančním zabezpečení cesty apod. Pokud není schopen nebo ochoten tyto dokumenty předložit, může mu být vstup
na schengenské území odepřen, podobně jako je tomu při nesplnění jiných zákonných podmínek (ohrožení vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví apod.).

Současně platí, že i bezvízový cizinec je povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu ohlásit místo svého pobytu na území České republiky příslušnému odboru cizinecké policie (obecně se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele).

BEZVÍZOVÝ STYK SE NETÝKÁ občanů Ukrajiny, kteří přijíždějí do České republiky na krátkodobé pobyty za výdělečným účelem. Ti musejí nadále žádat na zastupitelském úřadu České republiky
o vízum k pobytu do 90 dnů standardním způsobem (viz postup na příslušných webových stránkách (např. http://www.mzv.cz/kiev a http://www.mzv.cz/lvov).

Vízum k pobytu do 90 dnů je možné prodloužit na území České republiky (u služby cizinecké policie) jen v mimořádných a odůvodněných případech (humanitární důvody, hospitalizace apod.).

POBYTY NAD 90 DNŮ

Pobyty na území České republiky nad 90 dnů (dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu) nejsou zavedením bezvízového styku s Ukrajinou ovlivněny. Občané Ukrajiny nadále nemohou o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu žádat na území České republiky. Svoje žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu musejí podávat osobně na příslušném zastupitelském úřadu ČR na Ukrajině nebo ve státě, kde mají povolen dlouhodobý či trvalý pobyt. Po skončení pobytu na území České republiky do 90 dní tedy musí občané Ukrajiny vycestovat mimo území České republiky.


[1] Týká se i dalších zemí, které již nyní uplatňují společnou vízovou politiku EU, tj. Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Kypru.

[2] Pobyt na území Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Kypru se do maximální doby pobytu v schengenském prostoru nezapočítává.