česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum vs. pobyt

Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým vízem a pobytovým titulem?

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce. Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Více informací viz Vízum vs. pobyt.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek (2 500 Kč obecně, 5 000 Kč pro účel podnikání)
 • podpůrné doklady
  • o účelu pobytu (např. doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, dokument prokazující rodinné vazby aj.)
  • o ubytování (např. nájemní smlouva aj.)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu aj.)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
 • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

Právní zdroje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 Užitečné odkazy: