česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza (k pobytu nad 90/180 dní)

Obecné informace

Obecné informace k podání žádosti o udělení dlouhodobého víza více ►

Dlouhodobé vízum za účelem studia

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti. Co se rozumí pod pojmem studium, je upraveno v § 64 zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem rodinným

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem sportu

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem sportu vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti, ve složitých případech až do 120 dnů. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem ostatní

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem „ostatní“ je oprávněn podat cizinec, pokud na území České republiky hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a důvod jeho pobytu nelze zařadit pod jiné účely.… více ►

Přenos dlouhodobého víza do nového cestovního dokladu

Pokud jste držitelem platného dlouhodobého víza a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si na zastupitelském úřadě ve Varšavě požádat o tzv. přenesení platného víza do Vašeho nově vydaného… více ►

Cestovní zdravotní pojištění