česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká karta

Obecné informace

Žádost o zaměstnaneckou kartu podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než 3 měsíce.

Zaměstnanecká karta je formou dlouhodobého pobytu.

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, tj. zaměstnaneckou kartu. Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví na pobočku Ministerstva vnitra, které vydá zaměstnaneckou kartu.

Náležitosti k žádosti o zaměstnaneckou kartu:

- vyplněný formulář "Žádost o zaměstnaneckou kartu" (vzor vyplněné žádosti na téže webové stránce);

- cestovní doklad;

- 2x shodné pasové fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm;

- biometrické údaje – otisky prstů;

- správní poplatek (5 000 Kč při platbě kartou, 200 - 210 EUR při platbě v hotovosti);

- podpůrné doklady:

  • o účelu cesty (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, doklad k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – je-li vyžadováno);
  • o ubytování (např. nájemní smlouva nebo jiné) - takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu s platební kartou vydanou na jméno žadatele, mzdový výměr nebo jiné);
  • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců;
  • v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu se předkládá cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky.

Podrobná informace o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda zaměstnaneckých karet spadá.

Prosíme o předložení i všech kopií předkládaných náležitostí.

Pravidla pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza či pobytového titulu na ZÚ Varšava