česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká karta

Obecné informace

Žádost o zaměstnaneckou kartu podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než 3 měsíce.

Zaměstnanecká karta je formou dlouhodobého pobytu.

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, tj. zaměstnaneckou kartu. Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví na pobočku Ministerstva vnitra, které vydá zaměstnaneckou kartu.

Náležitosti k žádosti o zaměstnaneckou kartu:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek (5 000 Kč)
 • podpůrné doklady
  • o účelu cesty (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, doklad k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání – je-li vyžadováno)
  • o ubytování (např. nájemní smlouva nebo jiné)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu nebo jiné)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
 • na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

Podrobná informace o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda zaměstnaneckých karet spadá.

Prosíme o předložení i všech kopií předkládaných náležitostí.

Pravidla pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza či pobytového titulu na ZÚ Varšava