česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Informace pro držitele víza/pobytového titulu

Hlášení změn

Občané třetích zemí držitelé víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu mají povinnost hlásit změny týkající se změny bydliště, cestovního dokladu, jiných údajů či ztrátu/odcizení cestovního dokladu/dokladu totožnosti.

Důležité kroky – ztráta, poškození, odcizení:

1.      Cizinec je povinen tuto událost neodkladně ohlásit Policii.

2.      Ztrátu, zničení, poškození, odcizení průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen ohlásit na pracovišti MV ČR (na základě adresy cizince v ČR) do   3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala.

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel.

Prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza na území ČR

Podrobné informace týkající se prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza na území ČR naleznete pod následujícím odkazem.

Kontakty na pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR