česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Objednávání k podání žádosti

Podání žádosti o dlouhodobé vízum či o povolení k dlouhodobému pobytu na ZÚ Varšava vyžaduje vždy registraci na zvláštní e-mailové adrese visa_warsaw@mzv.cz (pouze k registraci). Jinou formou nejsou termíny přidělovány.

Na Velvyslanectví ČR ve Varšavě mohou žádat o dlouhodobé vízum nebo o povolení k pobytu cizinci, kteří pobývají na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu, na základě platného povolení k pobytu (rezidenční titul na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu, tzv. karta pobytu). Žádost mohou podat rovněž cizinci z bezvízových zemí.

Zápis je prováděn na následující měsíc (tedy měsíc dopředu) vždy poslední pracovní pátek v kalendářním měsíci (od 00:00:01 hodin). Konkrétně se jedná o následující dny: 28.1.2022, 25.2.2022, 25.3.2022, 29.4.2022, 27.5.2022, 24.6.2022, 29.7.2022, 26.8.2022, 30.9.2022, 21.10.2022, 25.11.2022, 30.12.2022.

Přejete-li si podat žádost o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, napište e-mail na adresu visa_warsaw@mzv.cz , v němž uvedete (viz vzor dole): jméno a příjmení (ve stejné podobě, jakou uvádí váš cestovní doklad) + sken datové stránky cestovního pasu, datum narození žadatele a k němuž připojíte naskenovanou kopii průkazu o povolení k pobytu (není-li z této povinnosti cizinec zákonem vyňat) a uvedete účel plánovaného pobytu na území ČR (např. studium, sloučení rodiny, zaměstnání či podnikání). Na žádosti neobsahující tyto informace nebude reagováno. Každý žadatel se musí registrovat samostatným emailem. 

Žádosti o termíny k podání žádosti o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu musí být pouze v angličtině nebo češtině. Na žádosti v polštině či v jiném jazyce nebude reagováno.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Závěrem upozorňujeme, že ZÚ Varšava nemůže do přidělování termínů zasahovat a nemá oprávnění je měnit. Pokud Vám přidělený termín nevyhovuje, zašlete žádost o přidělení nového termín. S ohledem na množství zpracovávaných žádostí se však s jistotou bude jednat o termín spadající do dalšího objednávacího měsíce a v tom případě bude nutné zaslat novou žádost dle standardních objednávacích pravidel.

! E-mail visa_warsaw@mzv.cz slouží jen pro registraci, nikoliv pro komunikaci s konzulárním a vízovým oddělením. Své případné dotazy směrujte na e-mail consulate_warsaw@mzv.cz !

________________________

Poplatky za podání žádosti o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu:

Dlouhodobé vízum (včetně studia) – cca 100 EUR (Uzbekistán cca 200 EUR) / 2500,- Kč (Uzbekistán 5000,- Kč)

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání – cca 200 EUR / 5000,- Kč

Povolení k pobytu – cca 100 EUR / 2500,- Kč

Zaměstnanecká/modrá karta – cca 200 EUR / 5000,- Kč

Platby jsou přijímány v hotovosti v měnové jednotce EUR nebo platebními kartami v měnové jednotce CZK.

Vzor registračního e-mailu

Vzor registračního e-mailu