česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Objednávání na podání žádostí o dlouhodobá víza a povolení k pobytu

Kdo je oprávněn žádat o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt na ZÚ Varšava?

Na Velvyslanectví ČR ve Varšavě mohou žádat o dlouhodobé vízum nebo o povolení k pobytu cizinci, kteří pobývají na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu, na základě platného povolení k pobytu (rezidenční titul na území Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska, Švédska, Finska a Islandu delší než 1 rok). Žádost mohou podat rovněž cizinci z bezvízových zemí. Dlouhodobé národní vízum typu D neopravňuje žadatele k podání žádosti na Velvyslanectví ČR ve Varšavě - žadatel je povinen žádat ve své domovské zemi.

Kdy probíhá zápis na podání žádosti o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty na ZÚ Varšava?

Zápis je prováděn na následující měsíc (tedy měsíc dopředu) vždy poslední pracovní pátek v kalendářním měsíci (od 07:00:00 hodin SEČ). Konkrétně se jedná o následující dny v roce 2023: 27.1.2023, 24.2.2023, 31.3.2023.

Jak se mohu zaregistrovat?

Zápis je možný pouze elektronicky přes e-mail: visa_warsaw@mzv.cz a podán podle stanovených registračních pravidel (viz níže).

Jaká jsou registrační pravidla pro zápis na podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt?

Přijímány budou jen e-maily psané v českém nebo anglickém jazyce.

Registrační e-mail musí obsahovat tyto náležitosti:

PŘEDMĚT E-MAILU: v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

TEXT E-MAILU: v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

  • Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  • Datum narození žadatele
  • Účel požadovaného dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu 
  • Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)

PŘÍLOHY E-MAILU: v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):

  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu s osobními údaji a fotografií
  • kopii pobytového titulu (netýká se žadatelů z bezvízových zemí)
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Vzor registračního e-mailu:

Registrační e-mail

Registrační e-mail

Proč byl můj registrační e-mail vyřazen?

Nesplňoval jednu z uvedených podmínek:

- v předmětu e-mailu nebylo uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele;

- v předmětu e-mailu byly uvedeny (i) jiné informace než samotné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele;

- žadatel neuvedl všechny požadované údaje v textu e-mailu;

- žadatel nepřipojil všechny požadované přílohy;

- žadatel uložil přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvedl pouze odkazy na ně;

- údaje v textu e-mailu se liší od údajů v přílohách;

- žadatel zaslal svou žádost na e-mailovou adresu, která není určena pro registraci;

- objednávka byla na více než jednoho žadatele (výjimka – dlouhodobé vízum /dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny);

- e-mail byl doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání (před stanoveným dnem a hodinou);

- žadatel zaslal několik e-mailů (každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres; upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele).

Kdy dostanu termín na podání žádosti a jak jsou termíny přidělovány?

Odpověď obdržíte od 1 do 3 pracovních dnů.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující všechna výše uvedená kritéria a kapacita není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující měsíc (od 2. týdne v měsíci) v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky visa_warsaw@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají (výjimka – dlouhodobé vízum /dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny).

Kam mohu psát, když potřebuji zrušit termín, potřebuji vízové informace, apod.?

Pro komunikaci ohledně vízových a konzulárních informací slouží výhradně e-mail: consulate_warsaw@mzv.cz.