česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Přechodný pobyt na území ČR bez víza

Na území ČR / schengenského prostoru můžete pobývat přechodně bez víza:

- jste-li občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska – viz článek "Pobyt občanů EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska na území ČR"

- jste-li občanem / držitelem pasu státu, se kterým byla uzavřena dohoda o bezvízovém styku

- jste-li držitelem dlouhodobého víza „D“ na území kteréhokoli schengenského státu - toto vízum plní zároveň funkci schengenského (krátkodobého) víza, tzn. umožňuje pobývat na území schengenského prostoru až 90 dnů v rámci jakýchkoliv 180 dnů

- jste-li držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a Vaše doba pobytu na území ČR nepřekročí 90 dnů v rámci jakýchkoliv 180 dnů

- jste-li žákem a máte bydliště v jiném členském státě EU, ale nejste občanem EU, a cestujete na školní výlet v rámci EU jako člen skupiny žáků doprovázené učitelem a jste uveden na seznamu žáků vydaném školou a ověřeném příslušným migračním úřadem ve vydávajícím státě na jednotném formuláři, v němž je uvedena Vaše totožnost, účel a délka pobytu nebo průjezdu

- jste-li rodinným příslušníkem občana EU a držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané podle čl. 10 směrnice 2004/38/ES nebo karty trvalého pobytu pro rodinné příslušníky vydané podle čl. 20 směrnice 2004/38/ES na území jiného členského státu EU, ale sám nejste občanem EU, a doba Vašeho pobytu nepřekročí 3 měsíce

- jste-li držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce (Pozn.: Vztahuje se pouze na určitá povolení! Před cestou se ujistěte, že jste držitelem toho typu povolení, na které se toto ustanovení vztahuje.)

- jste-li rodinným příslušníkem občana EU, kterému vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum pozbylo platnost, pokud na území pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.