česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Trvalý pobyt

Informace pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

Informace na stránkách MV ČR pro občany EU a jejich rodinné příslušníky více ►

Informace pro občany třetích zemí

Informace na webu MV ČR pro občany třetích zemí Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat cizinec, který na území pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 5 let. Bez této podmínky lze žádost podat pouze z humanitárních důvodů, z důvodu… více ►

Přenos povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu do nového cestovního dokladu

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona 326/1999 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky), bez… více ►

Nabírání biometrických prvků u dlouhodobého a trvalého pobytu