česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Vybrané vízové poplatky

Sazebník vybraných vízových poplatků

Poplatky jsou na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR ve Varšavě hrazeny v hotovosti v eurech (EUR) v okamžiku podání žádosti.

 

Žádost o udělení dlouhodobého víza / Long term visa

cca 98 EUR

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání / Long term visa with a purpose of business

cca 196 EUR

Žádost o udělení dlouhodobého víza / Long term visa

děti do 6ti let / children up to 6 years of age

0 EUR (zdarma)

Žádost o udělení dlouhodobého víza / Long term visa

Uzbekistán

cca 196 EUR

Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu / Residence permit

cca 98 EUR

žádost o vydání zaměstnanecké, resp. modré karty, převedení zaměstnance, povolení k pobytu za účelem investování / Employee card, Blue card, transfer od employee, residence permit for investors

cca 196 EUR

 

žádost o udělení schengenského víza / Schengen visa

80 EUR

nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti / „Appeal“ to refusal / revocation / annulation of visa

60 EUR

 

Pozn.:  
Kurz vychází z devizového kurzu ČNB posledního pracovního dne předchozího měsíce