česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Výpisy z rejstříku trestů

Informace potřebné k výpisům z rejstříku trestů k vízovým žádostem

Pro účely řízení o žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu je požadováno, aby cizinec předložil doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem a dále státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad může cizinec nahradit čestným prohlášením, jestliže daný stát takový doklad nevydává. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let.

Příklad:

Žadatel tedy k žádosti dokládá (originály + překlad do českého jazyka):

1) výpis z rejstříku trestů z domovské země

2) výpis z rejstříku trestů ze země pobytu (Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island)

3) případně výpis z rejstříku trestů ze země, kde v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců.

Některé veřejné či právní listiny (např. výpis z rejstříku trestů, atd.) musí být pro použití v jiném členském státě Haagské úmluvy opatřeny vyšším ověřením ve formě ověřovací doložky zvané apostila (Apostille). Apostila slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu a bez ní je dokument jednoho státu pro úřady jiného státu neplatný - informace, kde lze opatřit dokument vyšším ověřením (apostilou) naleznete na Apostila.


Přehled nejčastěji předkládaných výpisů z rejstříku trestů:

Austrálie + apostila

Ázerbájdžán + apostila

Brazílie + superlegalizace

Čína + superlegalizace

Estonsko + apostila

Filipíny + superlegalizace

Finsko + apostila

Ghana + superlegalizace

Gruzie + apostila

Indie + apostila

Island + apostila

Izrael + apostila

Japonsko + apostila

Kanada + superlegalizace

Kazachstán + apostila

Korejská republika + apostila

Kyrgyzstán - bez superlegalizace

Litva + apostila (akceptována i elektronická verze apostily s QR kódem)

Lotyšsko + apostila (akceptována i elektronická verze apostily s QR kódem)

Makedonie - bez superlegalizace

Norsko + apostila

Polsko - bez superlegalizace

Spojené království Velké Británie a Severního Irska + apostila

Spojené státy americké + apostila nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti

Švédsko - bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li
zastupitelský úřad Švédska v ČR, jinak + apostila

Tádžikistán + superlegalizace

Thajsko + superlegalizace, standardní vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí Thajského
království

Tchaj-wan + superlegalizace

Turecko - bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li
zastupitelský úřad Turecka v ČR, jinak + apostila

Ukrajina - bez superlegalizace (pokud žadatel takovým dokumentem v současné době nedisponuje, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti - možné vyplnit i v den podání žádosti na zastupitelském úřadu)

Uzbekistán - bez superlegalizace

Vietnam - bez superlegalizace

Informace pro další státy naleznete na stránce Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR