česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32, sídlo Teplice a stanovil dny jejich konání  na  pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020. 
 

Případné druhé kolo voleb se bude konat v pátek 3. dubna 2020 a v sobotu 4. dubna 2020.      

 

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech v uvedeném volebním obvodu č. 32 na území ČR. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování probíhat nebude.

 

Volič, zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného při zastupitelském úřadě  České republiky ve Varšavě, může hlasovat na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním  okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny, tj. spadajícím do volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem České republiky.

 

Požádat o vydání voličského průkazu může volič na tomto úřadu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče  nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů (do 20. března 2020) přede dnem voleb, nebo osobně (do 25. března 2020 do 16.00 hodin).

 

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů (od 12. března 2020) přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu České Republiky (do 1. dubna 2020 do 16.00 hodin).

 

Podrobné informace pro veřejnost jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky:

 

www.mvcr.cz – VOLBY – Volby do Senátu Parlamentu ČR.

 

 

přílohy

Doplňující volby Senát 2020 příloha  KB (FILE_TYPE_) 10.2.2020