česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav

V návaznosti na usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu rozhodla o přijetí krizových opatření.
 

Vláda ČR n a ř i z u j e  s účinností od 14. března 2020

zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy:

Čína
Italie
Korea
Francie
Španělsko
Německo
Švýcarsko
Norsko
Dánsko
Holandsko
Švédsko
Velká Británie
Belgie
Rakousko

 

Konkrétní informace o možnostech cestování po dobu nouzového stavu je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx?fbclid=IwAR022KGgeHMyEfyR4sbJk4GQ7Rr72e-ckRmj6XHGHNeSw_rjxvX6guf_who.

Za tímto účelem se doporučuje sledovat údaje o oblastech s nejvyšším výskytem pravidelně zveřejňované na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

 

 

K dotazům týkajícím se možného tranzitu z/do rizikových zemí přes Polsko: V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření si tímto dovolujeme informovat občany ČR, že nezačlenění Polska mezi rizikové země ohledně šíření koronaviru COVID-19, neznamená možnost tranzitu z/do rizikových zemí přes Polsko. Cílem daného opatření je omezení pohybu osob z rizikových zemí do ČR a tím zamezení případného zavlékání koronaviru na území ČR. Úmyslné nedodržování rozhodnutí vlády ČR může být v důsledku kvalifikováno jako protiprávní jednání pod hrozbou sankce až 3 miliónů Kč. Na základě výše uvedeného Velvyslanectví ČR ve Varšavě tímto apeluje na respektování předmětného rozhodnutí vlády ČR cíleného na zajištění bezpečnosti na území České republiky.

 

 

 

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a implementací jednotlivých opatření doporučujeme sledovat následující informační zdroje:

1.         Webové stránky Ministerstva vnitra
        Českou verzi na https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx, tak i anglickou verzi na https://www.mvcr.cz/mvcren/article/new-obligations-and-information-for-foreign-nationals-prevention-against-spread-of-covid-19.aspx
        Kolegové z MV přislíbili během dnešního večera a zítřejšího dne stránky maximálně aktualizovat a naplnit podstatnými informacemi

2.        Webové stránky Ministerstva dopravy
        Na webu https://mdcr.cz/ budou uveřejňovány informace z oblasti omezení přepravy

Ministerstvo dopravy zřídilo informační linku k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě: 

dotazy v českém jazyce: +420 225131810

for english speaking persons: +420 225 131 820

3.        Webové stránky Ministerstva zdravotnictví
        Na svých stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ zveřejňuje seznam rizikových zemí https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/. K dispozici je i anglická verze na https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/coronavirus_2649_23.html.

4.        Webové stránky MZV
        Z hlediska cestování do zahraničí je zásadní usnesení vlády č. 194, které s účinností od 14. března 2020 stanoví:

        1.        zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
        2.        zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
        3.        zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
        4.        přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech,
        5.        zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;
        
        Doporučení pro cesty obecně na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html k jednotlivým destinacím na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html