česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o výskytu koronaviru COVID-19 na území Polska a souvisejících opatřeních

Informace jsou průběžně aktualizovány - poslední aktualizace ke dni 29. 3. 2020

Upozornění pro občany ČR nacházející se na území Polska s podezřením na příznaky onemocnění koronavirem COVID-19 (krátkodobě, dlouhodobě či trvale pobývající) naleznete pod tímto odkazem.

Důležité informace MZV ČR týkajících se opatření ČR ve vztahu návratu občanů ČR ze zahraničí vč. svozových autobusů, letecké přepravy po Evropě a nejčastějších otázek a odpovědí, naleznete pod následujícím odkazem https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/kontakty_pro_media/mzv_hotline_koronavirus.html.

 

 

Dne 21.3. se v ranních hodinách po enormně dlouhých a negociačně složitých jednáních s polskou stranou na nejvyšší úrovni podařilo zajistit repatriaci celkem 26 občanů České republiky tranzitujících z Keňi do ČR přes polské letiště v Katowicích. Pod vedením Velvyslanectví ČR ve Varšavě byli z letiště dopraveni speciálním autobusem Hasičské záchranné služby do města pobytu v ČR.  Další skupina 6 osob přilétajících dvěma lety z Dominikánské republiky byla rovněž pod vedením Velvyslanectví ČR ve Varšavě repatriována do ČR speciálním vozidlem zajištěným MZV ČR. Třetí skupina 6 osob z Mexika byla za obdobných výjimečných opatřeních repatriována v pondělí 23. 3. 2020.

Dne 26. 3. 2020 úspěšně proběhly dva repatriační lety z Kolomby na Srí Lance a Denparasu v Indonésii a o den později, 27. 3. 2020 prozatím poslední let z Rijádu. Z letiště ve Varšavě byli naši občané letecky přepraveni do Berlína, odkud je vozidla MZV ČR převezla do ČR.

 

 

Výskyt COVID-19 na území PL - situační informace

4. dubna 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 3383 případů onemocnění COVID-19 (mezidenní nárůst o 437 případů, tj. o 15%; pro srovnání v předchozích 10 dnech nárůst činil 15,4% 8,8%, 10%, 11,9%, 16,3%, 18%, 11,5%, 14,6%,17%, 21%) a z toho 71 úmrtí (+14 oproti včerejšku). Polovina všech případů byla zaznamenána ve třech vojvodstvích. 25% zjištěných případů připadá na Varšavu a Mazovské vojvodství, 13% na Slezské vojvodství (hraničí s ČR), 12% na Dolnoslezské vojvodství (hraničí s ČR).

Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 2,1% (+ 0,16% oproti včerejšku, +1% mezitýdenně). Prakticky u všech zemřelých sehrála stěžejní roli polymorbidita. 65% zemřelých tvoří muži. Průměrný věk PL obětí je 72 let (průměrná délka života v PL je 77,9 let; muži 74 let, ženy 81,8 let).

Podle předního PL infektologa prof. Andrzeje Horbana je skutečný počet pacientů s COVID-19 v obecné populaci min. 5x vyšší než počet evidovaných případů, z čehož vyplývá i řádově nižší než udávaná úmrtnost. PL statistiku v tomto smyslu deformuje i nízká výkonnost testování.

Počet uzdravených: 116 osob

Hospitalizace: 2.303 osob (- 6,7% oproti včerejšku),
Domácí karanténa 160.587 osob (-12,3% oproti včerejšku),
Epidemiologický dohled 41.146 osob bylo pod (-7,5% oproti včerejšku).

Celkem bylo provedeno již 72.901 testů (tj. + 5.963 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní nárůst výkonu o 203 testů, tzn. 177 testů / 1 mil. obyvatel, tedy nejméně z V4). Měřeno absolutními čísly PL provádí srovnatelný počet testů jako ČR, při současném 3,6x vyššímu počtu obyvatel (ČR 629 testů / 1 mil. obyvatel).

3. dubna 2020
 

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 2946 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 392 případů, tj. o 15,4%; pro srovnání v předchozích 10 dnech nárůst činil 8,8%, 10%, 11,9%, 16,3%, 18%, 11,5%, 14,6%,17%, 21%, 18%) a z toho 57 úmrtí. Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 1,94% (+ 0,26% oproti včerejšku). Podle předního PL infektologa prof. Andrzeje Horbana je skutečný počet pacientů s COVID-19 v obecné populaci min. 5x vyšší než počet evidovaných případů, z čehož vyplývá i řádově nižší než udávaná úmrtnost.

25% zjištěných případů připadá na Varšavu a Mazovské vojvodství. Prakticky u všech zemřelých sehrála stěžejní roli polymorbidita. Průměrný věk PL obětí se zvýšil na 72 let.

Hospitalizace: 2.158 osob (-  7% oproti včerejšku),
Domácí karanténa 183.095 osob (-4,5% oproti včerejšku),
Epidemiologický dohled 44.491 osob bylo pod  (-12,5% oproti včerejěku).

Provedeno bylo 66.938 testů (tj. + 5760 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní nárůst výkonu o 283 testů). Měřeno absolutními čísly PL provádí srovnatelný počet testů jako ČR, při současném 3,6x vyššímu počtu obyvatel.  

 

2. dubna 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 2554 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 207 případů, tj. o 8,8%, pro srovnání v předchozích 10 dnech nárůst činil 10%, 11,9%, 16,3%, 18%, 11,5%, 14,6%,17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 43 úmrtí. Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 1,68% (- 0,19% oproti včerejšku).

Prakticky u všech zemřelých sehrála stěžejní roli polymorbidita. Průměrný věk PL obětí činí 70 let.

V nemocnicích je s onemocněním nebo s podezřením na COVID-19 hospitalizováno 2.317 osob (+ 20,5% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 183.095 osob (+6,5% oproti včerejšku), 50.804 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (-5,5% oproti včerejěku). Provedeno bylo 61.178 testů (tj. + 5377 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní nárůst výkonu o bezmála 1000 testů). Měřeno absolutními čísly PL provádí srovnatelný počet testů jako ČR, při současném 3,6x vyššímu počtu obyvatel. 

1. dubna 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 2347 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 215 případů, tj. o 10%, pro srovnání v předchozích 9 dnech nárůst činil 11,9%, 16,3%, 18%, 11,5%, 14,6%,17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 35 úmrtí. Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 1,49% (- 0,01% oproti včerejšku).

Prakticky u všech zemřelých sehrála stěžejní roli polymorbidita. Průměrný věk PL obětí činí 67,5 let.

V nemocnicích je s onemocněním nebo s podezřením na COVID-19 hospitalizováno 1.924 osob (+ 1,2% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 171.994 osob, 50.804 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. Provedeno bylo 55.801 testů (tj. + 4382 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní pokles výkonu o bezmála 430 testů).

31. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 2132 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 227 případů, tj. o 11,9 %, pro srovnání v předchozích 8 dnech nárůst činil 16,3%, 18%, 11,5%, 14,6%,17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 31 úmrtí. Zaznamenaná teoretická smrtnost činila 1,5% (+ 0,13% oproti včerejšku).

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1.900 osob (+ 12% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 106.525 lidí (+13% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 163.789 osob (+1,2% oproti včerejšku), 52.370 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (-0,5% oproti včerejšku). Provedeno bylo 51.419 testů (tj. + 4812 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní nárůst výkonu o bezmála 1000 testů).

30. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 1905 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 267 případů, tj. o 16,3%, pro srovnání v předchozích 7 dnech nárůst činil 18%, 11,5%, 14,6%,17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 26 úmrtí. Zaznamenaná teoretická smrtnost činila 1,37% (+0,27% oproti včerejšku). Žádná z PL vládních institucí neposkytuje časově harmonizovaný datový soubor, proto dynamická statistická chyba našich dat (procentuální nárůst a smrtnost) činí až 10%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo s již probíhajícím onemocněním hospitalizováno 1.879 osob (+ 9,3% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 100.215 lidí (+2,9% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 169.092 osob (+0,7% oproti včerejšku), 52.612 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (-8% oproti včerejšku). Provedeno bylo 42.783 testů (tj. + 3824 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní pokles výkonnosti o 285 testů).

29. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 1638 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 249 případů, tj. o 18%, pro srovnání v předchozích 6 dnech nárůst činil 11,5%, 14,6%,17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 18 úmrtí. Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 1,1% (- 0,05% oproti včerejšku). Žádná z PL vládních institucí neposkytuje časově harmonizovaný datový soubor, proto dynamická statistická chyba našich dat (procentuální nárůst a úmrtnost) činí až 10%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1.719 osob (+ 1% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 97.413 lidí (+3,3% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 167.890 osob (+3,7% oproti včerejšku), 56.585 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (-3% oproti včerejšku). Provedeno bylo 42.783 testů (tj. + 4109 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezi denní pokles výkonnosti o 498 testů).

28. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 1389 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 145 případů, tj. o 11,5 %, pro srovnání v předchozích pěti dnech nárůst činil 14,6%,17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 16 úmrtí. Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 1,15% (- 0,12% oproti včerejšku). Žádná z PL vládních institucí neposkytuje časově harmonizovaný datový soubor, proto dynamická statistická chyba našich dat (procentuální nárůst a úmrtnost) činí až 10%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1.696 osob (+ 5,6% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 94.297 lidí (+12,3% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 161.859 osob (+16,6% oproti včerejšku), 58.306 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (-2,4% oproti včerejšku). Provedeno bylo 38.674 testů (tj. + 4607 testů oproti včerejšímu stavu, tzn. mezidenní pokles o 400 testů).

27. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo zaznamenáno celkem 1244 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 159 případů, tj. o 14,6%, pro srovnání v předchozích čtyřech dnech nárůst činil 17%, 21%, 18% a 18%) a z toho 16 úmrtí. Zaznamenaná teoretická úmrtnost činila 1,27% (- 0,11% oproti včerejšku). Žádná z PL vládních institucí neposkytuje časově harmonizovaný datový soubor, proto dynamická statistická chyba našich dat (procentuální nárůst a úmrtnost) činí až 10%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1.606 osob (-0,5% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 83.908 lidí (+19% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 138.680 osob (+8,5% oproti včerejšku), 59.081 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (+4% oproti včerejšku). Provedeno bylo 34.067 testů (tzn. cca 5000 testů denně, tzn. nárůst o 1700 testů denně!!!).

26. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo v PL zaznamenáno celkem 927 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 158 případů, tj. o 17%, pro srovnání v předchozích dvou třech dnech nárůst činil 21%, 18% a 18%) a z toho 15 úmrtí. Zaznamenaná úmrtnost činila 1,38% (+ 0,09% oproti včerejšku). Žádná z PL vládních institucí neposkytuje časově harmonizovaný datový soubor, proto dynamická statistická chyba našich dat (procentuální nárůst a smrtnost) činí až 10%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1.615 osob (+9% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 70.528 lidí (+0% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 138.680 osob (+33% oproti včerejšku), 56.939 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (+6,5% oproti včerejšku). Provedeno bylo 29.564 testů (tzn. cca 3300 testů denně).

25. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo v PL zaznamenáno celkem 927 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 135 případů, tj. o 21%, pro srovnání v předchozích dvou dnech nárůst činil 18%) a z toho 12 úmrtí. Zaznamenaná úmrtnost činila 1,29% (+ 0,25% oproti včerejšku). Znovu upozorňujeme, že žádná z PL vládních institucí neposkytuje časově harmonizovaný datový soubor, proto statistická chyba našich dat (procentuální nárůst a smrtnost) činí až 10%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1479 osob (+30% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 62.511 lidí (+13% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 104.529 osob (+9,5% oproti včerejšku), 53.426 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (+4,5% oproti včerejšku). Provedeno bylo 22.898 testů (tzn. cca 2800 testů denně).

24. března 2020

Ke dnešnímu dni bylo v PL zaznamenáno 766 případů onemocnění COVID-19 (denní nárůst o 117 případů, tj. o 18%, procentuálně tedy stejně jako včera) a z toho 8 úmrtí. Zaznamenaná úmrtnost činila 1,04%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 1138 osob (+27% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 55301 lidí (+17,4% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 95445 osob (+54% oproti včerejšku), 51142 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (-4% oproti včerejšku).

23. března 2020

K ránu  dne 23.3. bylo v PL zaznamenáno (od nynějška budeme reflektovat ranní statistiku PL ministerstva zdravotnictví; PL MZdr bohužel neposkytuje ucelený a časově harmonizovaný datový soubor):

649 případů onemocnění COVID-19 (nárůst mezi 21.3. a 22.3 činil 98 případů, tj. 18,3%, zatímco nárůst mezi 20.3. a 21.3. činil 111 případů, tj. 26%) a z toho 7 úmrtí. Zaznamenaná úmrtnost činí 1,08%.

V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 898 osob (+21% oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 47115 lidí (+3% oproti včerejšku), ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 62120 osob (+29% oproti včerejšku), 53117 osob bylo pod epidemiologickým dohledem (+11% oproti včerejšku). K dnešnímu dni bylo vykonáno 20127 testů (v průměru je v PL nyní vykonáno 2500 testů / 24 hodin).

22. března 2020

Ke dni 22.3. bylo v PL zaznamenáno 563 případů onemocnění COVID-19 a 7 úmrtí. V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 898 osob, v domácí karanténě se nalézalo 47115 lidí, ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 62120 osob, 53117 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. K dnešnímu dni bylo vykonáno 17607 testů.

PL vláda zvýšila pokutu za nedodržování nařízené karantény z 5 tis. PLN na 30 tis. PLN (cca 180 tis. CZK). Policie zkontrolovala na 67 tisíc osob a v 339 případech zdokumentovala porušení režimu karantény.

21. března 2020

K ránu 21.3. 2020 bylo v PL oficiálně zaznamenáno 439 případů onemocnění COVID-19 a 5 úmrtí. Úmrtí 27-leté rodičky, o níž informovala i CZ médi, se do PL statistiky nezapočítává (příčinou úmrtí byla celková sepse). V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 898 osob, v domácí karanténě se nalézalo 47115 lidí, ve 14-denní domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 62120 osob, 53117 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. K dnešnímu dni bylo vykonáno 13072 testů.

20. března 2020

Ke dni 20.3. bylo v PL zaznamenáno 367 případů onemocnění COVID-19 a 5 úmrtí. V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 871 osob, v domácí karanténě se nalézalo 28840 lidí. v domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 48324 osob, 48660 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. K dnešnímu dni bylo vykonáno 11196 testů.

Ve spolupráci s MZV ČR již probíhá repatriace občanů ČR ze vzdálených destinací přes Polsko do ČR.

 

Informace pro občany ČR navracející se do ČR tranzitem přes Polskou republiku: I přes snahu na nejvyšší úrovni - velvyslance ČR v Polsku pana Ivana Jestřába, dále ministra zahraničních věcí ČR pana Tomáše Petříčka a premiéra ČR pana Andreje Babiše se do současné doby bohužel nepodařilo vyjednat výjimku polské strany k návratu českých občanů tranzitem (pozemní či leteckou cestou) do ČR. Na vyřešení se neustále pracuje, budeme průběžně informovat. S ohledem na neustálé rušení mezinárodních spojů důrazně doporučujeme hledat jinou alternativu návratu do ČR a bude-li to alepoň trochu možné, pak jí i využít.

 

19. března 2020

Ke dni 19.3. bylo v PL zaznamenáno 305 případů onemocnění COVID-19 a 5 úmrtí. V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 923 osob, v domácí karanténě se nalézalo 21993 lidí. v domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 35192 osob, 40110 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. K dnešnímu dni bylo vykonáno 11196 testů.

Ministerstvo zdravotnictví PL ve svém manuálu ke COVID-19 nedoporučuje zdravým lidem nosit žádné ochranné roušky / masky a uvádí, že tyto pomůcky mají používat pouze nemocní, o nemocné pečující a zdravotní personál.
 

 

18. března 2020

Ke dni 18.3. bylo v PL zaznamenáno 246 případů onemocnění COVID-19 a 5 úmrtí. V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 833 osob, v domácí karanténě se nalézalo 14531 lidí. v domácí karanténě po návratu ze zahraničí je 22979 osob, 35853 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. K dnešnímu dni bylo vykonáno 9515 testů.

Na základě tlaku z Berlína, Bruselu, Pobaltských států i ČR PL vládní krizový štáb rozhodl o otevření dodatečných silničních hraničních přechodů, aby tak ulevil dopravě především v DE a ČR (i 24 hodinové kolony v délce 50 km do vnitrozemí). PL ministr vnitra ještě před včerejší půlnocí vydal předmětné nařízení. Otevřeny byly přechody Královec/Lubawka, Mikulovice/Głucholazy, Závada/Golkowice.

 

coronavir - místa určená pro překračování hranic ČR-PL

coronavir - místa určená pro překračování hranic ČR-PL

coronavir - místa určená pro překračování hranic ČR-PL

coronavir - místa určená pro překračování hranic ČR-PL

17. března 2020

Ke dni 17.3. bylo v PL zaznamenáno 205 případů onemocnění COVID-19 a 5 úmrtí. V nemocnicích je s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 734 osob, v domácí karanténě se nalézalo 10050 lidí. 30129 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. K dnešnímu dni bylo vykonáno 7899 testů.

PL vláda není schopna zajistit plynulost provozu na hraničních přechodech s DE a ČR. V důsledku toho se na CZ a DE území tvoří mnohahodinové kolony (v případě DE i 15 hodinové kolony, v případě Náchoda 8 a více hodinové).

Bližší informoce od cestování do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR pod následujícím odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx .

 

16. března 2020

Ke dni 16.3. bylo v PL nemocnicích s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 768 osob, v domácí karanténě se nalézalo 7535 lidí. 25816 osob bylo pod epidemiologickým dohledem.

 

15. března 2020

Počet prokázaných případů onemocnění COVID-19 v PL stoupl ze včerejších 84 případů na dnešních 119 vč. 3 úmrtí. Ke dni 15.3. bylo v PL nemocnicích s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 526 osob, v domácí karanténě se nalézalo 4413 lidí. 20340 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. Vykonáno bylo dosud 5493 testů. V řadě PL nemocnic se rozšiřují infekční oddělení na úkor oddělení jiných.

Nejpozději od zítřka bude na základě pokynů hlavního velitele Pohraniční stráže umožněn vjezd na území PL autobusům svážejícím pracovníky ze sousedních států. Zdravotní kontrole budou podrobeni pouze řidiči těchto autobusů. 

 

14. března 2020

S ohledem na zrušení mezinárodních letů v PL se občané ČR, kteří odlétali z mezinárodních letišť v PL, nebudou moci navrátit stejnou cestou, tedy přes území PL. Doporučujeme co nejdříve žádat Vaši leteckou společnost o úpravu letenky mimo území v PL, případně kontaktovat konzulární službu ve Vaší destinaci.

 

S účinností od první minuty neděle 15.3.2020 polská vláda rozhodla o obnovení pozemních hraničních kontrol se všemi sousedními státy. Vláda zároveň rozhodla o zákazu vstupu všech cizinců na území Polska a o přerušení mezinárodní letecké a kolejové dopravy. Státní hranice Polska bude možné překročit pouze na k tomu účelu stanovených hraničních přechodech (pozn. ZÚ bude se jednat o přechody, na kterých již od půlky tohoto týdne probíhají namátkové sanitární prohlídky). Nákladní přepravy se omezeni netýkají, řidiči však budou muset strpět zdravotní prohlídku. Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15.3.2020, musí nastoupit dvoutýdenní domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.

Výjimky z výše uvedených opatření se týkají:

1) cizinců, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů

2) držitelů rezidenčního titulu Polska, tzv. karty Poláka

3) diplomatů

4) osob s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením

5) případů, kdy výjimku ke vstupu udělí příslušný vojvoda

6) řidičů dopravních prostředků převážejících zboží (na tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě)

7) Poláků a cizinců ze sousedních států cestujících za prací v příhraničních regionech po předložení příslušného potvrzení potvrzujícího pracovněprávní vztah; na tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě;

 

v PL je v současnosti nakaženo 84 osob a hlášena jsou dvě úmrtí (vč. 73 letého pacienta, k jehož léčbě byla nasazena antimalarika a léky  proti HIV). Vykonáno bylo 4414 testů. Zasaženo je již 13 ze 16 vojvodství.
 

13. března 2020

AKTUÁLNĚ 19:30: Premiér Polska Mateusz Morawiecki právě oznámil, že s účinností od půlnoci mezi sobotou 14.3. a nedělí 15.3. dojde v rámci stavu epidemiologického ohrožení k uzavření hranic PL. Opatření je přijato na 10 dnů s možným prodloužením o 20, případně o 30 dnů. Vedle toho byly zrušeny všechny mezinárodní lety, mezinárodní autobusová a železniční doprava. Na hranicích budou vedle pasových kontrol probíhat i kontroly sanitární. Na území PL budou vpuštěni pouze cizinci legálně pobývající a legálně pracující v PL, po příjezdu bude povinná 14 denní karanténa. Rovněž se zakazují shromáždění nad 50 osob. Bližší informace budou zveřejněny jakmile budou k dispozici. 

 

Ke dni 13.3. bylo prokázáno celkem 63 případů (64 s jedním úmrtím) a v  PL nemocnicích bylo s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 384 osob, v domácí karanténě se nalézalo 2736 lidí. 14841 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. V řadě PL nemocnic se rozšiřují infekční oddělení na úkor oddělení jiných. K dnešnímu dni bylo vykonáno 2889 testů na SARS CoV-2.

 

K dotazům týkajícím se možného tranzitu z/do rizikových zemí přes Polsko: V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření si tímto dovolujeme informovat občany ČR, že nezačlenění Polska mezi rizikové země ohledně šíření koronaviru COVID-19, neznamená možnost tranzitu z/do rizikových zemí přes Polsko. Cílem daného opatření je omezení pohybu osob z rizikových zemí do ČR a tím zamezení případného zavlékání koronaviru na území ČR. Úmyslné nedodržování rozhodnutí vlády ČR může být v důsledku kvalifikováno jako protiprávní jednání pod hrozbou sankce až 3 miliónů Kč. Na základě výše uvedeného Velvyslanectví ČR ve Varšavě tímto apeluje na respektování předmětného rozhodnutí vlády ČR cíleného na zajištění bezpečnosti na území České republiky.

 

12. března 2020

Polsko oznámilo první oběť koronaviru COVID-19. Jedná se o 57 letou občanku PL, která byla hospitalizována v nemocnici v Poznani. Úmrtí je spojeno i s dalšími onemocněními, které byly v důsledku neslučitelné se životem.

Celkově je v Polsku evidováno 47 případů onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2). Ke dni 12.3. bylo v PL nemocnicích s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 317 osob (téměř trojnásobný nárůst oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 1193 lidí. 11524 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. V řadě PL nemocnic se rozšiřují infekční oddělení na úkor oddělení jiných.

11. března 2020

V Polsku jsou tři nové případy onemocnění COVID-19. Byly zaznamenány ve Varšavě, Lublinu, Lodži a Těšíně. Celkově je v Polsku evidováno 27 případů onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2).   Ke dni 11.3. bylo v PL nemocnicích s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 467 osob , v domácí karanténě se nalézalo 1014 lidí. 7110 osob bylo pod epidemiologickým dohledem.

Polská vláda s účinností od 12. 3.2020 pozastavuje výuku na všech typech vzdělávacích zařízeních, tedy školkách, základních i středních školách  i univerzitách. Toto opatření má za cíl omezit možné šíření koronaviru a prozatím je plánováno do 25. 3. 2020. První dva dny (čtvrtek a pátek 12. – 13. března) jsou přechodným obdobím, kdy děti budou moci školku či základní školu navštívit, nicméně nebude probíhat výuka. Od pondělí 16. března 2020 již dojde k uzavření všech typů vzdělávacích zařízení (kromě psychologických a pedagogických poraden, speciálních školských a vzdělávacích středisek, vzdělávacích center pro mládež, center pro socioterapii mládeže, speciálních vzdělávacích center, rehabilitačních a vzdělávacích center, mateřských škol a škol ve zdravotnických zařízeních a jednotkách sociální pomoci, škol ve vazebních domech a útulcích pro nezletilé a škol ve věznicích a vazebních střediscích)

Polská vláda rovněž rozhodla o uzavření muzeí, divadel i kin pro veřejnost. Nad dodržováním domácí karantény začíná dohlížet polská policie.

Od úterý společnost Wizz Air přerušila spojení do Itálie. Od pátku nebudou cestující této letecké společnosti létat také do Tel Avivu a Eilatu.

S platností od 11. 3. 2020 jsou ze strany Polské pohraniční stráže prováděny namátkové sanitární kontroly (prostředků hromadné přepravy osob - 8 a více) na následujících silničních hraničních přechodech:

Hraniční přechody

ŚLĄSKI BG REGIONAL UNIT (CZ)
- Głuchołazy – Mikulovice
- Trzebina – Bartultovice
- Pietrowice – Krnov
- Pietraszyn – Sudice
- Nowe Chałupki – Bohumin
- Cieszyn – Chotĕbuz
- Gorzycki - Bohumin
NADODRZAŃSKI BG REGIONAL UNIT (CZ)
- Zawidów – Habartice
- Jakuszyce – Harrachov
- Tłumaczów – Otovice
- Kudowa Słone – Nachod
- Boboszów – Dolni Lipka

Sanitární kontroly od dnešního dne probíhají rovněž v rámci mezinárodní vlakové přepravy.

 

10. března 2020

Dne 10. března 2020 se uskutečnila tisková konference premiéra PL Mateusze Morawieckého, v jejímž průběhu bylo oznámeno následující:

- ke dnešnímu dni bylo potvrzeno celkem 20 případů onemocnění COVID-19, pacienti s onemocněním COVID-19 jsou léčeni v Ratiboři, Krakově, Zelené Hoře, Štětíně, Ostrode, Vratislavi, Varšavě a Poznani. 

- Národní zdravotnický fond zavedl non-stop linku pomoci, na kterou je možné obracet se se všemi pochybnostmi a otázkami týkajícími se koronaviru: 800 190 590.

- v pondělí bylo na některých silničních hraničních přechodech zavedeno 5 hygienických kontrolních stanovišť: ve Zgorzelci, Świecku, Kołbaskowu a Olszyně (hranice s Německem) a v Gorzyczkách/Bohumíně (hranice s Českou republikou). Všichni cestující v autobusové dopravě jsou podrobováni kontrole tělesné teploty a povinně vyplňují lokalizační formuláře (pro případ nutnosti zajištění pomoci).

- ode dnešního dne jsou hygienické kontroly zavedeny na celé východní hranici, a to ve 100% případů. Všichni cestující v autobusové dopravě jsou rovněž podrobováni kontrole tělesné teploty a povinně vyplňují lokalizační formuláře (pro případ nutnosti zajištění pomoci). Stejný režim bude platiti na polsko-litevské pozemní hranici.

- hygienická kontrola je rovněž plošně zavedena na meziměstských trajektech a dálkových vlacích

- zrušeny jsou veškeré hromadné akce (podle PL legislativy může jít o akce od 300, 500, 700 a 1000 osob v závislosti na charakteru akce a stavebně-konstrukčních podmínkách objektu; odpovědnost je ponechána jednotlivým vojvodstvím)

- bylo vydáno nařízení pozastavující výměny zahraničních studentů a organizaci mezinárodních vědeckých konferencí

Hlavní hygienik PL na svých webových stránkách zveřejnil prázdné formuláře, které budou při sanitárních kontrolách na PL hraničních přechodech dávány k vyplnění posádkám a pasažérům. Předmětné formuláře je možné nalézt pod následujícím odkazem https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/.

 

Ke dni 10.3. bylo v PL nemocnicích s podezřením na onemocnění COVID-19 preventivně hospitalizováno 467 osob (téměř trojnásobný nárůst oproti včerejšku), v domácí karanténě se nalézalo 1014 lidí. 7110 osob bylo pod epidemiologickým dohledem. Počet prokázaných případů onemocnění COVID-19 v PL od včera (9.3.) stoupl ze 16 na 18.

 

9. března 2020

Premiér Polské republiky Mateusz Morawiecki dnes (9.3.2020) odpoledne oznámil, že v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 Polsko s platností od dnešní 15. hodiny odpolední zavádí namátkové sanitární hraniční kontroly na silničních hraničních přechodech s ČR a Německem.

Co se ČR týče, pak od dnešní 15. hodiny budou zavedeny sanitární kontroly na silničním hraničním přechodě Bohumín-Gorzycki. V následujících dvou až třech dnech budou kontroly probíhat i na dalších hlavních polsko-českých silničních hraničních přechodech. Podle polského ministra vnitra Mariusze Kamińského budou osoby se zjištěnými symptomy onemocnění COVID-19 z hraničních přechodů odváženy speciálními sanitkami na infekční oddělení polských nemocnic k preventivní hospitalizaci a provedení testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.

Kontroly se mají týkat autobusové dopravy (resp. vozidel s kapacitou překračující osm přepravovaných osob). V následujících dnech PL zahájí sanitární kontroly i v mezinárodní vlakové přepravě (rovněž přeshraniční spoje s ČR a Německem).

Zítra budou analogická opatření zaváděna i na hranicích Polska s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou.

______________________

Dne 8. 3. 2020 PL ministerstvo zdravotnictví oznámilo nově potvrzené případy SARS-CoV-2/COVID-19. Dosud je v Polsku evidováno celkem 16 případů. Ke stejnému datu bylo v PL nemocnicích s podezřením na onemocnění COVID-19 hospitalizováno 146 osob, v karanténě se nalézalo 1548 lidí. Necelých 6409 osob je pod epidemiologickým dohledem.

Dne 8. března 2020 se rovněž uskutečnilo zasedání krizového týmu vlády PL, na které navazovalo doporučení hlavního hygienika PL zrušit všechny hromadné události čítající více než 1000 lidí, organizované ve vnitřních prostorách. Cílem daného opatření je zajištění bezpečnosti jednotlivých účastníků dané akce v souvislosti se zamezením šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Bližší informace je možné nalézt pod následujícím odkazem https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-imprez-masowych/ .

Velvyslanectví ČR v Polsku si tímto dovoluje upozornit na aplikaci DROZD, umožňující dobrovolnou registraci občanů ČR při cestách mimo ČR, v tomto případě do Polska. Získané informace mohou posloužit k poskytování operativní pomoci našim občanům, kteří by se ocitly v situaci konzulární nouze. Aplikace umožňuje především rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho příbuzných v ČR (v případě potřeby) a umožňuje i rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí. Bližší informace o aplikaci můžete nalézt pod následujícím odkazem https://www.mzv.cz/warsaw/cz/viza_a_konzularni_informace/dobrovolna_registrace_obcanu_ceske/index.html .

 

5. března 2020

Podle předsedy polské vlády Mateusze Morawieckého je Polsko plně připraveno na výskyt koronaviru a má dostatek medicínského materiálu sloužícího k prevenci před nákazou. PL rovněž disponuje dvěma diagnostickými laboratořemi a celkem dvanácti pracovišti oprávněnými odebírat vzorky.

Občané, kteří se vracejí z ohrožených oblastí (zejména z Číny a severní Itálie) obdrží automatickou SMS zprávu s potřebnými informacemi a výzvou k odpovědnému sledování zdravotního stavu.

Letiště a i samotná letadla jsou vybavena přístroji na měření tělesné teploty a personál letiště je v kontaktu s odpovědnými polskými institucemi. Cestujícím z Číny či Itálie je automaticky měřena teplota a za účelem případné následné lokalizace mají za povinnost vyplňovat speciální formuláře. V případě podezření jsou z pověření Ministerstva zdravotnictví PR a Hlavního hygienického inspektorátu cestující vyšetřeni přímo na letišti vyškoleným letištním personálem. Zároveň došlo ze strany Polských aerolinií LOT k pozastavení leteckého spojení s Čínou. Letecká společnost LOT do odvolání pozastavila přímé lety do Pekingu.

Potvrzený případ výskytu koronaviru COVID-2019 v Polsku:

Dne 4. března 2020 o výskytu prvního případu nového koronaviru na území Polska informoval ministr zdravotnictví Łukasz Szumowski. Dle jeho slov se pacient nachází v univerzitní nemocnici města Zielona Góra a cítí se dobře. Lidé, kteří s ním byli v kontaktu, se nacházejí v karanténě.

Následující den, 5. března 2020, náměstek ministerstva zdravotnictví Polské republiky Waldemar Kraska informoval o zavedení speciálních formulářů (umožňujících následnou případnou lokalizaci cestujícího) i v případě autobusové dopravy. V praxi to znamená, že před příjezdem na území Polska každý cestující vyplní speciální formulář s uvedením informací o plánovaném pobytu na území Polska a kontaktních údajích, které by byly využity v případě nutnosti další komunikace s cestujícím.

Bližší online informace je v polském jazyce uvedena například pod následujícím odkazem https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-w-polsce-i-na-swiecie-rosnie-liczba-zakazonych-i-ofiar-smiertelnych/jl3sv02 .

Do současné doby (5. března 2020) bylo provedeno 584 diagnostických testů, nicméně s negativním výsledkem (nákaza neprokázána).

Další informace je možné průběžně nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Polska https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych či na stránkách Hlavního hygienického inspektorátu PL https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/.

 

 

 

přílohy

Mapa výskytu 11_3_2020 67 KB JPG (Obrázek / Fotka) 11.3.2020