česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznamovací povinnost před vstupem do ČR - ukončení platnosti

Vláda ČR schválila dne 4.5.2020 usnesení č. 511 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARE9V7), kterým se s účinností od 11.5.2020 00:00 ruší povinnost občanů ČR a příslušným kategoriím cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře MZV ČR. Dále pozbývá platnost zákaz nevyužívat po překročení státní hranice ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

 

Občané, kteří se od 11.5.2020 00.00 vracejí již nemají povinnost oznamovat vstup na území ČR vyplněním online formuláře MZV

Informace o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténní opatření s platností od 11.5.2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu naleznete na https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře (cena je cca 2900,- Kč), naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.