česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Polsko otevírá své hranice

(Archivní článek, platnost skončena 19.08.2020.)

Polsko od dne 13. června 2020 ruší dočasně obnovené pozemní hraniční kontroly (čl. 2 odst. 1 Nařízení EP a ER č. 2016/399) na vnitrounijních pozemních hranicích, tj. na hranicích s Německem, ČR a SR.  Dočasně obnovené pozemní hraniční kontroly s Litvou Polsko ukončilo ke dni 12. června 9.00 hod. S ukončením kontrol dochází k obnovení mezinárodní vlakové a autobusové přepravy. Změny předmětných nařízení byly ve sbírce zákonů publikovány dne 12. 6. 2020 ráno.

1) Nařízení ministra vnitra č. 1029 ze dne 11. června 2020, účinné ode dne 12. června 2020

Předmětné nařízení ke dni 13. června 2020 (noc z pátku na sobotu) ukončuje režim dočasně obnovených pozemních hraničních kontrol s Německem, ČR a SR, zatímco s Litvou již ode dne 12. června od 9.00 hod. Občané EU, osoby se statusem rezidenta v členském státě EU, občané států EHS a Švýcarska mohou polskou vnitřní pozemní státní hranici překročit svobodně v obou směrech a na všech místech, aniž by se na ně vztahovala povinná karanténa, resp. jakákoliv další omezení. Polsko před půlnocí 13. června 2020 odstraní všechny fyzické bariéry, jež blokují z provozu dočasně vyřazené pozemní hraniční přechody se sousedními státy.

!!!Pozn.!!! Vzhledem k tomu, že ČR (MZ ČR) svá omezení ve vztahu k Polsku ruší až od 15. června 2020, lze předpokládat, že během víkendu vznikne situace, kdy z polské strany bezpodmínečně otevřené hranice budou vyzývat především naše občany z příhraničních oblastí k cestě na nákupy apod., avšak po návratu do ČR bude pro tyto nadále platit povinnost prokázání se negativním testem na Sars-Cov-2, resp. povinnost kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici. Hranice směrem do PL bude překročitelná kdekoli.

2)  Nařízení ministra vnitra č. 1030 ze dne 11. června 2020, účinné ode dne 12. června 2020

Předmětné nařízení zachovává stávající režim na vnější hranici Polska / EU, tj. zákaz překročení pozemní státní hranice směrem do Polska z území: Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Předmětné nařízení však zachovává výjimky ze zákazu překročení hranice směrem do Polska na k tomu zvláště určených pozemních silničních hraničních přechodech. Na základě těchto výjimek mohou polskou pozemní hranici z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny překročit např. polští občané, občané EU, EHS a Švýcarska i cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČS EU, EHS a ve Švýcarsku, řidiči mezinárodní kamiónové přepravy, diplomaté apod.

3)  Nařízení vlády č. 1031 ze dne 11. června 2020, účinné ode dne 12. června 2020

Předmětné nařízení ke dni 13. června 2020 ruší zákaz mezinárodní vlakové přepravy ve vztahu k sousedním unijním státům: Německu, ČR, SR a Litvě. Mezinárodní vlaková přeprava zůstane však i nadále přerušena s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Předmětné nařízení stanoví, že při překročení vnější pozemní hranice Polska/EU směrem do Polska (tzn. při jejím překročení z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny) zůstává zachována povinnost čtrnáctidenní karantény, z níž jsou kromě řidičů v mezinárodní kamionové přepravy dále vyňaty tyto kategorie osob: letecké posádky; námořní rybářské posádky; posádky námořních lodí; posádky vlaků přepravujících zboží; řidiči vozů nebo skupiny vozů do 3,5t převážející věci (bez nutnosti, aby tento převoz byl předmětem podnikatelské činnosti); pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se sousedním státem; příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby; příslušníci spojeneckých vojsk plnící úkoly na území Polska; členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinár. organizací a jejich rodinní přislušníci (držitelé diplomatických pasů), občané EU, EHS a Švýcarska tranzitující přes území Polska do domovského státu nebo místa pobytu s tím, že přejezd přes území Polska nesmí trvat déle než 12 hodin.

 

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ:


S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončuje režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské státní hranice svobodně a bez omezení (např. karanténa, test na Sars-Cov-2) překračovat v obou směrech. De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření.
Zároveň je třeba mít na zřeteli, že do dne 14. června 2020 včetně ČR od osob z Polska přijíždějících (ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR) vyžaduje prokázání se negativním výsledkem testu na přítomnost Sars-Cov-2, event. vyžaduje kontaktovat se s místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tato povinnost se vztahuje i na občany ČR.

 

Modelová situace:
- Občan ČR v sobotu 13. června 2020 vyrazí do Polska na nákupy. Při návratu do ČR se musí prokázat buď negativním testem, nebo musí kontaktovat krajskou hygienickou stanici (až 14 denní karanténa).
- Občan ČR v pondělí 15. června 2020 vyrazí do Polska na nákupy. Návrat do ČR není nikterak limitován.

 

 

Zdroj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/13-czerwca-otwieramy-granice--kontrole-tylko-wyrywkowo

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000103101.pdf

přílohy

Nařízení Rady ministrů 12_6_2020 296 KB PDF (Acrobat dokument) 12.6.2020