česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projev velvyslance Ivana Jestřába u příležitosti státního svátku 28. října

Text projevu:

Vážení přátelé,

 

v celé své kariéře nepamatuji situaci, kdy by česká velvyslanectví ve světě nemohla uspořádat recepci ke státnímu svátku 28. října, na který připadá připomínka vzniku samostatného Československa. V letošním roce tomu tak, bohužel, je. Dovolte mi tedy, abych se na Vás při příležitosti letošního 102. výročí obnovení české státnosti obrátil alespoň takto, prostřednictvím moderních technologií.

Celé generace v současnosti žijících lidí nezažily a doufejme, že již dlouho nezažijí situaci, jíž jsme dnes společně vystaveni. Letošní rok se nadlouho zapíše do našich myslí a vzpomínek jako rok, kdy jsme si na veřejnosti začali zakrývat ústa i nos a udržovat vzájemný odstup vůči lidem kolem nás. Na naše státy a jejich záchranné a zdravotní systémy, úřady, podniky a podnikatele, ale především na jednotlivé občany dopadla rána koronavirové infekce.

Na jaře letošního roku před našimi zeměmi stanul úkol: ochránit zdraví našich obyvatel před novou, neznámou nákazou. Dovolte mi, abych zde poděkoval lékařům, zdravotním sestrám, hygienikům a všem dalším pracovníkům, kteří se podílejí na péči o naše zdraví.

Řada opatření, vč. dočasného návratu hraničních kontrol, byla bezprecedentní a nepříjemně ovlivnila životy desítek miliónů Evropanů, vč. Čechů a Poláků. Velmi bolestná byla v jarních měsících zejména situace v příhraničních oblastech, kde se rozvíjejí intenzívní mezilidské a ekonomické vztahy. Symbolem této zvláštní nové reality se stalo naštěstí jen dočasné rozdělení města Těšína, kde uzavřená hranice mezi českou a polskou polovinou města rozdělila přátele i rodiny. Hranice ale nemohla zničit blízkost lidí na obou stranách řeky Olše. Jsem rád, že se spolupráce mezi Českem a Polskem na poli boje proti koronaviru po počátečních nesnázích velmi rychle konstituovala. Do podzimních měsíců tak vstupujeme mnohem lépe připraveni po stránce vzájemné komunikace a hodnocení rizik. Další posílení naší spolupráce, a to nejen při zvládání současné epidemie, bude tématem také nadcházejících každoročních česko-polských mezivládních konzultací.

Česko na začátku července předalo Polsku předsednictví Visegrádské skupiny. Současná situace znovu ukázala důležitost spolupráce s našimi tradičními visegrádskými partnery, našimi sousedy a našimi spojenci. Česko, Polsko i další státy EU finančně podpořily projekty na výrobu vakcíny i léků proti koronaviru. Na červencové Evropské radě také podpořily bezprecedentní finanční instrument – Fond obnovy – který má členským státům a jejich ekonomikám pomoci překlenout nadcházející složité období. I to je důkazem, že Evropská solidarita existuje a Češi a Poláci se na ní podílejí.

I přes nepříznivou situaci a omezení mezinárodních styků, si naše velvyslanectví nemohlo stěžovat na nedostatek práce. Aktivně jsme poskytovali konzulární pomoc českým občanům a asistovali jsme při zajišťování jejich návratu domů ze zahraničí. V reálném čase jsme informovali polskou i českou veřejnost o omezeních, jimž jsme měli být vystaveni, a odpověděli jsme na stovky a možná tisíce jejích dotazů.

Českým firmám jsme se ve spolupráci se zastoupením CzechTrade ve Varšavě snažili pomoci v případech, kdy nemohly realizovat zakázky na druhé straně hranice. Zastoupení CzechTourism iniciovalo kampaň #CzechyCzekają za účelem podpory cestovního ruchu mezi našimi zeměmi, kterou můžete shlédnout na našich sociálních sítích a v polských médiích. České centrum ve Varšavě také přesunulo propagaci české kultury do virtuálního prostoru.

Do poskytování asistence našim občanům se rovněž zapojili naši honorární konzulové. V tomto roce jsme si měli slavnostně připomenout 25. výročí vzniku HK ČR v Poznani, který vede paní Renata Mataczyńska, a oslavit 20. výročí působení HK Arkadiusze Ignasiaka ve Vratislavi. Z důvodu pandemie korononaviru však z oslav sešlo. Blahopřeji Vám, přátelé, alespoň touto cestou a věřím, že budeme ještě dlouho spolupracovat!

Ze stejného důvodu nemohla proběhnout slavnostní inaugurace nového bohemistického pracoviště na Lodžské univerzitě, která získala obětavého lektora Jiřího Byčkova. Jsme na něj právem hrdí, neboť v době pandemie neváhal a osobně se zapojil jako dobrovolník do péče o nemocné s COVID-19.

Na začátku října t. r. měl ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček udělit v Praze ocenění Gratias agit významným osobnostem za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Mezi letošní laureáty byl zařazen pan Julian Golak, který se téměř čtyři desetiletí aktivně podílí na budování polsko-české vzájemnosti. Slavnostní ceremonie v Praze byla z důvodu pandemie zrušena. Bylo mi proto ctí, že jsem dne 22. října mohl v prostorách našeho velvyslanectví ocenění Gratias agit panu Golakovi jménem českého ministra zahraničí předat. Rozšířil řady dosavadních polských laureátů, mezi které patří paní Agnieszka Holland a pánové Tomasz Dostatni, Andrzej Jagodzinski, Mariusz Szczygieł a zesnuvší Jacek Baluch.

A hovoříme-li o vyznamenání významných osobností, velmi mne potěšilo nedávné rozhodnutí hlavního města Varšavy pojmenovat náměstí v blízkosti našeho velvyslanectví po Václavu Havlovi. Jedná se o mimořádné vyznamenání činnosti a nadčasového odkazu tohoto světově proslulého Čecha.

Vážení přátelé,

Dovolte mi rozloučit se s vámi slovy prezidenta Václava Havla z doby, kdy naši zemi stále sužoval virus komunistického režimu. Když se jej novinář Karel Hvížďala v 80. letech minulého století zeptal, zda už někde spatřuje špetku naděje, odpověděl: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne. “

Přeji naději nám všem. Pevně věřím, že nadcházející složité měsíce společně překonáme a že s východem jarního slunce se naše životy a česko-polské vztahy opět budou rozvíjet stejně dobře a intenzívně jako před příchodem pandemie.

U příležitosti státního svátku České republiky Vám přeji pevné zdraví, svěží mysl a vše dobré!

 

Video s projevem:

https://fb.watch/1ylHI2EidX/