česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů je určeno i osobám s pobytem v ČR žijícím v zahraničí. V zahraničí je možné se sečíst pouze online. Elektronický formulář je zpřístupněn do 11. 5. 2021

Sčítání lidu probíhá na českém území každých deset let již od roku 1869. Sčítání zajišťuje Český statistický úřad.

 

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.

Pokud tedy jste občanem ČR a máte v Česku trvalý pobyt, pak se sčítáte. Nezáleží na tom, kde ve světě žijete ani jaké máte další občanství.

 

Cizinci žijící v ČR

Účastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v České republice azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů.

 

Osoby v zahraničí

Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodného pobyt na dobu delší než 90 dnů v ČR. Sčítání online umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoli.

 

V době od 27. března do 11. května 2021 je možné se odkudkoliv sečíst přes internet na webové stránce ČSÚ. Informace o sčítání online jsou k dispozici v odkazu: https://scitani.cz/csu/scitani2021/scitani-online.

Ke sčítání bude možné použít i mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“.

Mimo území ČR nebudou k dispozici tištěné formuláře.

 


KDO SE NESČÍTÁ?

Občan ČR žijící v zahraničí, který nemá na území České republiky trvalý pobyt a o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března se ani na území ČR nenachází.

Zcela přesnou definici naleznete  v ustanovení § 5 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

 

Bližší informace je možné nalézt na stránkách Českého statistického úřadu pod následujícím odkazem www.czso.cz .

 

 

 

přílohy

Sčítání lidu, domů a bytů brožura 510 KB PDF (Acrobat dokument) 8.3.2021

Sčítání lidu, domů a bytů dopis ČSÚ 449 KB PDF (Acrobat dokument) 8.3.2021