česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

UPOZORNĚNÍ PRO CESTY Z / DO ČESKÉ REPUBLIKY (silniční a železniční doprava)

(Archivní článek, platnost skončena 29.06.2020.)

Vítáme obnovení mezinárodní osobní železniční přepravy mezi ČR a Polskem od pondělí 22. června 2020. Upozorňujeme, že pro cesty vlakem do / z ČR platí analogické podmínky jako při překračování hranice vozidlem.

Železniční doprava

V případě vlakových spojení procházejících Slezským vojvodstvím, ale i dalšími vojvodstvími, může na české straně hranice docházet ke kontrole dodržování ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. června 2020, které Slezské vojvodství zařadilo mezi oblasti vysokého rizika výskytu Sars-Cov-2. Připomínáme, že osoby s trvalým (faktickým) bydlištěm v oblasti vysokého rizika výskytu (Portugalsko, Švédsko, Slezské vojvodství) nemohou do ČR až na výjimky (v ČR zaměstnaní pracovníci a další osoby, jimž je vstup povolen na základě negativního testu na Sars-Cov-2 ne staršího 72 hodin), vstupovat.

Občané PR překračující polsko-českou hranici budou muset v případě kontroly realizované českými úřady prokázat, že nejsou rezidenty ve Slezském vojvodství. Více informací o výjimkách ze vstupu do ČR je možné dohledat na stránkách Ministerstva vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&docType=ART#2) a Ministerstva zdravotnictví ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/). Bližší dotazy stran výkladu příslušných předpisů je třeba směřovat na Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Na základě informací Ministerstva vnitra ČR uvádíme, že za dokumenty prokazující rezidenci mimo Slezské vojvodství mohou být považovány osobní doklady s uvedením adresy bydliště (tzn. oficiální úřední doklady), smlouva o nájmu, výpis z katastru nemovitostí, pracovní smlouva, potvrzení o platbě elektřiny, telefonu, komunálních odpadů, vlaková jízdenka s nástupním místem mimo Slezské vojvodství (v kombinaci s dalším dokladem).

Silniční doprava

Občané PR mohou do / z ČR svobodně vjíždět / vyjíždět a využívat všechny obvyklé silniční hraniční přechody jako v době před přijetím zvláštních opatření. To prozatím neplatí pro občany PR žijící ve Slezském vojvodství, kterým nebude až na výjimky uvedené v části „železniční doprava“ vstup do ČR umožněn.

Tranzit přes Slezské vojvodství směrem do ČR i zpět z ČR do Slezského vojvodství je možný pouze v případě, kdy cestující může prokázat, že není rezidentem ve Slezském vojvodství (dokumenty prokazující rezidenci viz část železniční doprava).

Rezidenti Slezského vojvodství žijící / pracující v zahraničí (nezávisle na jejich pobytových titulech v jiných ČS EU) mohou do PR přes ČR tranzitovat pouze v případě, kdy se při případné kontrole prokážou nótou od Velvyslanectví PR v Praze. Rezidenti Slezského vojvodství žijící / pracující v zahraničí, kteří jsou zároveň občany jiného ČS EU, se při případné kontrole musí prokázat buď nótou od Velvyslanectví PR v Praze, nebo nótou od pražského velvyslanectví dalšího státu EU, jehož občanstvím disponují.  

Situace ve Slezském vojvodství

Ministerstvo zdravotnictví ČR bude dostupná epidemiologická data na týdenní bázi vyhodnocovat. V případě přeřazení Slezského vojvodství do kategorie středního nebo nízkého rizika, budeme veřejnost okamžitě informovat.