česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výskyt varianty koronaviru Omikron - zavedení krizového balíčku opatření pro vstup na území PL z vysoce rizikových zemí a ze zemí mimo EU/schengenský prostor (od 1. do 17. 12. 2021)

Dne 29. 11. 2021 informoval ministr zdravotnictví Polska Adam Niedzielski o zavedení krizového balíčku opatření reagujícího na výskyt varianty koronaviru Omikron

Dle informace ministra Niedzielského budou daná krizová opatření prozatím platná od 1. do 17. 12. 2021.

První část tohoto balíčku se týká zpřísnění překračování hranic PL, resp. zákazu letů do sedmi afrických zemí, které jsou označeny za vysoce rizikové – Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibie, Eswatini a Jihoafrická republika. Cestující navracející se z těchto zemí budou povinni podstoupit 14denní karanténu, z níž nebudou uvolněni ani po předložení čerstvého negativního testu na přítomnost onemocněníCovid 19.

Kromě výše uvedeného se bude povinná 14 denní karanténa týkat i cestujících přijíždějících/přilétajících do Polska ze zemí mimo schengenský prostor. Dřívější ukončení karantény bude možné nejdříve osmý den po překročení hranice PL, a to pouze po předložení čerstvého negativního PCR testu.

Bližší informace budou doplněny jakmile dojde k jejich oficiálnímu uveřejnění z Polské strany.

 

Dne 30. 11. 2021 byla informace výše blíže upřesněna následovně (zdroj portál www.gov.pl):

Pravidla pro cestující přijíždějící do Polska ze zemí mimo Evropskou unii/Schengen a mimo Turecko pro období od 1. do 17. 12. 2021

Cestující bez ohledu na způsob dopravy (hromadná i individuální, stejně jako pěší přechod hranice) podléhají povinné 14 denní vstupní karanténě.

Toto neplatí v případě, že:

  • jsou očkováni v plném očkovacím cyklu (očkovací látka schválená v Evropské unii nebo zařazená na seznam ekvivalentů očkovacích látek schválených v Polské republice, vedený Národním ústavem veřejného zdraví PZH - Národním výzkumným ústavem) a uplynulo 14 dní od poslední očkovací dávky (počítáno ode dne následujícího po poslední dávce). Takové očkování je doloženo EU Digital COVID Certificate, případně jiným oficiálním lékařským potvrzením v polštině nebo angličtině, osvědčujícím provedení takového očkování.
  • se jedná o děti do 12 let věku cestující s dospělými, kteří jsou očkováni proti COVID-19,
  • prodělali onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2, tzv. zotavující se virus), a to nejpozději 6 měsíců před datem překročení polské hranice. Takové osoby musí předložit oficiální lékařský dokument potvrzující prodělání nemoci COVID-19, vydaný v polštině nebo v angličtině, včetně Digital EU COVID Recovery Certificate,
  • podléhají výjimkám uvedeným v § 3 nařízení Rady ministrů ze dne 6. května 2021 o zavedení některých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s vypuknutím epidemie.

Cestující, na které byla v Polsku uvalena karanténa, budou moci podstoupit opětovné diagnostické testovaní na přítomnost COVID-19 nejdříve 8. den, počítáno ode dne následujícího po překročení hranice - negativní výsledek testů umožní zrušení karantény. Při výpočtu sedmidenní karantény, jejíž uplynutí vás opravňuje provést v osmém dni diagnostický test, se nepočítá den, kdy byla překročena hranice Polské republiky).

Příklad: Pokud jste překročili hranici 1. července, pak může být následný diagnostický test proveden až 9. července.

Typ testů: RT-PCR nebo antigenní provedené laboratorně.

Testy nejsou financovány z veřejných zdrojů (tudíž cestujícím).

Osoby, které se po příletu zdrží na území Polské republiky nejdéle 24 hodin a mají letenku potvrzující odlet z území Polské republiky do 24 hodin, jsou osvobozeny od povinnosti karantény.

Lidé cestující z Botswany, Eswatini, Lesotha, Mosambiku, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe nemohou být osvobozeni od karantény, pokud nejsou očkováni vakcínou uznanou ze strany EU.