česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyžadování tzv. Průkazu cyklisty (Karta Rowerowa) v rámci cyklistických výletů na území Polska

V návaznosti na mediální informace o povinnosti držení tzv. průkazu cyklisty (karta rowerowa) byl osloveno  "BIURO RUCHU DROGOWEGO", tedy odbor dopravy Hlavního velitelství policie Polska, se žádostí o vyjasnění situace.

Dle získané informace nedošlo avizovanou novelou zákona o silniční dopravě Polska k žádné změně ve vztahu k předmětné tzv. kartě rowerowe (v českém jazyce nazývaném průkazu cyklisty). Změna avizovaná v médiích se týká pouze změny výše udělované pokuty, resp. jejího nárůstu. Tzv. karta rowerowa existovala již za platnosti předchozího zákona a ani novela nepřinesla nové povinností, které by zavazovaly občany Polska či jiných zemí.

Dle doplnění Biura Ruchu Drogowego se jedná o předpis "vnitrostátní", který se týká občanů Polska a není uplatňován ve vztahu k přechodně (např. turisticky) se zdržujícím osobám v Polsku. Dané vysvětlení se opírá o text Vídeňské úmluvy o silničním provozu, která je nadřazená polské jurisdikci, kdy je v rámci policejních či obdobných silničních kontrol možné obdobný doklad vyžadovat pouze v případě, že jej daná země vydává.

V obecné rovině je karta rowerowa primárně vydávána žákům a studentům ze strany vzdělávacího zařízení (školy). Pokud jej vzdělávací zařízení nemůže vydat, vydá jej policie nebo speciální středisko v rámci Vojevodského úřadu. Blíže viz  https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/kto-organizuje-egzamin-na-karte-rowerowa-motorowerowa.

Závěrem si Velvyslanectví ČR ve Varšavě dovoluje apelovat na dodržování předpisů ze strany českých řidičů na území Polska.

Bližší informace o navýšení pokut za přestupky v dopravě jsou umístěny na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě pod tímto odkazem.