česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna pravidel vstupu na území a tranzitu přes Českou republiku

(Archivní článek, platnost skončena 15.06.2020.)

Vláda ČR dne 1. června 2020 schválila systém tzv. semaforu, který uvolňuje pravidla vstupu na území a tranzitu přes území České republiky.

Na dnešním mimořádném zasedání vláda České republiky rozhodla, že s účinností od 5. června 2020 od 12:00 Česká republika ruší rozhodnutí o provádění hraničních kontrol se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou. Toto rozhodnutí rovněž zahrnuje zrušení všech omezení volného pohybu německých a rakouských občanů, jakož i slovenských a maďarských.

Zrušení všech omezení volného pohybu na česko-německé a česko-rakouské hranici se vztahuje také na občany EU, kteří mají osvědčení o trvalém nebo dočasném pobytu v Rakousku, Německu, na Slovensku a v Maďarsku, jakož i na cizince ze zemí mimo EU se statusem pobytu v Rakousku, Německu, Slovensko nebo Maďarsko.

Hraniční kontrola na česko-polské hranici bude na české straně prováděna do 15. června tohoto roku.

Příklad: Občané EU s potvrzením o trvalém nebo dočasném pobytu v Rakousku budou moci vstoupit na území České republiky z Rakouska, tedy do 15. června letošního roku. nebudou moci vstoupit do České republiky z území Polska, protože režim hraničních kontrol mezi Českou republikou a Polskem zůstává omezený.

 

Pravidla pro překračování hranic ČR (aktualizace k 14. 6. 2020)

Informace ke vstupu osob s trvalým pobytem / stálým bydlištěm na území Slezského vojvodství do ČR

V důsledku vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12.6.2020, které výchází z dostupných epidemiologických dat, se s účinností ode dne 15. června 2020, 00,00 hodin povoluje ničím dále nepodmíněný vstup na území ČR všem občanům Polské republiky s výjimkou občanů Polské republiky s trvalým bydlištěm ve Slezském vojvodství.

Občané Polské republiky s trvalým bydlištěm ve Slezském vojvodství mohou do ČR vstoupit jako dosud pouze v odůvodněných případech (např. přeshraniční pracovníci atd.) a jako dosud se musí prokázat negativním testem na Sars-Cov-2, event. nastoupit 14-denní karanténu. Tranzit polských občanů s trvalým bydlištěm jinde, než ve Slezském vojvodství, přes Slezské voj. směrem do ČR nebude nikterak omezen. ČR bude po celé délce hranice se Slezským voj. provádět kontroly. V případě kontroly polských občanů českou policií v rámci kontrol bude u polských občanů kontrolováno místo trvalého bydliště, které musí být kontrolovaná osoba s to věrohodně prokázat. V případě neoprávněného vstupu na území ČR hrozí vysoká pokuta.

O opatřeních přijatých českou stranou během včerejšího tel. rozhovoru hovořili náměstci ministrů zahraničí ČR a PL. Česká strana polskou stranu ujistila o tom, že jakmile dostupná epidemiologická data prokáží změnu v nepříznivých trendech, česká strana přijatá opatření ihned přehodnotí.

Vzhledem k tomu, že otázka vstupu a pobytu cizinců na území České republiky spadá do kompetence Ministerstva vnitra ČR, doporučujeme jako další informační zdroj využít webové stránky https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

 

Informacja ws. wjazdu do Czech - dotyczaca osob z pobytem stalym/miejscem zamieszkania w wojewodztwie slaskim

W wyniku przyjecia decyzji profilaktycznej przez Ministerstwo Zdrowia RCz w dniu 12.6.2020 r. na podstawie udostepnionych danych epidemiologicznych z dniem 15.6.2020 mozliwy jest wstep obywateli RP na terytorium RCz bez koniecznosci spelnienia warunkow ochronnych z wyjatkiem obywateli RP posiadajacych staly pobyt w wojewodztwie slaskim.

Obywatelom RP ze stalym pobytem/zamieszkaniem w wojewodztwie slaskim jest umozliwiony wstep na terytorium RCz tylko w uzasadnionych przypadkach (np. pracownicy transgraniczni itp.), musza oni jak dotychczas przedstawic negatywny test na Sars-Cov-2 lub odbyc 14 dniowa kwarantanne. Tranzyt do RCz przez terytorium wojewodztwa slaskiego nie jest w zaden sposob ograniczony. Osoby, ktore tylko przejezdzaja tranzytem przez wojewodztwo slaskie, moga wjezdzac do RCZ bez ograniczen. RCz na calej dlugosci granicy z wojewodztwem slaskim bedzie prowadzila wylacznie kontrole. W przypadku kontroli polskich obywateli przez policje czeska w ramach tych kontroli polscy obywatele beda mieli obowiazek w sposob wiarygodny udokumentowac miejsce pobytu/zamieszkania w RP. W przypadku przekroczenia granicy wbrew przepisom przewidziane jest nalozenie wysokiej kary.

O ograniczeniach przyjetych przez strone czeska rozmawiali wczoraj telefonicznie Wiceministrowie Spraw Zagranicznych RCz i RP. Strona czeska zapewnila strone polska, iz w przypadku poprawy obecnie niesprzyjajacych danych epidemiologicznych, strona czeska rozwazy zmiane przyjetych decyzji.

Majac na uwadze fakt, iz kwestia wstepu i pobytu obcokrajowcow na terytorium Republiki Czeskiej lezy w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Republiki Czeskiej polecamy jako kolejne zrodlo informacji wykorzystywac jego strony internetowe pod adresem https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx .