česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních ČR v rámci nouzového stavu na území ČR naleznete pod následujícím odkazem https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ!

Od 28. prosince 2020 platí na polských hranicích nová omezení týkající se prevence COVID-19. Lidé cestující hromadnou dopravou budou jsou po překročení hranice povinni absolvovat 10ti denní karanténu. Výjimku z karanténní povinnosti mají mj. i osoby s potvrzením o provedeném očkovaní proti COVID-19 a nově i občané EU/EEA a CH v případě tranzitu do domovské země nebo země pobytu.

Nařízení Rady ministrů Polska ze dne 21. prosince 2020 o zavedení určitých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s epidemií je možné nalézt pod následujícím odkazem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316

Národní karanténa spočívá v následujících dodatečných opatřeních:

 • Úplném uzavření hotelů (nikoliv ubytoven). Hotely nebudou moci ubytovávat ani v případě služebních cest. Tímto krokem chce PL vláda předejít zneužívání služebních pobytů.
 • Úplném uzavření lyžařských areálů / vleků.
 • Dne 31.12. od 19.00 hod. do 1.1.2021 6.00 hod. bude platit zákaz vycházení.
 • Uzavření obchodů v obchodních centrech (pravděpodobně nad 2000 m2 plochy) s výjimkou potravin, lékáren, trafik a knihkupectví. Uzavření se netýká obchodních domů s nábytkem.
 • Pro všechny osoby přijíždějící do Polska prostředky hromadné přepravy osob bude platit 10-ti denní domácí karanténa.
 • Sportoviště v celé zemi budou otevřena pouze pro profesionální sportovce.

Od 28. prosince 2020 do 31. ledna 2021 se na osoby překračující Polskou hranici (včetně vnitřních unijních hranic, tj. i pozemních hranic s ČR, SR, SRN, Litvou) vztahuje povinná karanténa v délce 10 dnů počínaje dnem následujícím po překročení státní hranice Polské republiky, a to pokud do Polska přicestují:

1) letecky (ve smyslu čl. 2 bod 1 zákona ze dne 3. července 2002 - Letecké právo (věstník zákonů z roku 2020, položka 1970));

2) železniční dopravou;

3) motorovým vozidlem, pokud je tento:

     a) prostředkem hromadné veřejné dopravy (ve smyslu čl. 4 s 1 bod 14 zákona ze dne 16. prosince 2010 o veřejné hromadné dopravě (věstník zákonů z roku 2020, položka 1944)),

     b) určeným k přepravě více než 9 osob včetně řidiče,

     c) používaným k provádění mezinárodní silniční dopravy nebo neziskové mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní regulované dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy (ve smyslu čl. 4 

         body 2, 6, 7 a 14 zákona ze dne 6. září 2001 o silniční dopravě (věstník zákonů z roku 2019, položka 2140 a z roku 2020, položky 875 a 1087)),

     d) určeným v mezinárodní obchodní silniční dopravě cestujících k přepravě více než 7 a nejvýše 9 cestujících včetně řidiče.

 

Nově web Straze Graniczne mezi výjimkami uvádí i "občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich manželé a děti v případě tranzitu přes území PL do domovské země či země pobytu.

 

DLE SDĚLENÍ STRAZE GRANICZNE PL JE NOVĚ ZAVEDENÁ VÝJIMKA Z KARANTÉNNÍHO OPATŘENÍ PRO OBČANY EU, TEDY I ČR, PLATNÁ - TZN., ŽE V PŘÍPADĚ TRANZITU OBČANA ČR JAKÝMKOLIV DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM (OSOBNÍ VOZIDLO I HROMADNÁ DOPRAVA) DO DOMOVSKÉ ZEMĚ ČI ZEMĚ POBYTU NEPLATÍ OBECNĚ POVINNÁ 10ti DENNÍ KARANTÉNA.

Daná výjimka však není legislativně zakotvena (platné znění Nařízení Rady ministrů Polska ze dne 21. prosince 2020 o zavedení určitých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s epidemií č. 2316/2020 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316) ji neobsahuje). Přestože Velvyslanectví ČR v Polsku prozatím neeviduje případy, kdy by občanovi ČR nebyl pozemní či letecký tranzit přes území PL umožněn, doporučuje se každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem a dále s odpovědným orgánem PL - Strazi Granicznou (https://strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html). V případě, že by ze strany odpovědných orgánů PL nebyla tato výjimka po přícestování na území PL respektována (platí i pro letecký tranzit), mohou občané ČR využít telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988.

 

Aktuální informace jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci .

Bližší informace vč. souvisejících výjimek můžete nalézt pod následujícím odkazem https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/p_o_z_o_r_od_28_prosince_2020_do_17_1.html.

 

Aktuální informace je možné nalézt na webových stránkách Pohraniční stráže PR:

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci

 

3. DOPRAVA:

- v případě přicestování do Polska hromadnou dopravou (tedy letecky, autobusem, vlakem či jiným prostředkem dopravy nad 7 osob) je cestující povinen na území Polska podstoupit povinnou 10ti denní karanténu (výjimka pro občany EU/EEA/CH viz výše)

- provozovatel hromadné dopravy uvedené výše je odpovědný za shromáždění informací od každého cestujícího (tzv. karanténní dotazník) a tyto předat místní hygienické stanici (SANEPID), a to vč. místa pro vykonávání povinné karantény 

- pokud ji cestující nemá na území PL kde podstoupit (zpravidla v místě překročení jakékoliv hranice PL - ČR, SR, DE, RF, LT, BLR a UK), místo výkonu karanténního opatření určí a zajistí místně odpovědné vojvodství

- karanténní povinnost se nevztahuje na osoby překračující vnitřní hranici Polské republiky osobním vozidlem (vstup i tranzit skrz území)

 

Tranzit přes území PL:

Nově web Straze Graniczne mezi výjimkami uvádí i "občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich manželé a děti v případě tranzitu přes území PL do domovské země či země pobytu.

DLE SDĚLENÍ STRAZE GRANICZNE PL JE NOVĚ ZAVEDENÁ VÝJIMKA Z KARANTÉNNÍHO OPATŘENÍ PRO OBČANY EU, TEDY I ČR, PLATNÁ - TZN., ŽE V PŘÍPADĚ TRANZITU OBČANA ČR JAKÝMKOLIV DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM (OSOBNÍ VOZIDLO I HROMADNÁ DOPRAVA) DO DOMOVSKÉ ZEMĚ ČI ZEMĚ POBYTU NEPLATÍ OBECNĚ POVINNÁ 10ti DENNÍ KARANTÉNA.

Daná výjimka však není legislativně zakotvena (platné znění Nařízení Rady ministrů Polska ze dne 21. prosince 2020 o zavedení určitých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s epidemií č. 2316/2020 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316) ji neobsahuje). Přestože Velvyslanectví ČR v Polsku prozatím neeviduje případy, kdy by občanovi ČR nebyl pozemní či letecký tranzit přes území PL umožněn, doporučuje se každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem a dále s odpovědným orgánem PL - Strazi Granicznou (https://strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html). V případě, že by ze strany odpovědných orgánů PL nebyla tato výjimka po přícestování na území PL respektována (platí i pro letecký tranzit), mohou občané ČR využít telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988.

 

Aktuální informace jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci .

 

4. OPATŘENÍ:

Obecná opatření 
- V celém Polsku je stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5.
- Osoby starší 70 let mohou vycházet z domova pouze za účelem výkonu pracovních povinností, nákupu nejnutnějšího zboží a potravin a návštěvy kostelů.
- domácí (až 10-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.
- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, nebo užít dezinfekci rukou

Zákaz ubytovávání je stále v platnosti s následujícími výjimkami:

 • ubytování při služebních cestách
 • pro sportovce během výcvikových táborů a sportovních soutěží,
 • pro lékaře, pro které je ubytování nezbytné z pracovních důvodů nebo kvůli karanténě.
 • zvláštní případy pacientů a jejich pečovatelů (např. onkologičtí pacienti, pacienti s dialýzou a děti v péči dospělých).
 • povolen je také provoz ubytoven pro zaměstnance.Vzdělávání/kultura/sport

- kompletní uzavření ZŠ (od pondělí 9.11. do 29.11. pro 1-3. třídy, pro 4-8 třídy již v současnosti platí distanční výuka do 29.11.).
- distanční výuka rovněž na středních a vysokých školách.
- od 8:00 do 16:00 se osoby mladší 16 let mohou pohybovat na veřejnosti pouze v doprovodu dospělé osoby.
- zákaz všech kulturních akcí a uzavření všech kulturních institucí (od soboty 7.11. do 29.11.)
- sportovní akce bez účasti veřejnosti.
- fungování aquaparků, posiloven a plováren je pozastaveno.
- v kostelech smí být pouze 1 osoba na 15m2 (s platností do 29.11.)

Ekonomika/doprava
- zákaz poskytování hotelových / ubytovacích služeb (s výjimkou služebních cest) (od soboty 7.11. do 29.11.).
- uzavření lázní
- uzavření barů a restaurací. Jídlo a pití je možné objednat pouze s sebou nebo na rozvoz.
- omezení počtu klientů v obchodech (plocha do 100m2 - 1 klient na 10m2, plocha nad 100 m2 - 1 klient na 15m2) (od soboty 7.11. do 29.11.).
- v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

 

přílohy

Usnesení vlády 443 140 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020

Vzor potvrzení test COVID19 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.5.2020

Opstření vlády ČR 2_6_2020 89 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.6.2020