česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující změny v možnostech vycestování z ČR. Rovněž přikládáme aktuální informaci o vstupu na území PL, pohybu na území a souvisejících karanténních opatřeních.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončuje režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské státní hranice svobodně a bez omezení (např. karanténa, test na Sars-Cov-2) překračovat v obou směrech. De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovuje mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska umožněna mezi Polskem a státy EU (s výjimkou Portugalska a Švédska), EHS a Švýcarska. Ze třetích zemí se obnovují letecká spojení s Albánií, Černou Horou, Gruzií, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou a Ukrajinou.

Od 21.5. mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska, kteří při hraniční kontrole prokážou, že cestují do místa svého bydliště (de facto repatriace), nebo pobytu (všechny pobytové tituly). Cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin - tato tranzitní pravidla s ohledem na faktické rozvolnění cestování se státy EU, EHS a Švýcarskem platí především pro tranzit přes polské území realizovaný z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

 

Specifika:

Od 30.5. se ruší povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejných prostranstvích pod podmínkou zachování alespoň 2 m odstupu od ostatních lidí (odstup není nutný v případě osob se zakrytými dýchacími cestami). Ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává tato povinnost zachována.

V případě onemocnění nebo kontaktu s nakaženou osobu je nutno kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici https://www.gov.pl/web/koronawirus/stacje-sanitarno-epidemiologiczne nebo se vlastním dopravním prostředkem (zákaz použití městské hromadné dopravy nebo taxíku) dostavit k místně příslušné nemocnice, která má infekční oddělení https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

 

Zdroje informací:

www.gov.pl

www.strazgraniczna.pl

www.gis.gov.pl

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

 

AKTUALIZACE k 1. červenci 2020

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské státní hranice svobodně a bez omezení (např. karanténa, test na Sars-Cov-2) překračovat v obou směrech. De facto se tak navrací stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilo mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska umožněna mezi Polskem a státy EU (s výjimkou Portugalska a Švédska), EHS a Švýcarska. Ze třetích zemí se obnovují spojení s Albánií, Černou Horou, Gruzií, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou a Ukrajinou. Nařízení ve stávajícím znění je platné do dne 14. července 2020.

 

Tranzit

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska umožněna mezi Polskem a státy EU (s výjimkou Portugalska a Švédska), EHS a Švýcarska. Ze třetích zemí se obnovují spojení s Albánií, Černou Horou, Gruzií, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou a Ukrajinou. Nařízení ve stávajícím znění je platné do dne 14. července 2020.

Od 21.5. mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska, kteří při hraniční kontrole prokážou, že cestují do místa svého bydliště (de facto repatriace), nebo pobytu (všechny pobytové tituly). Cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin - tato tranzitní pravidla s ohledem na faktické rozvolnění cestování se státy EU, EHS a Švýcarskem platí především pro tranzit přes polské území realizovaný z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

 

3. DOPRAVA:

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské státní hranice svobodně a bez omezení (např. karanténa, test na Sars-Cov-2) překračovat v obou směrech. De facto se tak navrací stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovuje mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska umožněna mezi Polskem a státy EU (s výjimkou Portugalska a Švédska), EHS a Švýcarska. Ze třetích zemí se obnovují spojení s Albánií, Černou Horou, Gruzií, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou a Ukrajinou. Nařízení ve stávajícím znění je platné do dne 14. července 2020.

Hromadná doprava funguje v omezené míře, taktéž letecké/ vlakové a autobusové spojení mezi jednotlivými regiony. Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení a stání, případně celou kapacitou míst k sezení. Při využití hromadné přepravy osob je třeba zakrývat si dýchací cesty po celou dobu jízdy.

 

4. OPATŘENÍ:

Od 17.6. se částečně obnovily mezinárodní lety (přeprava osob).

Od 6.6. obnovily činnost bazény, posilovny, dětská hřiště,

Od 6.6. obnovilyla provoz kina, divadla a filharmonie. Maximální počet hostů je dán 50% kapacity sálu. Všichni diváci si musí zakrývat dýchací cesty.

Od 1.6. se obnovily vnitrostátní lety.

Od 30.5. se ruší povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejných prostranstvích pod podmínkou zachování alespoň 2 m odstupu od ostatních lidí (odstup není nutný v případě osob se zakrytými dýchacími cestami). Ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává tato povinnost zachována.

Povoluje se pořádání svateb a rodinných sešlostí s účastí do 150 osob (bez povinnosti zakrývání dýchacích cest).

Od 30.5. se povolují veřejná shromáždění do 150 osob za podmínky buď 2 m odstupu, nebo ochrany dýchacích cest.

Od 30.5. se ruší omezení max. počtu zákazníků v barech a restauracích za podmínky 2 m odstupu. Ochranu dýchacích cest lze sejmout teprve při usazení u stolu.

Od 30.5. se ruší omezení max. počtu osob na sakrálních místech, obchodech a poštách se zachováním povinnosti zakrývání dýchacích cest.

Od 30.5. mohou ubytovací zařízení poskytovat jídelní servis.

Od 1.6. byly obnoveny vnitrostátní lety.

Od 6.6. obnovily činnost bazény, posilovny, dětská hřiště,

Od 6.6. obnovila provoz kina, divadla a filharmonie. Maximální počet hostů je dán 50% kapacity sálu. Všichni diváci si musí zakrývat dýchací cesty.

Výuka je odvolána do konce školního roku. Do škol dochází pouze žáci 1. - 3. tříd. Žáci posledních ročníků ZŠ a SŠ dochází na konzultace před zkouškami uzavírajícími vzdělávání.

Nadále je nařízeno:

 

- ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává tato nadále povinnost zakrývání dýchacích cest (event. i na vnějších veřejných prostranstvích při nemožnosti dodržet vzdálenost mezi osobami 2 m)

- domácí karanténa všem osobám žijícím ve společné domácnosti s osobou, které byla ode dne 1.4. nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19


- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, event. užít dezinfekci rukou

 


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

 

přílohy

Usnesení vlády 443 140 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020

Vzor potvrzení test COVID19 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.5.2020

Opstření vlády ČR 2_6_2020 89 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.6.2020