česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující změny v možnostech vycestování z ČR. Rovněž přikládáme aktuální informaci o vstupu na území PL, pohybu na území a souvisejících karanténních opatřeních.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v následné dopravě v místě. Další podrobnosti o změnách na webu MZV ČR a MV ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

V souvislosti s bojem proti šíření viru COVID19 byla vládou PL přijata následující opatření:

Polsko od neděle 17.5. otevřelo hranice všem svým pracovníkům dojíždějícím za prací do států EU a EHS, jakož i pracovníkům ze zemí EU a EHS vykonávajícím pracovní činnosti v Polsku. Polsko v případě všech těchto osob upouští od povinné 14-denní karantény. Karanténa tak již neplatí pro pracovníky ve zdravotnictví ani v sociálních službách.

Pozn: dle upřesnění z PL strany se jedná o o osoby, které vykonávají profesní, služební nebo výdělečné činností v Polské republice. Při překračování hranice mají povinnost příslušníkovi polské Pohraniční stráže výkon uvedených činností věrohodným způsobem doložit. V této souvislosti upozorňujeme, že finální rozhodnutí je vždy v gesci příslušníka polské Pohraniční stráže provádějícího hraniční kontrolu, a to na základě faktického stavu věci, prohlášení cestujících, prezentovaných dokumentů a případně dodatečných prověřovacích činností. Důkazní břemeno tudíž leží na cestovateli, který musí prokázat konkrétní podnikatelský účel pobytu - v praxi by se prý mělo jednat zejména o následující tři varianty:

- cestující má pracovní smlouvu potvrzující výkon pracovní činnosti na území PL (kde, kdy, za kolik atd.)
- cestující je zapsán v obchodním rejstříku PL a tento zápis prokáže souvisejícím výpisem
- cestující doloží kontrakt/smlouvu konkrétního charakteru s uvedením, že ten konkrétní člověk jede v konkrétní den za obchodním účelem - podpisy obou stran (zda nutné ověření není PL strana schopna potvrdit).

 

Polsko s účinností od 16.5. umožňuje silniční tranzit soukromým vozem řidičům mezinárodní přepravy zboží přes své území, a to za účelem přemístění se do jiného státu (typicky vyzvednutí nákladu apod.). Tranzit musí proběhnout mezi 19.00 hod a 7.00 hod. V případě opožděného opuštění území hrozí tranzitujícím řidičům uvalení 14-denní karantény. Nejedná se tak o umožnění obecného tranzitu.

Do 12.6. budou uzavřeny pozemní hranice PL se všemi sousedními státy pro běžný provoz.

Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání. Mezinárodní letecká přeprava se přerušuje do 6.6.2020. Vnitrostátní lety budou obnoveny od 1.6.2020.

Ze zákazu vstupu na PL území jsou vyňati:

· cizinci, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů
· držitelé karty Poláka
· diplomaté
· osoby s trvalým nebo dočasným pobytem
· osoby s pracovním oprávněním na území Polska (tzn. i přeshraniční pracovníci)
- žáci a studenti ze sousedních států (od 4.5.)
· udělení výjimky hlavním velitelem Pohraniční stráže PL
· řidiči dopravních prostředků převážejících zboží

Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15. 3. 2020, musí nastoupit dvoutýdenní domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.

Z povinné 14 denní karantény při vstupu na území PL jsou vedle řidičů v mezinárodní kamionové přepravě zboží dále zproštěny tyto kategorie osob: letecké posádky; námořní rybářské posádky; posádky námořních lodí; posádky vlaků přepravujících zboží; řidiči vozů nebo skupiny vozů do 3,5t převážející věci (bez nutnosti, aby tento převoz byl předmětem podnikatelské činnosti); pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se sousedním státem; příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby; příslušníci spojeneckých vojsk plnící úkoly na území Polska; členové akreditovaných diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinár. organizací a jejich rodinní příslušníci.

Od 18.5.2020 se ruší povinnost karantény pro všechny občany PL a států EU a EHS pracujících v Polsku nebo ve státech EU a EHS. Povinnost karantény se rovněž ruší pro žáky a studenty studující v Polsku nebo v sousedním unijním státu, jakož i pro jejich zákonné zástupce.

V případech upuštění od karanténní povinnosti Polsko nevyžaduje, aby se osoby při překračování hranice prokazovaly negativním výsledkem testu na SARS CoV-2.

Funkční hraniční přechody s CZ:

15.3.2020 PL vláda rozhodla o zákazu vstupu všech cizinců na území Polska a o přerušení mezinárodní letecké a vlakové dopravy. Státní hranice Polska bude možné z ČR překročit pouze na k tomu účelu stanovených hraničních přechodech: 
 

Pěší:

 • Cieszyn – Český Těšín

Osoby a zboží:

 • Cieszyn – Chotěbuz (silniční)
 • Gorzyczki (silniční)
 • Nowe Chałupki (silniční)
 • Trzebina (silniční)
 • Kudowa – Słone (silniční)
 • Jakuszyce (silniční)
 • Głuchołazy (silniční)
 • Gołkowice (silniční)
 • Łubawka (silniční)
 • Wiechowice (silniční, od pondělí do pátku 5:00–7:00,13:00-14:00, 21:00–23:00)
 • Pietrowice (silniční, od pondělí do pátku 7:00–9:00, 14:00–15:00, 20:00–22:00)
 • Boboszów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)
 • Zawidów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)
   

Zboží:

 • Zebrzydowice – Petrovice u Karviné (železniční)
 • Chałupki – Bohumín (železniční)
 • Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku (železniční)
 • Głuchołazy – Mikulovice (železniční)
 • Międzylesie – Lichkov (železniční)
 • Mieroszów – Mezimĕstí (železniční)
 • Lubawka – Královec (železniční)
 • Zawidów – Frýdlant v Čechách (železniční)

 

Tranzit

Ke dnešnímu dni, tedy 22.5.2020, vláda PL rozhodla o uvolnění tranzitu přes území PL pro občany EU/EEA a CH, jejich manželé a děti, kdy za účelem tranzitu přes Polsko do místa pobytu nebo svého prokázaného bydliště v jiné zemi mají umožněn volný vstup po dobu 12 hodin bez nutnosti dalších karanténních opatření. Dané nařízení bohužel prozatím nespecifikuje právní výklad místa pobytu a bydliště a pohraniční stáž PL (Stráž Graniczna) má právo vyžadovat podpůrné dokumenty prokazující rezidenci v jiné státě (např. karta pobytu v jiném státě atd.). Toto rozhodnutí umožňuje pouze průjezd přes území PL, tedy vstup a výstup z území a neumožňuje setrvání v zemi a např. vyzvedávání vozidel zůstavších na území PL.

V současné době je letecký tranzit zakázán. O obnovení budeme dále informovat.

 

3. DOPRAVA:

Pozemní hranice zůstanou uzavřeny do 12.6. 2020 (vyjma tranzitu zmíněného výše). Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání a mezinárodní letecká přeprava zůstává přerušena min. do 23.5. s tím, že aerolinky LOT zrušily všechny ne cargo lety až do 31.5.

Hromadná doprava funguje v omezené míře, taktéž letecké/ vlakové a autobusové spojení mezi jednotlivými regiony. Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení, případně 1/3 kapacity míst k sezení i stání

 

4. OPATŘENÍ:

Změny k 18. květnu 2020:
- začínají fungovat kadeřnictví a kosmetické salóny (podmínkou využívání služeb je předchozí online nebo telefonické objednání, dále platí povinnost pro personál i zákazníky používat ochranu dýchacích cest),
- začínají fungovat restaurace, kavárny a bary (1 osoba na 4m2, dezinfekce stolu po každém zákazníkovi, rozestupy mezi stoly min. 2 m, personál musí nosit ochranu dýchacích cest
- začínají fungovat letní kina, umožňuje se natáčení v rámci filmové produkce, divadelní zkoušky, nahrávání ve studiích, individuální výuka v uměleckých školách
- otvírají se fotbalová hřiště (max. 22 hráčů a 4 trenéři) a sportovní haly (max. počet osob pobývajících v halách je odstupňován v závislosti na velikosti objektu od 12 do 32 osob + 2-3 trenéři)
- může probíhat individuální výuka / výchovná činnost zaměřená na mentálně postižené děti

- výjimkou žáků 1.-3. tříd a žáků a studentů posledních ročníků zůstanou až do konce školního roku uzavřeny všechny ZŠ a SŠ školy.Do odvolání platí zákaz shromažďování více než 2 osob (s výjimkou rodiny).

Od 6.5. smějí zahájit provoz jesle a mateřské školy (rozhodnutí o otevření však přísluší zřizovateli).

Od 4.5. dochází ke znovuotevření A) hotelů a ubytoven, B) obchodů v obchodních centrech (1 klient na 15m2 plochy), C) obnovení rehabilitací, D) znovuotevření knihoven, muzeí a galerií (vše za zvýšených hygienických opatření).

Od 4.5. se umožňuje z Polska vyvážet respirátory třídy FFP3 a FFP2, ochranné kombinézy a obuv. Vývozce musí 36 hodin před plánovaným exportem uvědomit vojvodu, který může s ohledem na okolnosti požádat předsedu vlády o zákaz exportu.

Od 4.5. se ruší prodejní hodiny pro osoby starší 65 let.

Od 16.4. platí povinnost zakrývání úst a nosu při pobytu na veřejných prostranstvích v nejširším slova smyslu, při jízdě prostředky hromadné přepravy osob, při pobytu/pohybu v uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti a ve společných bytových prostorách. K zakrytí dýchacích cest je možné užívat: šátky, šály, části oblečení, látky, kapesníčky, roušky, respirátory.

Z povinnosti zakrývání dýchacích cest jsou vyňaty tyto kategorie osob: děti mladší čtyř let; osoby, jež si samy nemohou ochranné pomůcky nasadit; řidiči a osoby společně cestující automobilem, žijí-li ve společné domácnosti; osoby s mentálním postižením; duchovní při výkonu náboženského obřadu; vojáci polských ozbrojených sil a spojeneckých vojsk při plnění úkolů; Za porušení této povinnosti hrozí pokuta do výše 30 tis. PLN (cca 180 tis. CZK).

Pohyb mimo bydliště není omezen. Nadále je však třeba při pohybu mimo domov od ostatních lidí zachovávat odstup 2 m. Samostatně mohou své bydliště opouštět pouze osoby starší 13 let včetně.

V obchodech do 100m2 plochy může zároveň nakupovat takový počet klientů, jenž odpovídá 4 klientům na jednu pokladnu. Ve větších obchodech je počet klientů dán počtem 1 klient na 15 m2 plochy.

Mší se může účastnit jeden věřící na 15 m2 plochy objektu, v němž obřad probíhá.

Pohřbů se může účastnit až 50 lidí.

Nadále je nařízeno:

- domácí karanténa všem osobám žijícím ve společné domácnosti s osobou, které byla ode dne 1.4. nařízena domácí karanténa
- rozestup mezi pěšími nezávisle na tom, zdali jde o rodinné příslušníky min. 2 m (s výjimkou dětí do 13 let a nemohoucích)
- zaměstnavatelé musí zajistit rozestupy mezi zaměstnanci 1,5 m a ochranné prostředky
- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice

Obnovení sportovních aktivit

29.5. se rozběhne polská 1. fotbalová liga (Ekstraklasa).

II. etapa

Od 4.5. se umožní provoz venkovních hřišť, tenisových kurtů a vodních sportovišť, na kterých bude moci současně pobývat max. šest osob. Otevřít mohou rovněž sportoviště pro profesionální sportovce připravující se na olympijské hry.

III. etapa

Od 18.5.  se otevřou všechna sportoviště a haly. Umožní se skupinové tréninky profesionálních sportovců.

IV. etapa

Otevřou se fitness centra, taneční studia. Povolí se sportovní akce ve venkovních prostorách s omezením počtu na 50 osob.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

 

přílohy

Usnesení vlády 443 140 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020

Vzor potvrzení test COVID19 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.5.2020

Opstření vlády ČR 2_6_2020 89 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.6.2020