česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující změny v možnostech vycestování z ČR. Rovněž přikládáme aktuální informaci o vstupu na území PL, pohybu na území a souvisejících karanténních opatřeních.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

 

Tranzit

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilomezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Od 21.5. mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska, kteří při hraniční kontrole prokážou, že cestují do místa svého bydliště (de facto repatriace), nebo pobytu (všechny pobytové tituly). Cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin - tato tranzitní pravidla s ohledem na faktické rozvolnění cestování se státy EU, EHS a Švýcarskem platí především pro tranzit přes polské území realizovaný z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

 

3. DOPRAVA:

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilomezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení a stání, případně celou kapacitou míst k sezení. Při využití hromadné přepravy osob je třeba zakrývat si dýchací cesty po celou dobu jízdy.

 

4. OPATŘENÍ:

Posuzování vlastní epidemiologické situace je v Polsku hodnoceno dle specifického vývoje v jednotlivých okresech (tzv. semafor). V této fázi vývoje epidemie však semafor pomalu ztrácí své opodstatnění. Od soboty 10.10. svítí na polském semaforu již jen žlutá a červená barva. Od soboty 17.10.2020 se 152 (z 380) okresů, tj. 1/4 rozlohy země a 70% obyvatelstva, zbarvuje do červené barvy. V těchto okresech dochází ke komunitnímu šíření. V celém Polsku je stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích (s výjimkou lesů a parků).

 

Obecná opatření 

 

- na veřejnosti (při pohybu mimo domov), ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích platí povinnost zakrývání dýchacích cest (s výjimkou lesů a parků); povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav;

- domácí (až 10-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla ode dne 1.4. nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19;

- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, nebo užít dezinfekci rukou;

 

Červené okresy (od 17.10.):

  • omezení počtu klientů v obchodech (plocha do 100m2 - 5 klientů na 1 pokladnu, plocha nad 100 m2 - 1 klient na 15m2)
  • zákaz shromažďování více než 10 osob při dodržení rozestupů a zakrývání dýchacích cest, zákaz výstav a trhů, zákaz provozu lázní, zákaz svateb a oslav, zákaz provozu diskoték a nočních klubů, zákaz provozu bazénů, akvaparků a posiloven;
  • restaurace a bary fungují od 6:00 do 21:00 (sousední stůl musí zůstat neobsazen), kulturní akce (divadla, kina, koncerty atd.) s účastí max. 25% hlediště (uzavřené prostory), sportovní utkání bez diváků, ubytovávání bez společenských akcí je bez omezení, náboženské obřady max. 1 osoba na 7m2, MHD max. 50% míst k sezení nebo 30% všech míst, v kadeřnictvích a kosmetických salónech mohou být přítomni pouze obsluha a zákazníci;

 

Žluté okresy (od 17.10.):

  • zákaz shromažďování více než 25 osob při dodržení rozestupů a zakrývání dýchacích cest, zákaz provozu diskoték a nočních klubů, zákaz provozu bazénů, akvaparků a posiloven;
  • restaurace a bary fungují od 6:00 do 21:00 (sousední stůl musí zůstat neobsazen), sportovní utkání bez diváků, kulturní akce (divadla, kina, koncerty atd.) s účastí max. 25% hlediště (uzavřené prostory), ubytovávání bez společenských akcí je bez omezení, náboženské obřady max. 1 osoba na 4m2, svatby a oslavy max. 20 osob, MHD max. 50% míst k sezení nebo 30% všech míst, v kadeřnictvích a kosmetických salónech mohou být přítomni pouze obsluha a zákazníci;

 

Časová osa (léto / podzim):

Od 19.10. SŠ a VOŠ přechází v červených okresech na distanční výuku, ve žlutých na kombinovanou. Prakticky všechny polské VŠ mají rovněž distanční výuku (rozhoduje rektor). Školky a ZŠ fungují nadále bez omezení (rozhoduje zřizovatel a hygienická stanice podle lokálních podmínek). 

Od 17.10. dochází ke zpřísnění opatření v červených a žlutých okresech.

Od 15.10. se zavádí otvírací doby pro seniory od 10 do 12 hod. ve všední dny.

Od 10.10. dochází k centralizaci a zpřísnění opatření v červených a žlutých okresech.

Na začátku srpna začíná fungovat systém semaforu (základní jednotkou je okres). Opatření v jednotlivých okresech stanovuje místní hygienická stanice. 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

 

přílohy

Usnesení vlády 443 140 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020

Vzor potvrzení test COVID19 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.5.2020

Opstření vlády ČR 2_6_2020 89 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.6.2020