česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
na_celou_sirku
Photo: ZÚ Varšava
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Republika Czeska otwiera konsulat honorowy w Opolu

We czwartek 28 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Opolu z udziałem, Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Pana Martina Smolek, oraz Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie Jakuba Dürr.

W uroczystym otwarciu brali udział: Wojewoda Sławomir Kłosowski, Prezydent Arkadiusz Wiśniewski, Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, Szef Slużby Zagranicznej Arkady Rzegocki, Wicehejtman Kraju morawsko-śląskiego Jan Krkokoška i inni goście.

Na stanowisko konsula honorowego został powołany Dr. Artur Żurakowski. Konsulat Honorowy obejmujący okręg całego województwa opolskiego będzie się mieścił przy ul. Ozimskiej 184.

Otwarciem konsulatu honorowego Republika Czeska reaguje na dynamiczny rozwój stosunków między Czechami a Polską oraz coraz ważniejszą rolę współpracy na poziomie naszych regionów. Ponadto województwo opolskie i jego metropolia Opole stają się dla Czechów coraz bliższe. Dzięki wybudowanej infrastrukturze turystycznej i komunikacyjnej nasze regiony stale zbliżają się do siebie.

Konsulat honorowy w Opolu będzie służył obywatelom Czech, będzie pracował nad zbliżeniem naszych narodów i zacieśnianiu współpracy gospodarczej i kulturalnej na całym pograniczu Polsko Czeskim w rejonie Opolszczyzny i w Kraju morawsko-śląskim po drugiej stronie granicy. Konsulat Honorowy w Opolu będzie pomostem pomiędzy wszelkimi instytucjami mającymi siedzibę na ternie Opolszczyzny a Rządem Republiki Czeskiej za pośrednictwem Ambasady Czech w Warszawie.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki nowemu konsulowi honorowemu Republika Czeska zyska przedstawiciela w województwie opolskim. Pan dr Artur Żurakowski, który stanie na czele tego urzędu pochodzi z Polski, studiował we Wrocławiu i postanowił związać swoje życie z pograniczem czesko-polskim. Oprócz pełnienia funkcji konsularnych nowy konsulat honorowy będzie współpracował z Ambasadą Czech oraz polskimi partnerami przy organizacji wydarzeń z zakresu publicznej i gospodarczej dyplomacji a także rozwojem współpracy kulturalnej.

REPUBLIKA CZESKA OTWIERA KONSULAT HONOROWY W OPOLU

REPUBLIKA CZESKA OTWIERA KONSULAT HONOROWY W OPOLU