česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
fiala
Photo: (@MZV)
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Minister Szkolnictwa Petr Fiala w Polsce

Dnia 20 września 2012 r. odbyła się robocza wizyta Ministra Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej, Pana Petra Fialy w Polsce. Podczas swej wizyty, Minister Fiala spotkał się z Minister Edukacji RP, Panią Krystyną Szumilas oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Panią Barbarą Kudrycką.

Najważniejszym punktem spotkania z Panią Minister Szumilas było podpisanie programu współpracy obu ministerstw, który szczegółowo reguluje oraz bardziej rozwija już obecnie istniejącą szeroką współpracę w dziedzinie edukacji. Owa międzyresortowa umowa nawiązuje na wcześniejsze umowy o współpracy i skupia się przede wszystkim na rozwoju szkolnictwa narodowościowego włącznie z podwyższaniem kwalifikacji nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkołach z wykładowym językiem polskim w Republice Czeskiej. Program wspiera ponadto wymianę informacji oraz bezpośrednią współpracę szkół i organizacji młodzieżowych.

Polskie Szkolnictwo Narodowościowe reprezentuje jedyną kompletną sieć szkół kształcących w języku mniejszości narodowej w RCz. Piecze nad jej rozwojem sprawuje organizacja utworzona przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego – Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Tematem spotkania z minister Szumilas było kształcenia polskiej mniejszości narodowej w Czechach, główne tendencje i aktualne tematy rozpatrywane w narodowych politykach oświatowych oraz możliwe formy współpracy.

Spotkanie z minister Kudrycką było poświęcone przede wszystkim przygotowywanemu Ramowemu Programowi UE ds. badań, rozwoju i innowacji – Horizon 2020. Ministrowie obu stron ocenili również współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz wymienili się informacjami o stanie kształcenia uniwersyteckiego w obu krajach, zwłaszcza z uwzględnieniem jego finansowania.


Załączniki

Program współpracy 67 KB DOC (Dokument MS Word) 2012-11-16