česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

!!!UWAGA!!!

(This article expired 15.06.2020.)

Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia rząd Republiki Czeskiej zdecydował, iż ze skutkiem od dnia 5 czerwca 2020 roku od godz. 12:00 Republika Czeska znosi decyzję o prowadzeniu kontroli granicznej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Austrii. Decyzja ta obejmuje również zniesienie wszelkich ograniczeń wolnego przepływu dla obywateli Niemiec i Austrii, jak również dla obywateli Słowacji oraz Węgier.

Zniesienie wszelkich ograniczeń wolnego przepływu na granicy czesko-niemieckiej i czesko-austriackiej dotyczy również obywateli UE posiadających zaświadczenie o pobycie stałym lub czasowym w Austrii, Niemczech, na Słowacji oraz na Węgrzech, a także cudzoziemców spoza UE posiadających status rezydenta w Austrii, Niemczech, na Słowacji lub Węgrzech.
Kontrola graniczna na granicy czesko-polskiej będzie ze strony czeskiej prowadzona w dotychczasowym trybie do dnia 15 czerwca br.

Przykład: Obywatele UE posiadający zaświadczenie o pobycie stałym lub czasowym w Austrii będą mógli wjechać na terytorium RCz z terytorium Austrii, więc do dnia 15 czerwca br. nie będą mógli wjechać na terytorium RCz z terytorium Polski, ponieważ reżim kontrol granicznych pomiędzy Czechami i Polską pozostaje ograniczony.

 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-patecniho-poledne-konci-kontroly-statnich-hranic--cesi-se-nemusi-prokazovat-testem--rozhodla-vlada-181894/