česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
na_celou_sirku
Photo: Senat RP
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Wizyta delegacji Senatu Parlamentu RCz w Polsce

Sześcioosobowa delegacja Senatu Parlamentu RCz pod przewodnictwem Przewodniczącego Senatu Parlamentu RCz Miloša Vystrčila odwiedziła w dniach 30-31 sierpnia br. Polskę.

Pierwszego dnia swojej oficjalnej wizyty w RP spotkała się z najwyższymi przedstawicielami RP na szczeblu parlamentarnym i wykonawczym. Rozmowy ze stroną polską - przewodniczącym Senatu Tomaszem Grodzkim, prezydentem Sejmu Elżbietą Witek, prezydentem Andrzejem Dudą oraz wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim – dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza w związku ze wzajemną współpracą przy ewakuacji z Afganistanu, jak i wojny hybrydowej czy ekspansji Rosji.

W skład delegacji Przewodniczącego Senatu Parlamentu RCz wchodziła również delegacja przedsiębiorców zorganizowana po stronie czeskiej przez Konfederację Przemysłu i Transportu RCz. Delegacja składała się z przedstawicieli prawie dwudziestu czeskich firm z dziedziny energetyki, infrastruktury transportowej, transportu, przemysłu farmaceutycznego, inżynierii i teleinformatyki, a przewodniczył jej Prezydent Konfederacji Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej Pan Jaroslav Hanak. „To nasza pierwsza misja biznesowa towarzysząca Przewodniczącemu Senatu Milošowi Vystrčilowi. Bardzo się cieszę, że przewodniczący Senatu również wysłuchał naszego apelu o wznowienie misji gospodarczych i zaprosił czeskich eksporterów i przedsiębiorców na swój wyjazd zagraniczny. Polska jest ważnym, rosnącym rynkiem dla czeskich firm, który oferuje szereg atrakcyjnych możliwości” – powiedział na początku misji prezes Hanák.

W Warszawie i Szczecinie przedstawiciele czeskiego biznesu uczestniczyli w forum biznesowym, które odbywało się w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, czyli Polską Radą Biznesu w przypadku Warszawy oraz Szczecińskim Klubem Biznesu. Integralną częścią programu biznesowego były spotkania business-to-business z polskimi odpowiednikami. Podsumowując, przedstawiciele czeskiego biznesu mieli okazję spotkać się z ponad pięćdziesięcioma konkretnymi polskimi firmami zainteresowanymi współpracą.

Delegacja przedsiębiorców wzięła również udział w uroczystym otwarciu biura nowego Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Szczecinie, pana Martina Smětáka. Wspieranie stosunków handlowych i gospodarczych jest jednym z kluczowych działań Konsula Honorowego, dlatego kontakt z Konsulem Honorowym Smětákiem może być niezastąpiony dla wielu firm uczestniczących w odkrywaniu regionu Pomorza Zachodniego.

Rosnące zainteresowanie czeskich przedsiębiorców i eksporterów Polską opiera się na długofalowych trendach. Z punktu widzenia Czech, Polska jest trzecim największym partnerem handlowym pod względem wielkości eksportu i importu do Czech. Całkowity wolumen wzajemnej wymiany handlowej w 2020 r. wyniósł 22,2 mld euro. Mimo że był to niezwykle trudny rok pandemii gospodarczej, w niewielkim stopniu wpłynął na handel.

Członkiem delegacji przewodniczącego Senatu RCz była również wiceprezes Akademii Nauk RCZ Ilona Müllerová, która spotkała się z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Romanem Słowińskim, by podsumować wymianę między polskimi i czeskimi badaczami. Oba wiceprezesowie omówili również planowane wspólne działania dla naukowców.

Wiceprezes Müller odwiedziła również kolegów z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.