česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
na_celou_sirku
Photo: UM Jastrzębie Zdrój
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Promocja regionów polsko-czeskiego pogranicza oraz ich transgranicznej aktywności

Blisko pięćdziesiąt osób, w tym m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Agencji Rozwoju Mazowsza, organizacji turystycznych, instytucji z obszaru wsparcia biznesu oraz przedstawiciele firm, było uczestnikami konferencji tematycznej organizowanej w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, która odbyła się 27 września br.

​Konferencję otworzył oraz powitał przybyłych gości JE Michal Ryšavý, Chargé d´Affaires a.i. Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce.

Konferencja, dotyczyła zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie i Hawierzowie, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych, organizowana była w ramach transgranicznego projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, który finansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

O zagospodarowaniu terenów przemysłowych i poprzemysłowych oraz nowoczesnych trendach we wspieraniu rozwoju biznesu i inwestycji mówili Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Zabiegliński oraz Česlav Valošek z Regionální a inženýrská kancelář Karviná. Jacek Janowski, Dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej, zapoznał uczestników konferencji z nowymi trendami w turystyce nakierowanymi na promocję produktu turystycznego i regionu. Prezydenci trzech miast, w panelu dyskusyjnym, przedstawili uczestnikom konferencji kierunki rewitalizacji terenów poprzemysłowych Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, wskazując jednocześnie na potencjał dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego ich przygranicznego terenu. Podczas konferencji zaprezentowano także wyjątkowy przykład rewitalizacji terenu poprzemysłowego - Dolní oblast Vitkovice i nawiązano do projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” do realizacji którego, przygotowuje się Jastrzębie-Zdrój i Dolní oblast Vitkovice. Konferencję moderował Dyrektor Biura polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, Bogdan Kasperek oraz jego czeski odpowiednik Tomas Balcar.

Działania projektowe, realizowane w Warszawie oraz tożsame, zrealizowane wiosną br. w Ambasadzie RP w Pradze, miały zwrócić uwagę na prowadzoną od wielu lat intensywną aktywność Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa na polsko-czeskim pograniczu. Promocja regionu i wspólnych działań trzech samorządów - na szczeblu centralnym - ma wpłynąć na dostrzeżenie problematyki współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz zwiększyć zainteresowanie instytucji centralnych, w szczególności współtworzących zapisy dokumentów programowych w oparciu o które samorządy przygranicze ze sobą współpracują.

Ideą projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” oraz jego wcześniejszych edycji było aranżowanie partnerstw projektowych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi niemal we wszystkich obszarach życia społecznego trzech miast i zachęcanie ich do aktywnej współpracy dla dobra mieszkańców wspólnego przygranicznego obszaru. Analizując statystyki składanych i realizowanych w tych partnerstwach projektów widać absolutny progres w tym zakresie. Liczba wspólnych projektów wzrosła niemal trzykrotnie, a zainteresowanie szkół, organizacji i innych podmiotów tematyką transgraniczną stale rośnie.  Stąd też potrzeba promocji tej aktywności na szczeblach centralnych – w Pradze i w Warszawie.

Foto 1, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 1, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 2, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 2, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 3, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 3, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 4, autor: UM Jastrzębie Zdrój

Foto 4, autor: UM Jastrzębie Zdrój

 

Materiał prasowy UM Jastrzębie Zdrój