česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Konferencja pod nazwą „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej - Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rola miast i gmin partnerskich”, zorganizowana przy współpracy Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce, Grupy Parlamentarnej Przyjaciół RP oraz Izby Gospodarczej w Jeseníku odbyła się 19 października 2012 r. w budynku głównym Domu Uzdrowiskowego Priessnitz w Jeseníku. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich i czeskich firm, izb gospodarczych, samorządów lokalnych i regionalnych.

Seminarium nawiązywało do wcześniejszego wydarzenia - spotkania miast i gmin partnerskich, zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Czeskiej w Polsce we współpracy z Izbą Poselską Parlamentu RCz, które odbyło się w maju b.r. w ramach IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podczas majowego spotkania rozmawiano
o projektach wsparcia i współpracy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw oraz poruszono kwestie wsparcia konkretnych inicjatyw
w przygranicznych, polsko-czeskich regionach.

 Wszyscy uczestnicy zostali powitani przez Ambasadora RCz w Polsce, Jana Sechtera, przewodniczących Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej Parlamentu PL i CZ – poseł Monikę Wielichowską oraz posła Václava Klučkę. Następnie odbyło się krótkie wystąpienie współorganizatorów i patronów wydarzenia – Izby Gospodarczej Kraju Ołomunieckiego, Izby Gospodarczej w Jeseníku, miasta Jeseník, Domu Uzdrowiskowego Priessnitz oraz stowarzyszenia obywatelskiego Bonton Rychnov nad Kněžnou. Moderatorami spotkania byli poseł Izby Poselskiej Parlamentu RCz pani Lenka Andrýsová oraz Ambasador Jan Sechter.

Seminarium było podzielone na pięć bloków tematycznych, po każdym z nich miała miejsce dyskusja. Tematem pierwszego bloku było instytucjonalne wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Czeskiej
i Polsce oraz programy wsparcia współpracy transgranicznej EU do roku 2020. Swoje wystąpienie mieli Małgorzata Słojewska-Kościołek z Ambasady RP w Pradze oraz Karel Kysilka z Ambasady RCz w Warszawie. Obok krótkiego zaznajomienia uczestników z obecną sytuacją gospodarczą w Polsce, przekazano również informacje o możliwościach korzystania z pomocy placówek dyplomatycznych, sieci konsulatów honorowych, izb gospodarczych, agencji CzechTrade. Pod koniec bloku, Ambasador Jan Sechter w kilku słowach wspomniał o wydawanych publikacjach „Prowadzenie działalności gospodarczej
w Polsce” oraz „Doing Bussines in the Czech Republic”.

Drugi blok – najobszerniejszy tematycznie – był przygotowany przez firmę doradczo-podatkową Accace S.A. z Warszawy, która również była partnerem spotkania. W imieniu firmy prezentację przygotował Radomir Graj. Była ona poświęcona konkretnym uwarunkowaniom prawnym przy prowadzeniu „przezgranicznej” współpracy gospodarczej, a zwłaszcza takim kwestiom jak: gdzie zarejestrować działalność gospodarczą, co jest do tego potrzebne, jakie są tego koszty. Wymienił przykłady trudności, które towarzyszą prowadzeniu transgranicznej działalności gospodarczej. Informował o polskim systemie podatkowym, kryteriach rejestracji dla celów podatkowych. Następnie omówił kwestię wysyłania pracowników do Polski oraz przybliżył nową polsko-czeską umowę
o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W trzecim bloku Bořivoj Minář – przewodniczący Izby Gospodarczej w Jeseniku oraz Izby Gospodarczej Kraju Ołomunieckiego omówił ramy wsparcia dla transgranicznej działalności gospodarczej, które oferują miasta i gminy partnerskie.

W czwartej części zaprezentowano działalność Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Karel Kysilka przedstawił historię i skład komisji oraz jej grup roboczych. Następnie omówił pracę Grupy Roboczej ds. gospodarki przemysłu
i transportu. Podkreślił, że celem całej komisji oraz jej grup roboczych jest ocena problemów, które powstają przy prowadzeniu działalności gospodarczych prowadzonych w rejonach przygranicznych, próba znalezienia ich rozwiązania oraz informowanie organów państwowych o zaistniałej sytuacji. Zachęcił uczestników, aby nie bali się wskazywać na problemy, z którymi się spotykają i kierowali swoje pomysły na ich rozwiązanie bezpośrednio do przewodniczących grup roboczych. W drugiej części wystąpienia informował
o infrastrukturze na polsko-czeskim pograniczu.

W ostatniej części seminarium prof. Jiřina Jílková z Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Ústi nad Labem zapoznała uczestników ze swoją pracą badawczą, poświęconą „Analizie efektów ekonomicznych wynikających z pomocy publicznej w ramach PL-CZ współpracy na małe i średnie przedsiębiorstwa”.

Galerie


Konferencja „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej"