česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Minister Zdrowia Republiki Czeskiej w dniu 10 marca 2020 ogłosił podjęcie nadzwyczajnych środków w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terytorium Republiki Czeskiej.

Przedsięwzięte środki dotyczą cudzoziemców, którzy na terytorium Republiki Czeskiej nie mają stałego lub czasowego pobytu, nie wykonują pracy, tzn. przede wszystkim turystów.

Wszystkie osoby, które nie mają w Republice Czeskiej pobytu czasowego lub stałego lub nie wykonują pracy, mają po wstępie na terytorium Republiki Czeskiej obowiązek poddać się kontroli objawów schorzenia infekcyjnego.

W przypadku stwierdzenia objawów schorzenia infekcyjnego mają obowiązek współpracować z pracownikami medycznymi podczas pobierania próbek do badań oraz być wyrozumiałym wobec ograniczenia swobody poruszania się w czasie badania laboratoryjnego pobranych próbek.

Cudzoziemcy z pobytem stałym lub czasowym oraz wykonujący w RCz pracę mają w dalszym ciągu obowiązek bezpośredno po powrocie z Włoch oznajmić ten fakt lekarzowi pierwszego kontaktu i zostać objętym kwarantanną.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia RCz.