česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

!!!UWAGA!!! ZARZĄDZENIA KRYZYSOWE: Warunki wstępu na terytorium Republiki Czeskiej obowiązujące od 9 listopada 2020 r.

Od poniedziałku 9 listopada 2020 zacznie obowiązywać nowe zarządzenie ochronne Ministerstwa Zdrowia RCZ, które reguluje wstęp na terytorium Republiki Czeskiej.

Wprowadzone zarządzenie jest wynikiem postępującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz postanowień podjętych na poziomie UE. Przyjęte obostrzenia epidemiologiczne dotyczą obywateli Republiki Czeskiej wracających do RCZ oraz wszytkich obcokrajowców.

 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani/

Zastosowano nowy mechanizm oceniania sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych państwach UE. Na podstawie przyjętych wytycznych regularnie będzie aktualizowana lista krajów z niskim ryzykiem zakażenia. seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Kraje są podzielone do 3 kategorii: zielone, pomarańczone i czerwone. Lista będzie ogłaszana drogą postanowienia Ministerstwa Zdrowia RCZ i będzie dotyczyć krajów zielonych i pomarańczowych.

 


Zielone – podróżujący z tych krajów (tak samo obcokrajowcy jak obywatele RCz) mogą przyjechać bez konieczności wypełnienia formularza wjazdowego i poddania się testowi PCR lub odbycia kwarantanny.

Pomarańczowe – podróżujący z tych krajów mogą przyjechać bez konieczności wypełnienia formularza wjazdowego. Negatywny test PCR będą musieli przed wejściem do miejsca pracy lub instytucji oświatowej w RCz przedstawić obcokrajowcy, którzy do RCZ przyjadą w celu podjęcia pracy lub na studia. To dotyczy tylko obcokrajowców.

Czerwone (dotyczy również Polski)  -podróżujący z tych krajów (tak samo obcokrajowcy jak obywatele RCz) muszą przed wstępem do RCz wypełnić formularz wjazdowy, uzyskać wynik ujemny testu PCR na SARS-CoV-2 (nie starszy niż 72 godzin w przypadku testu zrobionego w innym państwie czlonkowskim UE przed przyjazdem do RCz, lub do 5 dni od przybycia do RCz) lub odbyć kwarantannę. Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na SARS-CoV-2 zostali objęci m. in.:

- pracownicy transportu międzynarodowego

- obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych

- dzieci poniżej 5 roku życia

- dyplomaci akredytowani w Czechach,

- pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 


UWAGA: w okresie obowiązywania zarządzeń kryzysowych, które ograniczają swobodę przemieszcznia się obywateli na terytorium RCz, można bez względu na powyższe podróżować do RCz wyłącznie w przypadkach wyższej konieczności, co dotyczy również krajów ze strefy zielonej. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Republiki Czeskiej muszą się stosować do warunku ograniczenia swobodnego przemieszczania się.

Do RCz można przyjechać tylko w przypadku wyższej konieczności.

Podróże w celach turystycznych lub w celu odwiedzin nie są możliwe. To dotyczy przede wszystkim osób, które dotychczas mogły podróżować bez ograniczeń, tzn. z krajów oznaczonych na zielono. W chwili obecnej to nie jest możliwe i obowiązuje tylko możliwość przyjazdu wyłącznie w przypadku stanu wyższej konieczności (to dotyczy także Polski).

Ograniczenia dotyczą zamknięcia hoteli, hosteli służących do zakwaterowania turystów oraz przemieszczania się razem na zewnątrz (w strefie publicznej) wyłącznie w ilości 2 osób.

Przyjęte postanowienia nie ograniczają przemieszczania się pracowników transgranicznych.

Osoby, które do RCZ przyjadą w przypadkach wyższej konieczności, obowiązane są zapoznać się dokładnie z warunkami kwarantanny. Osoby, które przyjadą z kraju niebędącego w strefie zielonej, mają obowiązek wypełnić formularz wjazdowy przed podróżą (chodzi o wszystkie osoby przyjeżdżające z Polski i odbyć test na covid-19 – prosimy o zapoznanie się z instrukcją stosowania się do zarządzeń dot. kwarantanny). Wyjątki od tej zasady zostały podane powyżej. Ograniczenie swobodnego przemieszczania się obowiązuje w RCz od 3 listopada z możliwością wydłużenia.


W myśl zaleceń Rady EU państwa UE będą oceniane na podstawie 3 głównych parametrów:

14-dniowy wskaźnik powiadomień (całkowita liczba nowo wykrytych przypadków COVID-19 na 100 000 obywateli w ostatních 14 dniach),

Odstetek pozytywnych testów (procentowo obliczany z wszystkich wykonanych testów na COVID-19 w okresie ostatniego tygodnia)

Ilość przeprowadzonych testów (ilość testów na COVID-19 na 100 000 obywateli wykonanych w okresie jednego tygodnia; ilość musí być większa niż 300 na 100 000 obywateli). Żródłem danych jest Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

Na liście krajów zielonych będą te kraje UE, których 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi maksymalnie 25 i odsetek pozytywnych testów maksymalnie 4 %. Na liście krajów pomarańczowym te kraje, których 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi maksymalnie 250 i odsetek pozytywnych testów więcej niż 4 %. Wszystkie kraje, które nie będą figurowały na powyższej liście krajów będą uważane za czerwone (łącznie z krajami spoza UE).

W przypadku obywateli krajów trzecich (spoza UE+) zgodnie ze skoordynowanym postępowaniem UE obowiązuje w dalszym ciągu zakaz wstępu na terytorium EU poza uwzględnionymi wyjątkami. Warunki wstępu i kategorie osób, które są uprawnione wstąpić, są szczegółowo uregulowane nowym środkiem zapobiegawczym ochranným opatřením. Warunki wstępu można znaleźć na stronach internetowych MSW RCz webu MV.

 

Źródła prawa:

Usnesení o přijetí krizového opatření

 

Aktualne informacje na stronie: https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART.

Załączniki

Conditions of ebtry to CZ Nov11 192 KB PDF (Dokument Adobe Acrobat) 2020-11-06

Conditions for entry of persons to the territory of the... 261 KB JPG (Obrazek/Zdjęcie) 2020-11-06