česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

Agendy skrzynek danych (DATOVÁ SCHRÁNKA / DATA BOX)

Jest to gwarantowane przez państwo narzędzie komunikacji elektronicznej. Skrzynki danych są tworzone w Systemie Informatycznym Skrzynek Danych (ISDS), zarządzanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Skrzynki danych służą głównie do komunikacji z organami publicznymi.

Korzystając ze skrzynki danych można się komunikować z każdym czeskim urzędem. Komunikacja z władzami jest bezpłatna.

 

Terminologia:

Osoba uprawniona ("Oprávněná osoba") – osoba, która ma prawo korzystać z DataBox. To prawo wynika z ustawy (przedstawiciel firmy) lub ten kto osobiście założył sobie skrzynkę danych.

Określona osoba ("Pověřená osoba") – osoba, której osoba uprawniona nadała prawo pracować z jej DataBox. Osoba uprawniona wyznacza zakres czynności, których osoba określona może dokonywać w jej DataBox. Określona osoba loguje się za pomocą swojego loginu i hasła. Nie jest wskazane, aby osoba upoważniona powierzała Osobie określonej swoje hasło i login.

Administrator ("Administrator") – osoba, która jest wyznaczona przez osobę uprawnioną do pracy z jego skrzynką DataBox. Posiada takie same prawa jak Osoba Uprawniona , włącznie z możliwością dodać do DataBox osobę określoną. Administrator loguje się za pomocą swojego loginu i hasła. Nie jest wskazane, aby osoba upoważniona powierzała Administratorowi swoje hasło i login.

Pełnomocnik ("Zplonomocněnec") – osoba, która została upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia. Taka opcja w warunkach polskich nie jest skuteczny.

 

Co to są skrzynki danych?

Link do HOTLINE dla skrzynek danych

POLSKA - nie wysyłanie danych dostępowych do rąk włąsnych

Link do prezentacji pracy z data boxem

Wniosek o założenie skrzynki danych

Założenie skrzynki danych dla podmiotów zagranicznych

Wniosek o zablokowanie dostępu do skrzynki danych, która została utworzona na wniosek (nie chodzi o skrzynkę obligatoryjną)

Złożenie wniosku o unieważnienie danych dostępowych do skrzynki danych i wydanie nowych

Korzystanie z wirtualnej koperty

Unieważnienie danych dostępowych osoby upoważnionej (unieważnienie osoby)

Zezwolenie lub anulowanie dodawania dokumentów PO/PFO/FO z PO/PFO/FO

Dodanie osoby upoważnionej do dostępu do skrzynki danych