česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wniosek o założenie skrzynki danych

Wnioskodawca ubiegający się o założenie skrzynki danych musi stawić się osobiście i zawsze musi okazać ważny dokument tożsamości. W celu umówienia wizyty w punkcie Czech POINT (jak również w innym celu w wydziale konsularnym), należy umówić się telefonicznie (+48 225 251 850) lub e-mailowo consulate_warsaw@mzv.cz. W przypadku zapytań e-mailowych prosimy czekać na wyznaczenie terminu.

Wniosek mógłby zostać złożony także przez pełnomocnika, w takim przypadku musiałby on przedłożyć pełnomocnictwo do założenia skrzynki danych, które byłoby sporządzone w języku czeskim z urzędowo zweryfikowanym podpisem, a w niektórych przypadkach także inne dokumenty, które są podstawą do założenia skrzynki danych określonego typu (przedsiębiorca - osoba fizyczna).

W przypadku obywateli Republiki Czeskiej wnioski o założenie skrzynki danych dla osoby fizycznej rozpatrywane są na miejscu, a wnioskodawca zabiera ze sobą potwierdzenie założenia skrzynki zawierające identyfikator skrzynki danych. W niektórych przypadkach – np. gdy wniosek składa cudzoziemiec, który nie jest zarejestrowany w ewidencjach Republiki Czeskiej, upoważniony przedstawiciel lub gdy do wniosku dołączony jest jakikolwiek dokument, wniosek jest przekazywany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia w drodze uzupełniającego postępowania administracyjnego. W takim przypadku wnioskodawca otrzyma potwierdzenie zawierające numer wniosku objętego postępowaniem administracyjnym (liczbę dziennika).

Z wnioskiem o założenie skrzynki dla podmiotu, dla którego skrzynka danych nie jest ustanowiona z mocy prawa, może wystąpić jedynie osoba upoważniona. To znaczy, że np. przedstawiciel spółki zarejestrowanej w rejestrze handlowym nie może wnioskować o założenie skrzynki dla osoby prawnej, ponieważ skrzynka danych została już założona automatycznie po wpisaniu spółki do rejestru handlowego, a on, jako pełnomocnik spółki, jest osobą upoważnioną do dostępu do już istniejącej skrzynki danych tej firmy.

Agendy "Datové schránky" (Data Box) nie podlegają opłatom administracyjnym.