česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

NOWE DANE DOSTĘPOWE - złożenie wniosku o unieważnienie danych dostępowych do skrzynki danych i wydanie nowych

To najczęściej wykorzystywana usługa w agendzie databoksów w punkcie CzechPoint Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie. Ta usługa jest również bezpłatna. Wnioskodawca musi stawić się osobiście i musi zawsze okazywać ważny dokument tożsamości. Aby umówić się na spotkanie w naszej placówce Czech POINT (a także w innym celu) należy umówić się telefonicznie (+48 225 251 850) lub e-mailem consulate_warsaw@mzv.cz. W przypadku zapytań e-mail prosimy czekać na wyznaczenie terminu.

Istieje możliwość złożenia wniosku przez upoważnionego przedstawiciela, który będzie posiadał urzędowo zweryfikowane pełnomocnictwo w języku czeskim do unieważnienia danych dostępowych do skrzynki danych i wystawienia nowych. Pełnomocnictwo jest jednak w ramach takiej procedury wprowadzane do systemu (konwersja) i wniosek zawsze kierowany jest do uzupełniającego postępowania administracyjnego. Dane dostępowe są przesyłane na adres podany przez wnioskodawcę, przy czym wnioskodawca nie może podawać adresu w Polsce, gdyż Polska jest krajem, który nie dopuszcza doręczenia przesyłki wyłącznie do rąk własnych adresata. Z tego powodu działanie przez pełnomocnika uważamy za bezpodstawne. Upoważniona osoba lub osoba określona muszą zatem w celu wydania nowych danych dostępowych stawić się osobiście.

Usługa ta służy do wydania nowych danych dostępowych osobie uprawnionej lub osobie określonej, nie tylko w przypadku utraty lub kradzieży danych dostępowych do skrzynki danych, ale osoba upoważniona może wnioskować o unieważnienie danych dostępowych i wydanie nowych nawet w przypadku, gdy np. nie może odebrać danych dostępowych osobiście na terytorium Republiki Czeskiej.

Dane dostępowe (nazwa użytkownika i hasło) nie są do Polski doręczane do rąk własnych adresata, wysyłane jest wyłącznie pismo informacyjne, w którym stwierdza się, iż dana osoba może stawić się w punkcie pracy Czech POINT i skorzystać z doręczenia danych dostępowych za pośrednictwem koperty wirtualnej. W przypadku obywateli Republiki Czeskiej, którzy figurują w podstawowych ewidencjach, nowe dane są wysyłane za pośrednictwem wirtualnej koperty na adres e-mail wnioskodawcy.

W przypadku obcokrajowców zaleca się, aby przed wizytą w punkcie Czech POINT sprawdzić na infolinii DataBox (+420 954 200 200), czy dane osoby upoważnionej lub osoby określonej, która zwróci się o unieważnienie danych dostępowych lub ich zmianę, są w sytemie prawidłowo wprowadzone. W przypadku, gdy dane tej osoby nie będą prawidłowe, nie będzie możliwe odnalezienie tej osoby i unieważnienie danych dostępowych oraz wydanie nowych, wniosek zostanie skierowany do uzupełniającego postępowania administracyjnego, a wnioskodawca będzie musiał stawić się w Czech POINT jeszcze raz w celu nadania nowych danych dostępowych.

Wnioskodawca przedstawia dowód tożsamości. Wniosek jest wprowadzony do systemu elektronicznie przez urzędnika punktu, który następnie drukuje go i przedstawia klientowi do wglądu i podpisu. Dotychczasowe dane dostępowe zostaną niezwłocznie unieważnione, po czym automatycznie zostanie wysłany e-mail z linkiem do portalu aktywacyjnego, gdzie wnioskodawca może pobrać nowe dane dostępowe.

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/72.html

Wnioskodawca otrzyma od pracownika instrukcję, jak prawidłowo korzystać z wirtualnej koperty.

Agendy Data Box nie podlegają opłatom administracyjnym.