česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wydział Konsularny Ambasady RCz w Warszawie

Wydział Konsularny

Gdzie można nas znaleźć

Siedziba: al.Róż 12, 00-556 Warszawa, Polska

Adres do korespondencji: Ambasada Republiki Czeskiej, Koszykowa 18, 00-555 Warszawa

GODZINY URZĘDOWE DZIAŁU KONSULARNEGO: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00

Ze względów organizacyjnych interesanci w sprawach stanu cywilnego, dokumentów podróży, poświadczania dokumentów i Czech POINT są przyjmowani po uprzednim umówieniu spotkania pod nr tel: +48 22 525 1850.

Rozmowa z wnioskodawcami w Wydziale Konsularnym Ambasady RCz może być prowadzona zarówno w języku czeskim, jak i polskim lub angielskim. Wnioskodawca nieposługujący się powyższymi językami powinien we własnym zakresie zapewnić sobie tłumacza.

Okręg konsularny obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

web: www.mzv.cz/warsaw


Pod jaki numer można zadzwonić

tel.: +48/ 225 251 850 centrala przełącza do Działu Konsularnego (godziny urzędowe do konsultacji telefonicznych 13:00-16.00 od poniedziałku do piątku). Zapytania obywateli RP dotyczące wjazdu do RCz należy kierować do placówek dyplomatycznych RP w RCz.

Pod jaki numer można zadzwonić w przypadku pomocy konsularnej

Uwaga! Jeśli obywatel Republiki Czeskiej przebywający na terytorium Polski znajdzie się w trudnej sytuacji, poza godzinami urzędowymi może kontaktować się z dyżurem konsularnym pod numerem telefonicznym +48 608 298 988. Pod tym numerem telefonu nie udziela się zwykłych informacji z zakresu działania Wydziału Konsularnego Ambasady. W celu uzyskania takich informacji prosimy o kontakt pod numer Ambasady +48 22 525 18 50 w godzinach urzędowych 13:00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Pod jaki adres należy kierować korespondencję

e-mail: consulate_warsaw@mzv.cz

fax: +48/ 226 217 234 Dział Konsularny

Godziny urzędowe w okresie pandemii

W związku z pogarszającą sie sytuacją epidemiologicząa Wydział Konsularny Ambasady RCZ zmuszony jest z dniem 2 listopada tymczasowo ograniczyć:

-        ilość rozmów telefonicznych skierowanych do Wydziału Konsularnego. Priorytetowo w czasie telefonicznej obsługi interesentów od poniedziałku do piątku w godzinach 13 do 16 obsługiwani będą obywatele RCZ, w następnej kolejności inni wnioskodawcy. Prosimy zatem w maksymalnym stopniu korzystać ze szczegółowych informacji zamieszczonych  na stronie internetowej naszego wydziału lub kierować zapytania niecierpiące zwłoki na adres e-mail: consulate_warsaw@mzv.cz, na większość zapytań udzielana jest odpowiedź jak najszybciej. Zapytania obywateli RP dotyczące wjazdu do RCz należy kierować do placówek dyplomatycznych RP w RCz.

-        usługi konsularne (oprócz agendy wizowej) dla innych osób, które nie są obywatelami RCZ

Zaprowadzone ograniczenie pracy dotyczy także obywateli Polski, którzy do odwołania nie będą mogli skorzyć z usług dotyczących DataBox -Czech Point (hasła, założenie konta, itp.) oraz uzyskania zaświadczenia o niekaralności. 

Z góry dziękujemy za wyrozumialość.

P. Jesenský, konsul

Kiedy Wydział Konsularny jest zamknięty

Wydział Konsularny Ambasady RCz w Warszawie nie pracuje w dni wolne od pracy w Republice Czeskiej:

1 stycznia

Wielki Piątek Wielkanocny

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

8 maja

5 lipca

6 lipca

28 września

28 października

17 listopada

24 grudnia

25 grudnia

26 grudnia