česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size

Wydział Konsularny Ambasady RCz w Warszawie

adres:

al.Róż 12
00-556 Warszawa
Polska

tel.: +48/ 225 251 850 centrala przełącza do Działu Konsularnego

Uwaga! Jeśli obywatel Republiki Czeskiej przebywający na terytorium Polski znajdzie się w trudnej sytuacji, poza godzinami urzędowymi może kontaktować się z dyżurem konsularnym pod numerem telefonicznym +48 608 298 988. Pod tym numerem telefonu nie udziela się zwykłych informacji z zakresu działania Wydziału Konsularnego Ambasady. W celu uzyskania takich informacji prosimy o kontakt pod numer Ambasady +48 22 525 18 50 w godzinach urzędowych 8:00-16.30 od poniedziałku do piątku.

fax: +48/ 226 217 234 Dział Konsularny

e-mail: consulate_warsaw@mzv.cz

web: www.mzv.cz/warsaw

GODZINY URZĘDOWE DZIAŁU KONSULARNEGO

poniedziałek - czwartek 9.00-12.00

Ze względów organizacyjnych interesanci w sprawach stanu cywilnego, dokumentów podróży, poświadczania dokumentów i Czech POINT są przyjmowani po uprzednim umówieniu spotkania pod nr tel: +48 22 525 1850.

Wnioski o wydanie wizy długoterminowej lub o wydanie zezwolenia na pobyt mogą w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie składać obcokrajowcy, którzy przebywają na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Szwecji, Finlandii lub Islandii na podstawie zezwolenia na pobyt (ważna karta pobytu). Wniosek mogą składać również obcokrajowcy, którzy wprawdzie nie posiadają takiego zezwolenia, jednak obowiazujące przepisy prawa umożliwiają im pomimo to złożenie wniosku.

Ze względów organizacyjnych wnioskodawcy są przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania za pośrednictwem wiadomości e-mail (visa_warsaw@mzv.cz  ). 

Osoby, które chcą złożyć wniosek o wizę długoterminową lub wniosek o zezwolenie na pobyt, występują o wyznaczenie terminu na złożenie wniosku każdego 10 dnia w danym miesiącu od  godziny 00.00 w celu wyznaczenia daty na miesiąc kolejny.

W przypadku, iż 10-go  wypada w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy w Republice Czeskiej, o wyznaczenie terminu na złożenie wniosku można się ubiegać w następujący po tym dniu dzień roboczy od godziny 00.00. 

Wniosek należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail  visa_warsaw@mzv.cz . We wniosku o wyznaczenie terminu na złożenie wniosku o wizę należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, zezwolenie na pobyt Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Szwecji, Finlandii lub Islandii, rodzaj wizy lub pobytu, o jaki wnioskodawca się ubiega.

Ponadto wnioskodawca ma obowiązek do swego wniosku o wyznaczenie terminu załączyć scan kopii dokumentu potwierdzającego cel jego pobytu, na podstawie którego ubiega się o pobyt w Republice Czeskiej i który przedstawi podczas składania wniosku w placówce dyplomatycznej. Wnioskodawca ma również obowiązek załaczyć do swego wniosku o wyznaczenie terminu scan kopii karty pobytu, o ile dotyczy go obowiązek przedstawienia takiego dokumentu.

W jednej wiadomości e-mail można podać tylko jedno imię wnioskodawcy (to nie dotyczy członków jednej rodziny). Pozwalamy sobie zwrócić uwagę na fakt, iż ilość wnioskodawców o złożenie wniosku o wizę znacznie przewyższa możliwości naszej placówki dyplomatycznej.

Placówka dyplomatyczna w zasadzie jest w stanie w danym miesiącu wyznaczyć terminy na przyjęcie wniosku o dlugoterminowy pobyt dla 73 wnioskodawców. Ta liczba może się w zależności od dni roboczych w danym miesiącu różnić w jednostkach, ewentualnie z powodów organizacyjnych po stronie placówki.

Opłatę administracyjną za złożenie wniosku o wizę lub zezwolenie na pobyt wnioskodawca uiszcza w gotówce w EUR.

Opłaty za złożenie wniosku o wizę długoterminową /zezwolenie na pobyt:

Wiza długoterminowa (w tym również w celu odbycia studiów)             – 2.500,- CZK

Wiza długoterminowa w celu prowadzenia działalności gospodarczej  – 5.000,- CZK

Zezwolenie na pobyt                                                                                         – 2.500,- CZK

Karta zatrudnienia / niebieska karta                                                            – 5.000,- CZK

 

Rozmowa z wnioskodawcami w Wydziale Konsularnym Ambasady RCz może być prowadzona zarówno w języku czeskim, jak i polskim lub angielskim. Wnioskodawca nieposługujący się powyższymi językami powinien we własnym zakresie zapewnić sobie tłumacza.

Wydział Konsularny Ambasady RCz w Warszawie nie pracuje w dni wolne od pracy w Republice Czeskiej:

1 stycznia

Wielki Piątek Wielkanocny

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

8 maja

5 lipca

6 lipca

28 września

28 października

17 listopada

24 grudnia

25 grudnia

26 grudnia

Okręg konsularny obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.