česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

pobyt długoterminowy

Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące złożenia wniosku o pobyt długoterminowy na terytorium RCz więcej ►

Jak ubiegać się o termin złożenia wniosku o wizę

Wnioski o wydanie wizy długoterminowej lub o wydanie zezwolenia na pobyt mogą w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie składać obcokrajowcy, którzy przebywają na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Szwecji, Finlandii lub… więcej ►

Karta pracownicza

Ogólne informacje więcej ►

Zezwolenie na pobyt długoterminowy w celu połączenia się rodziną

Ogólne informacje więcej ►

Zezwolenie na pobyt długoterminowy – karta pracownika przeniesionego w ramach zakładu pracy z kraju trzeciego (poza UE)

Wydawane jest cudzoziemcom, którzy pierwotnie zostali przeniesieni z kraju trzeciego do kraju członkowskiego UE, następnie z innego kraju członkowskiego UE do RCz. więcej ►

Zezwolenie na pobyt długoterminowy dla inwestorów

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt długoterminowy w celu prowadzenia inwestycji więcej ►

Zezwolenie na pobyt długoterminowy – karta pracownika przeniesionego w ramach zakładu pracy

Przez przeniesienie w ramach zakładu pracy należy rozumieć przejściowe przeniesienie cudzoziemca a) w ramach zakładu pracy/korporacji do jej filii w RCz b) pomiędzy spółką matką a córką lub c) między dwoma spółkami córkami tej samej spółki matki… więcej ►

Przeniesienie wizy długoterminowej do nowego dokumentu podróży (paszportu)

Posiadacz pobytu długoterminowego, którego ważność paszportu dobiega końca, który zagubił dokument podróży lub został mu skradziony, może zwrócić się do Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie z wnioskiem o tzw. przeniesienie pobytu… więcej ►