česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Jak zaregistrovat v České republice manželství, které jste uzavřeli v zahraničí.

Pokud jste uzavřeli na území USA manželství je zapotřební nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na území ČR. Po provedení zápisu o uzavření manželství Vám bude vydán český oddací list, který budete používat pro jednání s úřady na území ČR. Zápis bude proveden odborem Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed.

Doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

Na který úřad v USA se obrátitpodání a vyřízení žádosti

Požadované dokumenty k žádosti

Správní poplatky související se zápisem manželství


Na který úřad v USA se obrátit, podání a vyřízení žádosti

Žádost o zápis manželství je možné podat u příslušného zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví a generální konzuláty) podle místa Vašeho trvalého pobytu v USA.

Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou je nutné, aby Vaše podpisy na všech shora uvedených formulářích byly ověřeny místním notářem.

Podanou žádost zasíláme Zvláštní matrice v Brně, která oddací list zašle prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí našemu velvyslanectví. Je proto třeba počítat s tím, že od podání kompletní žádosti do doručení oddacího listu na Vaši adresu může uplynout i několik měsíců.

Žádost o vystavení českého oddacího listu je rovněž možné podat přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR. Zápis manželství uzavřeného v zahraničí vyřizuje Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matrika.

Vystavený oddací list Vám ihned po obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA. Pokud si budete přát je možné požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).


Požadované dokumenty k žádosti

K podání žádosti o provedení zápisu o uzavření manželství a k následnému vydání českého oddacího listu je nutné předložit následující:

Pozn.: Vámi zaslané veškeré originální dokumenty  Vám budou navráceny doporučeně do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu společně s vydanými doklady. V případě, že budete požadovat vrácení všech originálů ihned po zpracování žádosti, prosíme, abyste si zaslali předplacenou obálku.

1. Checklist - dokumenty k zápisu manželství a souhlas s vedením osobních údajů

2. Originál amerického oddacího listu, který musí být opatřen

  • úředním překladem oddacího listu včetně apostilní doložky do českého jazyka
    Překlad musí být vyhotoven soudním překladatelem registrovaným v ČR. Evidenci znalců a tlumočníků naleznete na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR, na portálu Komory soudních tlumočníků ČR nebo na naší webové stránce v článku Překladatelské služby (nutno však ověřit, zda daný překladatel má skutečně status soudního překladatele v ČR).


3. Kopie platných dokladů totožnosti a státního občanství obou manželů (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR nebo USA, řidičský průkaz USA). Státní občanství ČR lze prokázat pouze zákonem stanovenými doklady. Je-li jeden z manželů cizinec je též nutné předložit kopii dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství (cestovní pas, naturalizační listina pod.).
Pokud je Váš doklad o státním občanství České republiky neplatný, je potřeba nejprve podat žádost o osvědčení o státním občanství ČR.

4. Originál rodných listů obou manželů (můžete též zaslat jeho kopii, jejíž pravost jste si nechali ověřit od notáře v ČR).

5. V případě, že jste rozvedená/ý je třeba předložit i český rozvodový rozsudek předchozího manželství popř. pokud rozvod Vašeho předchozího manželství proběhl v USA a doposud jste nepožádal/a o uznání tohoto rozsudku Nejvyšším soudem ČR, je potřeba tak učinit ještě před podáním žádosti o provedení zápisu manželství současného. O uznání rozvodového rozsudku musíte požádat přímo Nejvyšší soud ČR v Brně (viz postup k uznání rozvodových rosudků).

6. Vyplněné následující formuláře
Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena.

a) Žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 281 KB)
- pokud jste u obřadu neměli svědky, vypište do kolonky ke jménu svědka: " beze svědků",
- stranu č. 3 podepisují oba manželé.

b) Prohlášení o občanství (vyplní a podepíše žadatel s českým státním občanstvím, jsou-li oba manželé občané ČR, pak dokládají toto prohlášení každý sám za sebe).

c) žádost o zápis příjmení v nepřechýlené podobě
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - první zápis
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru- dodatečný zápis
Tato žádost se vyplňuje v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo přechýleno dle pravidel české mluvnice (přidáním koncovky -ová).


Správní poplatky související se zápisem manželství

Správní poplatky za všechny příslušné úkony zašlete prosím cestou Money Order (ve prospěch "Embassy of the Czech Republic" ). Velvyslanectví ČR nemůže přijímat osobní ani jiné šeky.

Na žádosti o zápis manželství se vztahují tyto položky z ceníku správních poplatků:

Uveďte prosíme na zvláštní list papíru, které originály Vámi předložených matričních dokladů požadujete, po jejich ověření, vrátit.

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte telefonicky na čísle +1 (202)-274-9121, případně emailem na passport.washington@mzv.cz

přílohy

Žádost o zápis manželství 280 KB PDF (Acrobat dokument) 11.2.2019

Prohlášení dospělý 217 KB PDF (Acrobat dokument) 5.6.2017

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (první zápis) 52 KB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2014

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (dodatečný... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2014

Checklist a souhlas - manželství 119 KB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2014