česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu úmrtí v zahraničí a vystavení českého úmrtního listu.

Doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

Na který úřad v USA se obrátitpodání a vyřízení žádosti

Požadované dokumenty k žádosti

Správní poplatky související se zápisem úmrtí


Na který úřad v USA se obrátit, podání a vyřízení žádosti

Žádost je možné podat u příslušného zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví a generální konzuláty) podle místa Vašeho trvalého pobytu v USA.

Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou je nutné, aby Vaše podpisy na všech shora uvedených formulářích byly ověřeny místním notářem.

Žádost o vystavení českého úmrtního je rovněž možné podat přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR. Zápis úmrtí v zahraničí vyřizuje Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matrika. Vystavený český úmrtní list Vám ihned po obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA. Pokud si budete přát je možné požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR.


Požadované dokumenty k žádosti

K podání žádosti o vystavení českého úmrtního listu je nutné předložit následující:

Pozn.: Vámi zaslané veškeré originální dokumenty  Vám budou navráceny doporučeně do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu společně s vydanými doklady. V případě, že budete požadovat vrácení všech originálů ihned po zpracování žádosti, prosíme, abyste si zaslali předplacenou obálku.

 1. Doklad o státním občanství ČR - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR.
 2. Vyplněný formulář Zápis úmrtí (PDF, 198 KB)
 3. Originál amerického úmrtního listu, který musí být opatřen
  apostilní ověřovací doložkou (tj. apostilou, v angličtině Apostille). K vydání této doložky je příslušný Secretary of State (někde Secretary of Commonwealth) v hlavním městě státu, kde byl úmrtní list vystaven (adresy jednotlivých úřadů, kde musíte o vydání apostilní doložky požádat)
  překladem úmrtního listu včetně apostily do českého jazyka (překlad úmrtního listu a apostily můžete vyhotovit sám/sama, nevyžadujeme překlad vyhotovený oficiálním překladatelem- ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení). Překlad prosím vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Rukou psané překlady nelze přijmout.
 4. Kopie platných dokladů totožnosti žadatele (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR nebo USA, řidičský průkaz USA).

 


Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním osvědčení

Správní poplatky za všechny příslušné úkony zašlete prosím cestou Money Order (ve prospěch "Embassy of the Czech Republic" ). Velvyslanectví ČR nemůže přijímat osobní ani jiné šeky.

Poplatky za vydání českého úmrtního listu

 1. Ověření správnosti překladu cizozemského úmrtního listu
 2. Ověření kopie cizozemského úmrtního listu
 3. Zápis matriční události do Zvláštní matriky

Uveďte prosíme na zvláštní list papíru, které originály Vámi předložených matričních dokladů požadujete, po jejich ověření, vrátit.

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte telefonicky na čísle +1 (202)-274-9121, případně emailem na passport.washington@mzv.cz

 

přílohy

Žádost o zápis úmrtí 197 KB PDF (Acrobat dokument) 11.2.2019